Skip to main content

Cén uair ar chóir clúdach aghaidhe a chaitheamh

Tá srianta fós i bhfeidhm chun muid a chosaint ar COVID-19.
Léigh faoi shrianta reatha an rialtais ar
gov.ie

De réir an dlí, caithfidh tú clúdach aghaidhe a chaitheamh:

 • ar iompar poiblí
 • i siopaí, ionaid siopadóireachta agus roinnt suíomhanna eile lastigh
 • i mbainc, oifigí poist agus comhair chreidmheasa

Ba chóir clúdach aghaidhe a chaitheamh freisin:

 • nuair nach féidir fanacht amach 2 mhéadar ó dhaoine eile
 • in ospidéil, íoclann dochtúra, tithe altranais agus ag an bhfiaclóir agus ionaid sláinte eile
 • nuair a bhíonn daoine ar cuairt ag daoine atá i mbaol níos mó ón COVID-19 – m.sh daoine atá os cionn 70 bliain nó daoine atá leochaileach ó thaobh na sláinte de
 • in áiteanna oibre plódaithe, in áiteanna adhartha agus in áiteanna gnóthacha lasmuigh ina mbailíonn go leor daoine

Tá daoine ann nár chóir dóibh / nach féidir leo clúdach aghaidhe a chaitheamh. Léigh fúthu siúd nár chóir dóibh ceann a chaitheamh.

Cathain ar chóir masc aonúsáide a chaitheamh

Tugtar masc máinliachta freisin ar masc aonúsáide. Seo é an gnáth chineál masc aghaidhe a dhíoltar go hiondúil i gcógaslanna agus i siopaí eile.

Caith masc aon úsáide in áit clúdach aghaidhe má tá tú i mbaol níos mó tinnis tromchúiseach a tholg de bharr COVID-19. Níl sé mar a chéile le clúdach aghaidhe agus tugann sé cosaint níos fearr duit.

Ba chóir duit masc aonúsáide a chaitheamh sa mbaile

 • má tá tú ag féin-aonrú
 • má fuair tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19 - ní mór duit fanacht i do sheomra
 • má tá tú i do chónaí le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi

Léigh faoi chlúdaigh aghaidhe, mascanna agus cealtair anseo

Cén fáth gur chóir clúdach aghaidhe a chaitheamh

Scaiptear COVID-19 go príomha trí ghartheagmháil agus braoiníní a thagann ó do shrón agus ó do bhéal. Mar shampla, nuair a bhíonn tú ag casacht, ag sraothartach nó ag caint os ard. Laghdaíonn caitheamh clúdach aghaidhe scaipeadh na braoiníní seo. Cuidíonn sé freisin le cosc a chur ar dhaoine nach bhfuil a fhios acu go bhfuil an víreas orthu é a scaipeadh.

Má tá COVID-19 ort nó má tá comharthaí ort, caithfidh tú féin-aonrú. Déan é seo fiú má chaitheann tú clúdach aghaidhe.

Má chaitheann tú clúdach aghaidhe, ba chóir duit na rudaí tábhachtacha eile a dhéanamh chun cosc a chur ar scaipeadh an víreas.

Ina measc seo:

 • scaradh sóisialta
 • ag clúdach do bhéal agus do shrón le ciarsúr nó le do mhuinchille agus tú ag casacht agus ag sraothartach
 • do lámha a ní i gceart agus go minic
 • gan teagmháil a dhéanamh le do shúile, do shrón ná do bhéal mura bhfuil do lámha glan

Léigh an chomhairle maidir le conas tú féin agus daoine eile a chosaint.

Cén uair ar chóir clúdach aghaidhe a chaitheamh.

