Skip to main content

Ag tabhairt aire do dhuine nach bhfuil ábalta féin-aonrú

Nuashonraithe:18 Samhain

Níl cuid de na daoine a bhfuil COVID-19 orthu ábalta féin-aonrú Mar shampla, leanbh, duine níos sine nó duine faoi mhíchumas.

Beidh do chabhair ag teastáil uathu le gníomhaíochtaí laethúla éagsúla ar nós níochán, ithe nó dul chuig an seomra folctha.

Caithfidh tusa agus gach duine eile atá ina chónaí sa teach céanna a bheith níos cúramaí chun srian a chur ar scaipeadh an víris.

Cuir srian le do ghluaiseachtaí

Má tá tú ag tabhairt aire do dhuine nach bhfuil in ann féin-aonrú, ba chóir duit féin agus don chuid eile den teaghlach srian a chur le bhur ngluaiseachtaí ar feadh 17 lá.

Déan é seo ón am a thugann tú comharthaí an víris faoi deara ar dtús . Ba cheart duit é seo a dhéanamh ar feadh an 10 lá a bhfuil an duine ag féin-aonrú agus ar feadh 7 lá ina dhiaidh sin).

Mura bhfuil comharthaí an víris orthu ach má fuair siad toradh dearfach ar a dtástáil víris , ba chóir duit srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 17 lá ó dháta a dtástála.

Ná bíodh ach cúramóir amháin agat

Más féidir, níor cheart ach duine amháin breathnú i ndiaidh an duine atá ag féin-aonrú. Ba chóir go mbeadh an té sin i mbarr a shláinte, más féidir.

Sin duine nach bhfuil i mbaol ionfhabhtú tromchúiseach ar nós duine:

  • a bhfuil tinneas fadtéarmach air
  • le córas imdhíonachta atá lag
  • atá níos sine ná 70

Má tá tú ag tabhairt aire do dhuine atá ag féin-aonrú, ba chóir freisin:

  • do lámha a ní i gceart aon uair a bhíonn teagmháil agat leis an duine
  • úsáid ciarsúr glan chun seile a ghlanadh óna aghaidh, ansin cuir an ciarsúr sa bhruscar agus nigh do lámh
  • an duine a chur isteach ina aonar i seomra atá aeraithe go maith
  • srian a chur ar ghluaiseachtaí an duine sin sa teach
  • a leithreas féin a thabhairt don duine más féidir
  • an duine a choinneáil amach ó dhaoine aosta,
  • ó dhaoine le tinnis fhadthéarmacha agus ó mhná torracha

Clúdaigh aghaidhe agus maisc leighis

Ba chóir daoibh araon clúdach aghaidhe a chaitheamh, nuair atá sibh sa seomra céanna, más féidir. Má tá masc leighis agat caith é.

Mura bhfuil masc leighis agat, cabhróidh clúdach aghaidhe déanta as éadach freisin.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 23/11/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 23/11/2023