Skip to main content

Warning notification:Warning

Unfortunately, you are using an outdated browser. Please, upgrade your browser to improve your experience with HSE. The list of supported browsers:

 1. Chrome
 2. Edge
 3. FireFox
 4. Opera
 5. Safari

About CervicalCheck - Ireland's national screening programme

CervicalCheck is the national cervical screening programme.

Our long-term plan is to make cervical cancer a rare condition in Ireland.

Our screening programme is population-based. This is where we offer a screening test to people in a target group.

In cervical screening, the target group is women and people with a cervix who have been sexually active and are age 25 to 65. These are the people that will benefit the most from screening. Cervical screening is a test to see if you are currently at risk of developing cancer.

Who should have cervical screening

Contact CervicalCheck

Free cervical screening test

We offer free cervical screening tests to all women and people with a cervix age 25 to 65 who live in Ireland.

We will send you a letter to remind you when your next screening test is due.

Book your screen appointment with a GP or clinic registered with CervicalCheck when it is due.

Labs we use

Your sample usually goes to 1 of 2 quality-assured lab providers we work with. It is tested to see if you have a HPV infection.

Our lab providers are:

 • Quest Diagnostics Inc. in the US
 • the National Cervical Screening Laboratory

We use a lab provider in the US because there are not enough quality-assured labs available in Ireland to meet our needs.

We hold regular meetings with the laboratories to ensure they are operating to the required standard.

If HPV is found, 2 experts will examine your sample for abnormal cell changes. This will help to decide what type of follow-up care you may need.

Women's Charter

CervicalCheck is committed to providing you with a safe and reliable screening service.

Our Women's Charter tells you about how we deliver our service and our commitments to you.

CervicalCheck Woman's Charter

CervicalCheck aims to reduce the incidence of cervical cancer.

Screening commitments

 • CervicalCheck offers free cervical screening to all women aged 25 to 65 years.
 • You can choose which registered doctor or nurse to attend.
 • You may change your choice of doctor or nurse for subsequent CervicalCheck screening.
 • If you have special needs and require assistance in accessing the programme, CervicalCheck will support you.
 • Your screening test sample will be sent to an accredited quality assured laboratory.
 • CervicalCheck will send you a letter with the result of your test usually within four weeks of your screening test.
 • If the result is normal, you will be invited again when your next screening test is due.
 • If you are recommended for follow up tests you will also be offered these free of charge.
 • If you are recommended for further investigation, you will be offered an appointment free of charge at a programme colposcopy clinic, usually within two months.
 • All members of CervicalCheck staff will respect your privacy, dignity, religion, race and cultural beliefs.
 • Your screening records will be treated in the strictest confidence in accordance with data protection legislation.

Ways you can help us

 • Check that you are registered with CervicalCheck.
 • Read the information about cervical screening, its benefits and limitations. This is important as you will be asked to sign your informed consent to participate in CervicalCheck
 • Make your appointment with a registered doctor or nurse when your screening test is due.
 • Let us know if you require any specific assistance or have any special needs to help you with your screening appointment.
 • Having your PPS number with you for your appointment helps to identify your record on the cervical screening register.
 • Let us know if you change your surname or address, or if you are moving to a different country.

You can always tell us what you think

Your views and opinions are important to us to help us monitor the effectiveness of our services and see if we can improve them.

CervicalCheck Cairt na mBan

Tá sé mar aidhm ag CervicalCheck an líon cásanna ailse ceirbheacs a laghdú

Gealltanais scagthástála

Tairgeann CervicalCheck scagthástáil ceirbheacs saor in aisce do gach bean idir 25 bliana d’aois agus 60 bliana d’aois.

Is féidir leat an dochtúir nó an t-altra cláraithe ar a bhfreastalóidh tú a roghnú.

Is féidir leat do rogha dochtúra nó altra a athrú do choinní scagthástála CervicalCheck ina dhiaidh sin.

Más rud é go bhfuil riachtanais speisialta agat agus go dteastaíonn cúnamh uait chun an clár a rochtain, tabharfaidh CervicalCheck tacaíocht duit déanamh amhlaidh.

Seolfar an sampla ó do scagthástáil chuig saotharlann chreidiúnaithe atá dearbhaithe ó thaobh cáilíochta de.

Seolfaidh CervicalCheck litir chugat nuair a bheidh an toradh ar do scagthástáil ar fáil ó do dhochtúir nó ó d’altra. I bhformhór na gcásanna, bíonn an toradh sin ar fáil laistigh de cheithre seachtaine ó dháta do scagthástála.

Más normálta atá an toradh, tabharfar cuireadh duit freastal ar scagthástáil nuair a bhíonn do chéad tástáil eile dlite.

Má mholtar go ndéanfaí tástálacha leantacha ort, tairgfear na tástálacha sin saor in aisce duit.

Má mholtar go ndéanfaí imscrúdú breise ort, tairgfear coinne saor in aisce duit ag clinic colpascópachta de chuid an chláir. I bhformhór na gcásanna, beidh an choinne sin ar siúl laistigh de thréimhse dhá mhí.

Tabharfaidh gach ball foirne de chuid CervicalCheck meas ar do phríobháideacht, ar do dhínit, ar do reiligiún, ar do chine agus ar do chreidimh chultúrtha.

Is go hiomlán faoi rún agus de réir na reachtaíochta um chosaint leanaí a chaithfear le do thaifid scagthástála.

Bealaí inar féidir leat cabhrú linn

Seiceáil go bhfuil tú cláraithe le CervicalCheck.

Léigh an fhaisnéis faoi scagthástáil ceirbheacs agus faoi na tairbhí agus faoi na laigí a bhaineann léi. Tá an fhaisnéis sin tábhachtach toisc go

n-iarrfar ort do thoiliú feasach a thabhairt chun páirt a ghlacadh i gclár CervicalCheck.

Déan coinne le dochtúir nó le haltra cláraithe nuair a bhíonn do thástáil smearaidh dlite.

Chun cabhrú linn do choinne scagthástála a éascú, cuir in iúl dúinn más rud é go dteastaíonn aon chúnamh sonrach uait nó go bhfuil aon riachtanais speisialta agat.

Más féidir leat d’uimhir PSP a thabhairt dúinn ag do choinne, cabhrófar linn do thaifead a shainaithint ar an gclár scagthástála.

Cuir in iúl dúinn más rud é go bhfuil aon athrú ann ar do shloinne nó ar do sheoladh nó go bhfuil tú ag bogadh chuig tír eile.

Is féidir leat do thuairimí a chur in iúl dúinn i ngach cás

Tá do thuairimí tábhachtach dúinn maidir le cabhrú linn faireachán a dhéanamh ar a éifeachtaí atá ár seirbhísí agus maidir le feabhas a chur ar na seirbhísí sin.

Page last reviewed: 19 December 2022
Next review due: 19 December 2025