Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

If you are aged 68 or 69 you can now register to get a COVID-19 vaccine

Cén uair ar chóir clúdach aghaidhe a chaitheamh

Fan sa bhaile – Tá Éireann ar leibhéal 5.
Léigh faoi
shrianta reatha an rialtais ar gov.ie

De réir an dlí, caithfidh tú clúdach aghaidhe a chaitheamh:

 • ar iompar poiblí
 • i siopaí, ionaid siopadóireachta agus roinnt suíomhanna eile lastigh
 • i mbainc, oifigí poist agus comhair chreidmheasa

Ba chóir clúdach aghaidhe a chaitheamh freisin:

 • nuair nach féidir fanacht amach 2 mhéadar ó dhaoine eile
 • in ospidéil, íoclann dochtúra, tithe altranais agus ag an bhfiaclóir agus ionaid sláinte eile
 • nuair a bhíonn daoine ar cuairt ag daoine atá i mbaol níos mó ón COVID-19 – m.sh daoine atá os cionn 70 bliain nó daoine atá leochaileach ó thaobh na sláinte de
 • in áiteanna oibre plódaithe, in áiteanna adhartha agus in áiteanna gnóthacha lasmuigh ina mbailíonn go leor daoine

Tá daoine ann nár chóir dóibh / nach féidir leo clúdach aghaidhe a chaitheamh. Léigh fúthu siúd nár chóir dóibh ceann a chaitheamh.

Cathain ar chóir masc aonúsáide a chaitheamh

Tugtar masc máinliachta freisin ar masc aonúsáide. Seo é an gnáth chineál masc aghaidhe a dhíoltar go hiondúil i gcógaslanna agus i siopaí eile.

Caith masc aon úsáide in áit clúdach aghaidhe má tá tú i mbaol níos mó tinnis tromchúiseach a tholg de bharr COVID-19. Níl sé mar a chéile le clúdach aghaidhe agus tugann sé cosaint níos fearr duit.

Ba chóir duit masc aonúsáide a chaitheamh sa mbaile

 • má tá tú ag féin-aonrú
 • má fuair tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19 - ní mór duit fanacht i do sheomra
 • má tá tú i do chónaí le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi

Léigh faoi chlúdaigh aghaidhe, mascanna agus cealtair anseo

Cén fáth gur chóir clúdach aghaidhe a chaitheamh

Scaiptear COVID-19 go príomha trí ghartheagmháil agus braoiníní a thagann ó do shrón agus ó do bhéal. Mar shampla, nuair a bhíonn tú ag casacht, ag sraothartach nó ag caint os ard. Laghdaíonn caitheamh clúdach aghaidhe scaipeadh na braoiníní seo. Cuidíonn sé freisin le cosc a chur ar dhaoine nach bhfuil a fhios acu go bhfuil an víreas orthu é a scaipeadh.

Má tá COVID-19 ort nó má tá comharthaí ort, caithfidh tú féin-aonrú. Déan é seo fiú má chaitheann tú clúdach aghaidhe.

Má chaitheann tú clúdach aghaidhe, ba chóir duit na rudaí tábhachtacha eile a dhéanamh chun cosc a chur ar scaipeadh an víreas.

Ina measc seo:

 • scaradh sóisialta
 • ag clúdach do bhéal agus do shrón le ciarsúr nó le do mhuinchille agus tú ag casacht agus ag sraothartach
 • do lámha a ní i gceart agus go minic
 • gan teagmháil a dhéanamh le do shúile, do shrón ná do bhéal mura bhfuil do lámha glan

Léigh an chomhairle maidir le conas tú féin agus daoine eile a chosaint.

Cén uair ar chóir clúdach aghaidhe a chaitheamh.