De réir an dlí, caithfidh tú clúdach aghaidhe a chaitheamh ar iompar poiblí, agus:

siopaí agus cógaslanna agus i

 • ionaid siopadóireachta
 • leabharlanna
 • pictiúrlanna
 • amharclanna
 • ceolárais
 • hallaí biongó
 • músaeim
 • salon ingne
 • salon gruaige agus bearbóirí
 • siopaí tatú agus pollta
 • gníomhairí taistil agus tionscnóirí turais
 • ionad níocháin agus tirimghlantóirí
 • geallghlacadóirí

Cén uair ar féidir leat an clúdach aghaidhe a bhaint díot

Is féidir leat an clúdach aghaidhe a bhaint díot chun:

 • labhairt le duine a bhfuil deacrachtaí cumarsáide aige/aici
 • cúnamh nó cúram éigeandála a thabhairt do dhuine leochaileach
 • cógais a thógáil

D’fhéadfaí iarraidh ort do chlúdach aghaidhe a bhaint chun d’aois nó d’aitheantas a dhearbhú.

Féadfaidh tú do chlúdach aghaidhe a bhaint freisin nuair atá tú:

 • ag ithe agus ag ól i mbialann nó i gcaifé – caith ceann nuair nach bhfuil tú ag do bhord
 • nuair atá cóireáil leighis nó fiaclóireachta a fháil agat

Ní gá duit clúdach aghaidhe a chaitheamh má tá tinneas nó lagú ort a d’fhágfadh go mbeadh sé deacair ort clúdach aghaidhe a chaitheamh.

Daoine nár chóir dóibh clúdach aghaidhe a chaitheamh

Ní mholtar clúdaigh aghaidhe dóibh seo a leanas:

 • duine a bhfuil trioblóid acu ag análú
 • duine gan aithne nó urlabhra
 • duine nach bhfuil in ann é a bhaint gan chabhair
 • duine le riachtanais speisialta nó deacrachtaí éisteachta nó atá bodhar
 • duine a dhéanann cumarsáid le duine le deacrachtaí foghlama nó atá lagéisteachta nó bodhar

I gcásanna mar seo gheobhaidh an duine cosaint áirithe ón gcealtair má tá siad in ann é a chaitheamh. Ach is sna cásanna seo amháin gur chóir cealtair a chaitheamh. Is fearr clúdach aghaidhe déanta as éadach a chaitheamh chun tú féin a chosaint ó COVID-19.

Litreacha díolúine

Féadfaidh roinnt áiteanna oibre nó scoileanna teastas leighis a iarraidh. Ach go ginearálta, ní gá duit litir a iarraidh ó dhochtúir teaghlaigh faoi do chúis nár chaith tú clúdach aghaidhe.

Leanaí agus clúdaigh aghaidhe

Ní mholtar do pháistí faoi 13 bliana d’aois clúdaigh aghaidhe a chaitheamh ach is féidir le páistí áirithe roghnú ceann a chaitheamh. Tá seans maith nach leanfadh páistí óga an chomhairle faoin gcaoi cheart le clúdaigh aghaidhe a chaitheamh.

Ach ba chóir do pháistí faoi 13 a bheith ag caitheamh clúdach aghaidhe má mholann a ndochtúir nó a n-oibrí cúram sláinte dóibh sin a dhéanamh. Mar shampla, b’fhéidir go mholfaí do roinnt leanaí é seo a dhéanamh agus iad ag freastal ar chlinic ospidéil mar shampla.

Ba chóir do leanaí a d’fhéadfadh a bheith faoi 13 ina gcéad bhliain den mheánscoil clúdach aghaidhe a chaitheamh agus iad ag freastal ar scoil. Is toisc go bhfuil siad ag an gcéim fhorbartha chéanna lena gcomhghleacaithe agus gur féidir leo an chomhairle maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid i gceart a leanacht.

Póstaeir faoi Chlúdaigh Aghaidhe

Íoslódáil póstaeir chun cabhrú le cosc a chur le scaipeadh COVID-19 sa phobal.

Is gá clúdaigh aghaidhe a chaitheamh anseo póstaer (PDF, 705 KB)

Conas clúdach aghaidhe a chaitheamh (PDF, 1.7 MB)

Ábhair Ghaolmhara

Conas a scaiptear COVID 19

Cosain tú féin agus daoine eile ó COVID 19

Ag siopadóireacht go sábháilte le linn ráig an COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 19/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 19/01/2024