Skip to main content

Toircheas agus COVID-19

Uasdátaithe: 19 Aibreán 2021

Táimid fós ag foghlaim faoi COVID-19 (coróinvíreas). Ní thuigeann muid i gceart conas a ghoileann sé ar mhná torracha agus a gcuid naíonán.

Léiríonn an t-eolas atá againn go dtí seo nach bhfuil mná torracha i mbaol má fhaigheann siad COVID-19.

Léiríonn an t-eolas atá againn go dtí seo nach bhfuil an bhaol go bhfaighidh tú an víreas le linn toirchis níos mó ná mná den aois chéanna nach bhfuil ag iompar clainne.

Déan teagmháil le d’ospidéal áitiúil má tá imní ort nach bhfuil do leanbh ag bogadh an oiread agus is gnách nó má tá imní ort faoina folláine. Déanfaidh an t-ospidéal tástálacha chun a dhearbhú go bhfuil do leanbh ceart go leor.

Cosaint duit féin agus dod’ leanbh

Chun tú féin agus do naíonán a chosaint, ba chóir duit an chomhairle thíos a leanacht go cúramach:

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh chun comhairle a fháil má bhíonn aon cheann de na comharthaí den choróinvíreas ort.

Má thagann COVID-19 ort

Má fhaigheann tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19, déan teagmháil le d’aonad máithreachais nó d’ospidéal. Beidh an t-ospidéal ábaltacht monatóireacht cheart a dhéanamh ar do thoircheas má fhaigheann tú an víreas.

Is comharthaí séimhe a bhíonn ar mhná torracha de ghnáth nuair a fhaigheann siad COVID-19. Bíonn gnáth breith acu agus níl ach baol beag ann go dtabharfaidh siad COVID-19 dá naíonáin.

Déan teagmháil le d’ospidéal áitiúil má tá imní ort nach bhfuil do leanbh ag bogadh an oiread agus is gnách nó má tá imní ort faoina folláine. Déanfaidh an t-ospidéal tástálacha chun a dhearbhú go bhfuil do leanbh ceart go leor.

Má tá comharthaí COVID-19 ort, is dóichí go mbeidh ort dul isteach san ospidéal agus san Aonad Dianchúram.

D’fhéadfadh sé go mbeadh baol níos mó ann go mbeadh tinnis clainne ort ró-luath nó go mbeadh marbh-bhreith agat, má bhíonn comharthaí ort ná mura mbeadh comharthaí ort.

Plaicintíteas COVID agus marbh-bhreith

Tá nasc idir líon an-bheag de mharbh-bhreitheanna agus tinneas ar a dtugtar plaicintíteas COVID.

Tarlaíonn plaicintíteas COVID nuair a ionfhabhtaítear an plaicint le COVID-19. Cuireann sé seo isteach ar chumas an phlaicint ocsaigin agus cothaithigh a thabhairt don naíonán.

Nasctar marbh-bhreith le plaicintíteas COVID don chuid is mó nuair a bhíonn rátaí ionfhabhtuithe COVID-19 an-ard.De réir mar a thiteann an ráta ionfhabhtaithe COVID-19 ní bheidh sé seo ina ábhar imní .

Déan teagmháil le d’aonad máithreachais nó ospidéal láithreach má thugann tú faoi deara nach bhfuil do pháiste ag bogadh mar is gnáth.

Fiabhras Ard le linn toirchis

I measc comharthaí an choróinvíris tá fiabhras (teocht ard). D’fhéadfadh seo deacrachtaí a chruthú duit le linn an chéad ráithe (seachtain 0 go 13).

Má bhíonn teocht ard ort le linn do thoirchis, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh nó do bhean glúine.

Nuair a bhíonn tú torrach, tagann athrú ar chóras imdhíonta do choirp de réir a chéile Tarlaíonn sé seo chun go mbeidh toradh rathúil ar do thoircheas. D’fhéadfá níos mó ionfhabhtuithe a fháil níos éasca de bharr go bhfuil tú torrach.

