Skip to main content

Más gartheagmhálaí tú le cás COVID-19

Nuashonraithe: 30 Samhain 2020

Baineann an chomhairle seo le leanaí agus le páistí sa bhunscoil atá faoi 12 nó13 bliana d’aois de ghnáth.

Ba chóir do pháistí meánscoile atá ina ngartheagmhalaithe an chomhairle do dhaoine fásta a leanacht

Coinnigh do pháiste sa bhaile

Má tá comharthaí COVID-19 ar do pháiste, más gartheagmhálaí é le duine a fuair toradh dhearfach ar thástáil COVID-19 , má chónaíonn sé le duine a bhfuil comharthaí COVID-19 air nó má bhí sé thar lear, ná lig dóibh dul ar scoil nó chuig ionad cúraim leanaí.

Beidh orthu srian a chur lena ngluaiseachtaí ar feadh 14 lá, fiú má mhothaíonn siad go maith.

Léigh tuilleadh faoi cathain ba chóir duit do pháiste a choinneáil sa bhaile, agus cad ba chóir a dhéanamh má tá comharthaí air.

Más gartheagmhálaí é do pháiste le COVID-19

Má tá comharthaí de COVID-19 air agus má bhíonn sé i ngartheagmháil le duine a fuair toradh dearfach ar an tástáil :

  • caithfidh do pháiste fanacht amach ó dhaoine eile láithreach
  • cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh
  • lean an chomhairle do phaistí a bhfuil comharthaí COVID-19 orthu.

Más gartheagmhálaí do pháiste agus mura bhfuil aon chomharthaí COVID-19 air ba chóir:

  • Srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá - agus gan dul ar scoil
  • Tástáil do COVID-19 a fháil – cuirfidh rianaire teagmhála glaoch theileafóin ort chun é seo a eagrú.

Ní gá do na daoine eile a gcónaíonn sé leo srian a chur lena ngluaiseachtaí, deartháireacha agus deirfiúracha san áireamh.

Má tá do pháiste ina g(h)artheagmhálaí agus má thagann comharthaí air, ba chóir don pháiste fanacht amach ó dhaoine eile, cuir glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh agus cuir srian le do ghluaiseachtaí. Ba chóir do gach duine eile a chónaíonn leis an bpáiste srian a chur lena ngluaiseachtaí freisin.

Léigh comhairle faoi thástáil agus páistí, nuair a bhíonn dhá thástáil de dhíth, san áireamh.

Léigh comhairle ar cad ba cheart a dhéanamh má tá do pháiste ina g(h)artheagmhalaí de COVID-19 ar scoil

Má tá do pháiste ina chónaí le duine a bhféadfadh COVID-19 a bheith air

Beidh ar do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí.

Má thagann comharthaí ar do pháiste, beidh orthu féin-aonrú ó dhaoine eile agus cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Má bhí do pháiste thar lear

Beidh ar do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má tá sé díreach tar éis filleadh ó thír eile.

Ciallaíonn sé seo gur chóir dóibh fanacht sa bhaile agus gan dul ar scoil fiú má bhraitheann siad go maith. Ní gá dó dul chuig dochtúir teaghlaigh mura bhfuil comharthaí air.

Ba chóir do gach duine a thaistil le do pháiste srian a chur lena ngluaiseachtaí ar feadh 14 lá.

Léigh comhairle um thaistil do dhaoine atá ag filleadh go hÉirinn ar gov.ie

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 26/11/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 26/11/2023