De réir an dlí, caithfidh tú clúdach aghaidhe a chaitheamh ar iompar poiblí, agus:

siopaí agus cógaslanna agus i

 • ionaid siopadóireachta
 • leabharlanna
 • pictiúrlanna
 • amharclanna
 • ceolárais
 • hallaí biongó
 • músaeim
 • salon ingne
 • salon gruaige agus bearbóirí
 • siopaí tatú agus pollta
 • gníomhairí taistil agus tionscnóirí turais
 • ionad níocháin agus tirimghlantóirí
 • geallghlacadóirí

Cén uair ar féidir leat an clúdach aghaidhe a bhaint díot

Is féidir leat an clúdach aghaidhe a bhaint díot chun:

 • labhairt le duine a bhfuil deacrachtaí cumarsáide aige/aici
 • cúnamh nó cúram éigeandála a thabhairt do dhuine leochaileach
 • cógais a thógáil

D’fhéadfaí iarraidh ort do chlúdach aghaidhe a bhaint chun d’aois nó d’aitheantas a dhearbhú.

Féadfaidh tú do chlúdach aghaidhe a bhaint freisin nuair atá tú:

 • ag ithe agus ag ól i mbialann nó i gcaifé – caith ceann nuair nach bhfuil tú ag do bhord
 • nuair atá cóireáil leighis nó fiaclóireachta a fháil agat

Ní gá duit clúdach aghaidhe a chaitheamh má tá tinneas nó lagú ort a d’fhágfadh go mbeadh sé deacair ort clúdach aghaidhe a chaitheamh.

Daoine nár chóir dóibh clúdach aghaidhe a chaitheamh

Ní mholtar clúdaigh aghaidhe dóibh seo a leanas:

 • duine a bhfuil trioblóid acu ag análú
 • duine gan aithne nó urlabhra
 • duine nach bhfuil in ann é a bhaint gan chabhair
 • duine le riachtanais speisialta nó deacrachtaí éisteachta nó atá bodhar
 • duine a dhéanann cumarsáid le duine le deacrachtaí foghlama nó atá lagéisteachta nó bodhar

I gcásanna mar seo gheobhaidh an duine cosaint áirithe ón gcealtair má tá siad in ann é a chaitheamh. Ach is sna cásanna seo amháin gur chóir cealtair a chaitheamh. Is fearr clúdach aghaidhe déanta as éadach a chaitheamh chun tú féin a chosaint ó COVID-19.

Litreacha díolúine

Féadfaidh roinnt áiteanna oibre nó scoileanna teastas leighis a iarraidh. Ach go ginearálta, ní gá duit litir a iarraidh ó dhochtúir teaghlaigh faoi do chúis nár chaith tú clúdach aghaidhe.

Leanaí agus clúdaigh aghaidhe

Ní mholtar do pháistí faoi 13 bliana d’aois clúdaigh aghaidhe a chaitheamh ach is féidir le páistí áirithe roghnú ceann a chaitheamh. Tá seans maith nach leanfadh páistí óga an chomhairle faoin gcaoi cheart le clúdaigh aghaidhe a chaitheamh.

Ach ba chóir do pháistí faoi 13 a bheith ag caitheamh clúdach aghaidhe má mholann a ndochtúir nó a n-oibrí cúram sláinte dóibh sin a dhéanamh. Mar shampla, b’fhéidir go mholfaí do roinnt leanaí é seo a dhéanamh agus iad ag freastal ar chlinic ospidéil mar shampla.

Ba chóir do leanaí a d’fhéadfadh a bheith faoi 13 ina gcéad bhliain den mheánscoil clúdach aghaidhe a chaitheamh agus iad ag freastal ar scoil. Is toisc go bhfuil siad ag an gcéim fhorbartha chéanna lena gcomhghleacaithe agus gur féidir leo an chomhairle maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid i gceart a leanacht.

Póstaeir faoi Chlúdaigh Aghaidhe

Íoslódáil póstaeir chun cabhrú le cosc a chur le scaipeadh COVID-19 sa phobal.

Is gá clúdaigh aghaidhe a chaitheamh anseo póstaer (PDF, 705 KB)

Conas clúdach aghaidhe a chaitheamh (PDF, 1.7 MB)

Ábhair Ghaolmhara

Conas a scaiptear COVID 19

Cosain tú féin agus daoine eile ó COVID 19

Ag siopadóireacht go sábháilte le linn ráig an COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 19/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 19/01/2024