Ba chóir do gach bean torrach na vacsaín seo a fháil:

  • vacsaín an triuch
  • vacsaín an fhliú
  • vacsaín COVID-19 – nuair a fhaigheann tú an tairiscint

Léigh níos mó faoi thoircheas agus COVID-19

Léigh faoi conas tú féin agus daoine eile a chosaint ón gcoróinvíreas.

Sula dtagann do pháiste ar an saol

Ba chóir don fhoireann atá ag tabhairt cúraim duit cinntiú go bhfuil tusa páirteach i ngach cinneadh a dhéantar.

Má bhíonn imní ort faoi do thoirchis, glaoigh ar d’ospidéal chun comhairle a fháil. Tá línte cabhracha oscailte ag na hospidéil Máithreachais chun comhairle a chur ort ag am ar bith. É sin ráite, ba chóir duit dul chuig an ospidéal má bhíonn aon imní ort faoi ghluaiseacht do naíonán sa mbroinn.

Tuilleadh eolais ar: mychild.ie

Coinní agus Scanadh

Tá cúram réamhbhreithe á chur ar fáil sna hospidéil i gcónaí. Má tá tú ag fáil cúraim san ospidéal agus ó do dhochtúir teaghlaigh, lean ar aghaidh leis seo.

Tá roinnt coinní á ndéanamh ar an bhfón mar aon le cuairt ghearr ina dhiaidh san ospidéal. Beidh ort dul chuig an ospidéal chun scrúduithe, tástála fola agus scanadh ultrafhuaime a fháil.

Ba chóir duit dul i d’aonar chun líon na ndaoine san ospidéal a laghdú.

Scanadh Anatamaíochta Féatais – Scanadh ag 20 seachtain

De ghnáth déantar an Scanadh Anatamaíochta Féatais idir 18 agus 22 seachtain den toirchis. Tugtar scanadh aimhrialtachta air freisin.

De ghnáth bíonn páirtí breithe in ann freastal ar an scanadh anatamaíocht féatais leat. Beidh seo ag brath ar an ospidéal agus na srianta reatha rialtais. Ní mór seiceáil roimh ré leis an ospidéal. Mura féidir le do pháirtí breithe a bheith i láthair míneofar duit cén fáth.

Má bhíonn coróinvíreas ort sula saolaítear do pháiste

Má tá coróinvíreas ort, beidh d’fhoireann cúraim sláinte i bhfad níos cúramaí. Leanfaidh seo ar aghaidh roimh, le linn agus tar éis bhreith do linbh. Labhróidh do chnáimhseoir nó bean glúine leat faoin tslí agus an t-am is sábháilte chun do leanbh a thabhairt ar an saol.

D’fhéadfadh dochtúirí eile le saineolas a bheith páirteach i do chúram. D’fhéadfadh dochtúir a bhíonn ag plé le galair thógálacha agus lia nua-naíochta a bheith ansin– sin dochtúir a bhionn ag plé le naíonáin nua-bheirthe.

B’fhéidir go mbeadh cúram á thabhairt duit i seomra leithlise le en-suite le linn do luí seoil. B’fhéidir go mbeidh ort fanacht sa seomra seo an fhad is a bhíonn tú san ospidéal.

Le linn breith do linbh agus an Luí Seoil

I bhformhór na gcásanna, beidh do pháirtí in ann a bheith i láthair le linn breith do linbh. Déanfar gach iarracht a chinntiú go mbeidh do pháirtí i láthair ag an bhreith ach i roinnt ospidéil d’fhéadfadh sé tarlú nach mbeadh do pháirtí in ann a bheith ansin. Tá srianta ann chun gach duine a choinneáil slán.

Más féidir le do pháirtí phairtí a bheith in éineacht leat, beidh orthu éadach cosanta pearsanta a chaitheamh chun an baol ionfhabhtaithe a laghdú.

Ní bheidh ort masc aghaidhe a chaitheamh le linn an luí seoil agus breith do linbh. Ach, beidh ort masc a chaitheamh nuair a bheidh tú lasmuigh de do sheomra.

