Skip to main content

Má insítear dod’ pháiste fanacht amach ó dhaoine eile

Nuashonrú: 8 Aibreán 2021

Do dhaoine fásta, ciallaíonn féin-aonrú fanacht istigh agus fanacht amach ó dhaoine eile go h-iomlán. Ach tá comhairle éagsúl ann do pháistí.

Ní féidir iarradh ar pháistí féin-aonrú leo féin, go mór mór má tá siad an-óg. Beidh ar dhuine fásta aire a thabhairt do pháiste agus cabhrú leis an bpáiste an bhaol go scaipfear an víreas a laghdú.

Ba chóir don pháiste agus don duine fásta fanacht amach ó dhaoine eile, go mór mór na daoine atá ina chónaí leo.

Roghnaigh cúramóir amháin chun aire a thabhairt don pháiste

Ba chóir do dhuine amháin aire a thabhairt don pháiste nuair atáthar ag féin-aonrú. Ní mór don duine sin sláinte mhaith a bheith aige/aici.

Níor chóir duine a roghnú a :

 • Bhfuil tinneas fadtéarmach orthu
 • Bhfuil córas imdhíonta lag acu
 • Atá níos sine ná 70 bliain d’aois

Tá daoine sna grúpaí seo i mbaol mór ó COVID-19

Cathain ar chóir dod’ pháiste fanacht amach ó dhaoine eile

Ní mór do pháiste a choinneáil amach ó daoine eile eile má :

 • Bhíonn teocht 38céim Celsius nó níos airde orthu
 • Bhíonn casacht nua orthu
 • Bhíonn athrú ar bhlaiseadh nó boladh
 • Bhíonn giorra anála orthu
 • Bhíonn riocht análaithe orthu cheana féin atá ag éirí níos measa – asma mar shampla

Glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh. B’fhéidir go dteastóidh tástáil COVID-19(coróinvíreas) ó do pháiste.

Léigh comhairle do dhaoine atá ag féin-aonrú

Ní gá dod’ pháiste aonrú :

 • Má bhí gartheagmháil acu le cás COVID-19 atá deimhnithe ach nach bhfuil comharthaí ar an bpláiste
 • Má tá cónaí ar an bpáiste le duine atá tinn agus agus go bhféadfaí go bhfuil an víreas air/uirthi.

Ach beidh orthu srian a chur ar a ngluaiseachtaí sna cásanna seo.

An difríocht idir aonrú agus srian a chur ar ghluaiseachtaí

Dhá rud éagsúla is ea féin-aonrú agus a bheith ag cur srian ar ghluaiseachtaí. Sa dá chás, níor chóir don pháiste dul ar scoil nó cúram leanaí. Ba chóir do gach duine a bhfuil cónaí orthu leis an bpáiste fanacht sa mbaile.

B’fhéidir gur iarradh ar do pháiste nó na daoine atá ina chónaí leis srian a chur ar a ngluaiseachtaí. Ciallaíonn seo gur chóir dóibh fanacht sa mbaile agus fanacht amach ó na daoine eile sa líon tí.

Léigh níos mó faoi na difríoctaí idir féin-aonrú agus srian a chur ar do ghluaiseachtaí

Ba chóir do gach duine sa líon tí srian a chur ar a ngluaiseachtaí

B’fhéidir go dteastóidh cabhair ó do pháiste le gníomhaíochtaí laethúla mar níocháin, ithe nó dul ag an leithreas. Dá bharr seo, ba chóir do gach duine cúram breise a ghlacadh chun an bhaol go scaipfear an víreas a laghdú.

Ní mór duitse agus gach duine sa líon tí srian a chur ar bhur ngluaiseachtaí ar feadh 17 lá. Áirítear leis seo an 10 lá a mbeidh do pháiste ag aonrú agus 7 lá ina dhiaidh.

Mar gur gartheagmhálaithe gach duine sa líon tí, ní mór do gach duine tástáil COVID-19 a fháil.

Cén fhad ar chóir dod’ pháiste fanacht amach ó dhaoine eile

Má bhíonn ar do pháiste aonrú, beidh air/uirthi fanacht ag aonrú go dtí go bhfaigheann sé/sí torthaí tástála.

Má bhíonn toradh dearfach ar an tástáil beidh ar do pháiste leanacht ar aghaidh ag aonrú go dtí go mbeidh feidhm ag an dá choinníoll seo:

 • Nach raibh teocht ard air/uirthi (38 céim Celsius nó níos mó) ar feadh 5 lá
 • Go bhfuil 10 lá caite ó tháinig na comharthaí air/uirthi

Mura bhfuil comharthaí tinnis ar do pháiste ach go ndearnadh tástáil de bharr go rabhadar ina ngartheagmhálaí, is féidir stop a chur leis an aonrú 10 lá ón lá go ndearnadh an tástáil orthu.

Léigh anseo faoi cad atá le déanamh má tá toradh diúltach ar thástáil do pháiste.

Má thagann comharthaí ar aon duine eile sa teach nó má éiríonn aon duine tinn

Má éiríonn aon duine eile sa líon tí tinn, déan féin-aonrú agus glaoigh ar an dochtúir teaghlaigh.

Tá comhairle ar leith ann do dhaoine fásta agus páistí os cionn 13 bliain d’aois maidir le féin-aonrú

B’fhéidir go dteastóidh tástáil COVID-19 uait agus do chomharthaí a chóireáil sa bhaile

Topaicí Gaolmhara

Tástáil do pháistí

Ag míniú COVID-19 dod’ pháiste

Cad ba chóir duit a dhéanamh má tá cónaí ort le duine a bhfuil COVID-19 air.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 13/04/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 13/04/2024