Warning notification:Warning

Unfortunately, you are using an outdated browser. Please, upgrade your browser to improve your experience with HSE. The list of supported browsers:

 1. Chrome
 2. Edge
 3. FireFox
 4. Opera
 5. Safari

An vacsaín fliú do dhaoine scothaosta

Is é an vacsaín fliú a fháil an bealach is sábháilte chun tú féin a chosaint in aghaidh fliú.

Má tá tú 65 bliain d’aois nó os a chionn, is féidir leat an vacsaín fliú a fháil saor in aisce gach bliain.

Cá háit ar féidir an vacsaín fliú a fháil saor in aisce?

Is féidir leat an vacsaín fliú a fháil ó do dhochtúir teaghlaigh nó ó do chógaiseoir.

Is féidir leat an vacsaín fliú a fháil san áit a bhfuil cónaí ort:

 • má tá cónaí ort i dteach altranais
 • má tá tú gafa sa teach

Cén fáth ar cheart do dhaoine scothaosta an vacsaín fliú a fháil?

Is féidir leis an bhfliú a bheith contúirteach do dhaoine de gach aois.

Ach i gcás daoine atá 65 bliain d’aois nó os a chionn, is mó an baol:

 • go mbeadh breoiteacht thromchúiseach orthu
 • go mbeadh orthu dul chuig an ospidéal
 • go bhfaighidís bás de bharr an fhliú

Formhór na ndaoine a fhaigheann bás de bharr an fhliú, bíonn siad 65 bliain d’aois nó os a chionn.

Imdhíonacht

Ní mór duit an vacsaín fliú a fháil gach bliain. An chúis atá leis sin ná go n-éiríonn na hantasubstaintí a chosnaíonn thú níos laige le himeacht ama. Athraíonn na tréithchineálacha fliú ó bhliain go bliain chomh maith.

An cineál vacsaíne fliú do dhaoine scothaosta

Tairgfear ceachtar de na vacsaíní ceathairfhiúsacha fliú (QIV) duit.

Tugann na vacsaíní fliú go léir cosaint i gcoinne fliú agus laghdóidh siad déine an ionfhabhtaithe má tholgann tú í.

Cé na daoine nár cheart dóibh an vacsaín a fháil?

Níor cheart duit an vacsaín fliú a fháil:

 • má bhí frithghníomhú trom ailléirgeach agat tar éis vacsaín fliú eile nó i leith aon cheann de chomhábhair na vacsaíne
 • má tá tú ag glacadh cógas ar a dtugtar comhchoscairí seicphointí, ipilimumab agus niovolúmab, cuir i gcás
 • má tá teocht níos airde ná 38 céim Celsius ort – fan go dtí go mbeidh tú tagtha ar ais chugat féin arís sula bhfaighidh tú an vacsaín
 • má tá cás tromchúiseach neodraipéine ort, rud arb é atá i gceist leis ná líon íseal cineáil fuilcheall bán. Má tá neodraipéine uath-imdhíonachta phríomhúil ort, ba chóir go mbeifeá in ann an vacsaín fliú a fháil – cuir ceist ar do dhochtúir teaghlaigh

Má tá ailléirge uibhe agat, labhair le do vacsaíneoir sula bhfaighidh tú an vacsaín. Is féidir le mórchuid na ndaoine a bhfuil ailléirge uibhe orthu an vacsaín fliú a fháil.

Fo-iarmhairtí

Tar éis duit an vacsaín a fháil, b’fhéidir go mbeadh roinnt fo-iarmhairtí éadroma ort.

Ina measc tá:

Má thagann aon cheann de na fo-iarmhairtí sin ort, lig do scíth agus glac paraicéiteamól.

Fo-iarmhairtí tromchúiseacha

Ní fheictear fo-iarmhairtí tromchúiseacha, amhail frithghníomhú trom ailléirgeach, ach go hannamh.

I gcásanna an-annamh, tuairiscíodh Siondróm Guillain-Barré (GBS). Is riocht é Siondróm Guillain-Barré (SGB, nó GBS i mBéarla) a chuireann isteach ar néaróga an choirp. Bíonn sé ina chúis le hathlasadh néaróg agus d’fhéadfadh pian, fuairnimh, laige matáin agus deacracht siúl a bheith ann mar thoradh air. Ach is mó ar fad an seans go bhfaighidh tú Siondróm Guillain-Barré ón bhfliú ná ón vacsaín fliú.

Tuairiscigh iarmhairtí díobhálacha don Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA)

Vacsaíní eile

Ba cheart duit an vacsaín niúmacocúil a fháil freisin mura bhfuil sé faighte agat cheana. Is in aghaidh an niúmóine a chosnóidh sí thú. Is féidir an vacsaín sin a fháil ag an am céanna leis an vacsaín fliú.

Is féidir leat an vacsaín fliú a fháil ag an am céanna le do theanndáileog den vacsaín in aghaidh COVID-19 chomh maith.

Athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 3 Deireadh Fómhair 2022
Le hathbhreithniú arís: 3 Deireadh Fómhair 2025