Tar éis breith do linbh

Cuairteoirí san ospidéal

Níl cead ag aon chuairteoir a bheith in aon aonad máithreachais.

Tá na srianta seo ann ar mhaithe le do shábháilteacht agus sábháilteacht do linbh. Cuirfear deireadh leis na srianta seo chomh luath agus is féidir.

Léigh níos mó faoi shrian ar chuairteoirí le linn ráig an choróinvíris.

Ag dul abhaile luath

Roghnaíonn a lán ban dul abhaile luath de bharr na srianta ar chuairteoirí san ospidéal.

Tá tacaíocht fóin ó mhná glúine iarbhreithe ar fáil ó chuid de na hospidéil. Beidh mná glúine pobail ag déanamh cuairteanna baile aon áit a bhfuil sé seo ar fáil.

Cúram Nuabheirthe san Aonad Dianchúraim Nuabheirthe

I bhformhór na n-aonad dianchúraim nuabheirthe (NICU), níl ach cuairt 15 nóiméad ceadaithe anois. Tá seo á dhéanamh le cosaint a thabhairt do naíonáin atá leochaileach. Cuirfear deireadh leis na srianta seo nuair atá sé sábháilte sin a dhéanamh.

Tá teicneolaíocht ag roinnt aonaid chun cur ar chumas thuismitheoirí teagmháil a bheith acu lena gcuid naíonán.

Má tá coróinvíreas ort, tar éis breith do linbh

Má tá COVID-19 ort, pléifidh do dhochtúir nó bean glúine na roghanna atá agat tar éis breith do linbh.

Rogha amháin atá ann ná go mbeidh duine éigin eile ag tabhairt aire do do leanbh go dtí go mbeidh an COVID-19 imithe. Is ar mhaithe le do leanbh a chosaint ó COVID-19 a mholtar é seo.

D’fhéadfadh ball clainne nó oibrí cúraim sláinte an cúram seo a chur ar fáil. D’fhéadfaí é seo a chur ar fáil sa bhaile nó san ospidéal. Níl a fhios cén fhad a mhairfidh seo. Braithfidh an chomhairle ar do chomharthaí tinnis agus torthaí na tástála a dhéanfar ort.

Ag tabhairt aire do do leanbh má bhíonn COVID-19 ort

Má roghnaíonn tú aire a thabhairt do do leanbh, míneoidh an dochtúir nó bean glúine duit faoin bhaol atá ann.

Cuirfear tusa agus do leanbh i seomra leithlise le seomra folctha en-suite. Beidh do leanbh istigh i ngoradán i do sheomra. Is cliabhán speisialta é seo atá déanta as plaisteach. Coinníonn sé an naíonán deas teolaí. Beidh tú in ann do leanbh a fheiceáil istigh sa ghoradán.

Nuair a thógann tú do leanbh amach as an ngoradán chun é a chothú, a ní, nó cúram eile a thabhairt dó, ní mór duit:

  • Gúna le muinchillí fada agus masc máinliachta a chaitheamh
  • do lámha a ní i gceart agus go minic le gallúnach agus uisce nó le h-alcól cuimilte – roimh agus tar éis a bheith ag plé do leanbh

Ba chóir súil a choinneáil amach do chomharthaí ionfhabhaithe ar do leanbh. Leanfaidh seo ar feadh 14 lá ón uair dheireannach a raibh teagmháil agat le do leanbh. Má thagann aon chomhartha ionfhabhtaithe ar do leanbh beidh gá le tástáil a dhéanamh air.

Meabhairshláinte

Tá seirbhísí meabhairshláinte imbhreithe ann do mhná a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu agus :

  • Atá ag pleanáil toirchis
  • Atá torrach
  • A bhfuil leanbh faoi aon bhliain d’aois acu

Léigh faoi sheirbhísí meabhairshláinte imbhreithe.

Léigh faoi Ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris

Léigh faoi dhúlagar iarbhreithe

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 9 Feabhra 2021 Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 9 Feabhra 2024

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/05/2023