Skip to main content

Cathain ar cheart duit cóir leighis a fháil ó do dhochtúir nó san ospidéal

Má éiríonn comharthaí tinnis an choróinvíris níos measa

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh nó ar an tseirbhís dochtúra lasmuigh de ghnáth-uaireanta, láithreach má éiríonn comharthaí tinnis an choróinvíris (COVID-19 ) níos measa agus:

 • mura n-airíonn tú go maith agus má bhíonn deacracht agat ag análú ach go h-áirithe, nó má éiríonn do chasacht níos measa
 • má airíonn tú go bhfuil giorra anála ort níos minice

Má bhíonn giorra anála ort agus mura féidir leat teacht ar do dhochtúir teaghlaigh, glaoigh ar na seirbhísí éigeandála láithreach ar 112 nó 999.

Má tá tú i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas

Tá baol níos mó ann go n-éireodh daoine aosta agus daoine a bhfuil tinnis fadthéarmacha orthu níos measa an-tapa .

Má tá tú ag tabhairt aire do dhuine aosta, coinnigh súil ghéar orthu ar eagla go dtiocfadh comharthaí mearbhaill orthu go gasta. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha go bhfuil siad ag éirí níos measa

Má tá tú i mbaol níos mó ón choróinvíreas, ba chóir duir súil ghéar a choinneáil ar do chomharthaí tinnis. Glaoigh ar do dhcohtúir tegahlaigh láithreach má éiríonn siad nios measa Read about people at higher risk from coronavirus.

Find contact details for a GP in your area

Fiabhras ard

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh má bhíónn fiabhras ard ort (os cionn 40 céim Celsius) agus :

 • má tá fiabhras ort tar éis 3 lá de chóir leighis sa bhaile nó má tá tú ag éirí níos measa
 • má tá tú ag crith nó ag croitheadh gan stop, nó má tá d’fhiacla ag cnagadh agus nach stopann sé seo tar éis uair an chloig nó mar sin
 • má tá tinneas cinn an-dona ort nach ndéaanann pianmhúcháin aon mhaith dó
 • má airíonn tú mearbhaill nó an-chodlatach

Read more about fever in adults

Díhiodráitiú

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh má bhí tú díhiodráitithe agus má tá tú anois ag ól deochanna go rialta agus /nó ag úsáid máilíní athhiodráitithe béil, agus :

 • tá tú ag mothú níos tuirsí ná mar is gnách
 • -tá mearbhall ort agus tá tú trína chéile
 • -tá meadhrán ort nach n-imíonn nuair a sheasann tú
 • -ní dhearna tú aon fhual i rith an lae
 • -tá do chuisle lag nó tapa
 • -tá taomanna ort

Read more about dehydration

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh má bhíonn tú buartha faoi aon chomhartha tinnis. Ná téigh go dtí íoclann do Dhochtúra, an chógaslann nó an t-ospidéal.

Cóir Leighis ospidéil

Beidh tinneas níos tromchúisí ar 14% de na daoine a fhaigheann coróinvíreas. Má éiríonn do chomharthaí tinnis níos measa agus má mhothaíonn tú an-tinn b’fhéidir go mbeadh ort dul isteach san ospidéal.

San áireamh sa chóir leighis ospidéil, tá:

 • Cóir leighis chun an fiabhras a mhaolú
 • Teiripe ocsaigine

D’fhéadfadh go mbeadh análaitheoir de dhíth ar dhaoine le deacrachtaí análaithe de bharr an choróinvíris. I gcásanna éigeandála beidh gá le tacaíocht bheatha.

Read more about Intensive Care Units (ICU)

Ag dul abhaile tar éis a bheith san ospidéal

B’fhéidir go mbeadh ort féin-aonrú sa bhaile tar éis a bheith san ospidéal le coróinvíreas. Déarfaidh d’altra nó do dhochtúir leat an gá duit féin-aonrú agus cé mhéid lá a chaithfidh tú féin-aonrú. Déan socrú go mbeidh duine éigin ansin chun aire a thabhairt duit sa bhaile má bhíonn ort féin-aonrú. Beidh do chúramóir in ann aire a thabhairt duit agus an siopadóireacht a dhéanamh.

Téachtáin Fola

D’fhéadfá a bheith i mbaol níos mó téachtán fola a fháil i do chois agus/nó i do scamhóga de bharr an choróinvíris.

Feictear téachtáin fola níos minice i ndaoine a bhfuil dianchomharthaí tinnis orthu de bharr an choróinvíris agus atá ag fáil cóir leighis san ospidéal.

Níl aon fhianaise ann go bhfeictear téachtáin fola go fairsing i ndaoine eile a bhfuil an coróinvíreas orthu

Read more about symptoms of blood clots and how to prevent them

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 17/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 17/07/2023