Skip to main content

Daoine Scothaosta agus COVID-19

Tá daoine scothaosta i gcontúirt níos mó tinneas tromchúiseach a fháil de bharr COVID-19 (coroóinvíreas). Mar shampla, tá daoine sna 60aidí nó 70óidí i mbaol níos mó ó thinneas tromchúiseach ná mar a bhíonn daoine atá san 40aidí nó 50aidí.

D’fhéadfadh sé go mbeadh ort dul go dtí an t-ospidéal nó aonad dianchúraim, nó go mbeadh aerálaí uait chun cabhrú leat análú. Tá baol báis ann freisin.

Tá daoine os cionn 70 i mbaol níos mó drochthinneas a fháil de bharr COVID-19. Moltar do dhaoine os cionn 60 a bheith níos cúramaí agus iad féin a chosaint, freisin.

Tá tú i mbaol níos mó ó COVID-19 má tá tinneas fadtéarmach ort.

Dá bharr seo, tá sé tábhachtach:

 • Go mbeadh na comharthaí COVID-19 ar eolas agat
 • Cabhair a fháil go tapaidh má thagann na comharthaí ort

Má thagann comharthaí COVID-19 ort, fan asat féin agus glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Cosain tú féin ó COVID-19

Ba chóir do gach duine:

 • Na lámha a ní i gceart go minic
 • Casacht agus sraothartach a chlúdú
 • Cloí leis na treoirlínte maidir le scaradh sóisialta
 • Clúdach aghaidhe a chaitheamh

Má tá tú os cionn 70

Tá daoine os cionn 70 i mbaol níos mó ó COVID-19 agus moltar dóibh fanacht sa bhaile an oiread agus is féidir.

Más féidir, ba chóir duit fanacht amach ó dhaoine eile. D’fhéadfadh sé a bheith deacair é seo a dhéanamh. Má tá tú i do chónaí leat féin nó má theastaíonn tacaíocht uait, is féidir leat bolgán tacaíochta a chruthú le líon tí eile.

Má tá tú os cionn 60

Lean an chomhairle do dhaoine atá i mbaol mór ó COVID-19.

Tástáil agus daoine scothaosta

B’fhéidir go mbeadh ort tástáil a fháil má bhíonn comharthaí COVID-19 ort nó má bhíonn gartheagmháil agat leis an víreas.

D’fhéadfadh dochtúir teaghlaigh tástáil baile a iarraidh duit mura féidir leat dul chuig ionad tástála de bharr drochshláinte. Déanfar an cinneadh sin bunaithe ar do riachtanais leighis.

Mura bhfuil tú in ann tiomáint chuig ionad tástála, is féidir le duine de do chlann nó cara tú a thiomáint ann, iarr ar dhuine atá ina chónaí leat nó duine atá i do bholgán tacaíochta más féidir.

Ba chóir do gach duine sa charr:

 • Clúdach aghaidhe a chaitheamh agus é a chur sa bhosca bruscair nó é a ní nuair a fhilleann siad abhaile
 • Na lámha a ní roimh agus tar éis an turais

Cuairteanna ó dhaoine eile

Tá sé níos sábháilte gan bualadh le mórán daoine, ar feadh achar gairid, más féidir, más duine scothaosta tú ach go h-áirithe. B’fhéidir go gcaithfeadh daoine teacht chuig do theach chun aire a thabhairt duit.

Má tá tú i do chónaí leat féin, is féidir leat ‘bolgán tacaíochta’ a chruthú le líon tí amháin eile. Is féidir leat cuairt a thabhairt ar a dteach agus is féidir leosan cuairt a thabhairt ortsa. Is féidir bualadh le chéile lasmuigh agus in áiteanna eile seachas sa teach.

Má thagann daoine ar cuairt chugat iarr orthu a gcuid lámha a ní nuair a thagann siad isteach. Nuair a fhágann siad, glan na dromchlaí a leag siad lámh air. Usáid do ghnáth glantóir tí agus díghalrán.

Ná caith miotóga aon uaire in ionad do lámha a níochán. Fanann an víreas orthu ar an mbealach céanna a bhfanann sé ar do lámha. Chomh maith leis sin, is féidir leis an víreas scaipeadh go dtí do lámha nuair a bhaineann tú díot iad.

Ag déileáil le huaigneas agus aonrú

B’fhéidir go n-aireofá uaigneach agus aonraithe le linn na srianta leibhéal 5 atá againn faoi láthair. Tá sin so-thuigthe. Tá tacaíocht ar fáil.

Tá líne chabhrach ag ALONE dóibh siúd a bhfuil imní orthu faoi COVID-19 nó a bhfuil deacrachtaí acu. Glaoigh ar 0818 22 20 24, Luan go hAoine, 8r.n. go 8i.n.

Ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte

Más duine scothaosta tú, d’fhéadfadh tionchar a bheith ag rudaí éagsúla ar do mheabhairshláinte le linn ráig COVID-19.

Léigh comhairle faoi conas aire a thabhairt do do mheabhairshláinte más duine scothaosta tú.

Ag siopadóireacht

An chontúirt is mó a bhaineann le bheith ag siopadóireacht ná go mbeifeá i dteagmháil le duine a bhfuil COVID-19 air.

Má tá tú os cionn 70, is fearr iarraidh ar do chairde nó do ghaolta an siopadóireacht a dhéanamh duit, de bharr nach bhfuil sé éasca fanacht amach 2 mhéadar ó dhaoine eile sna siopaí.

Má théann tú ag siopadóireacht, ba chóir duit:

 • clúdach aghaidhe a chaitheamh- seo an dlí i siopaí, ionaid siopadóireachta agus ionaid mhiondíola eile ar nós gruagairí agus pictiúrlanna
 • dul ag na hamanna atá leagtha amach do dhaoine atá i mbaol mór ó COVID-19 – seiceáil na hamanna seo i d’ollmhargadh áitiúil
 • coinneáil leis na treoirlínte maidir le scaradh sóisialta, agus fanacht amach 2 mhéadar ó dhaoine eile

Uasdátaithe: 30 Samhain 2020

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 03/12/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 03/12/2023