Skip to main content

Tástáil antaiginí do COVID-19

Tógtar sampla le maipín ó do shrón le linn na tástála antaiginí COVID-19 Ní gá an sampla a thabhairt chun na saotharlainne. Tá torthaí na tástála níos tapúla ná an tástáil PCR COVID-19, ach tá sé teoranta. Tugtar mearthástáil diagnóiseach antaigín (RADT) ar thástáil antaiginí freisin.

Cá mbaintear úsáid as na tastálacha antaigíní COVID-19

Cuirtear tástálacha antaiginÍ ar fáil do:

  • roinnt othar ospidéal a bhfuil comharthaí COVID-19 orthu, ina measc daoine atá ag freastal ar an rannóg éigeandála (ED)
  • daoine i láithreacha ina bhfuil ráig de COVID-19

Cad a tharlaíonn le linn na tástála

  1. Tabharfaidh an tástálaí masc duit le cur ort , míneoidh sé cad a tharlóidh agus cuirfidh sé roinnt ceisteanna ort.
  2. Iarrfar ort do lámha a ghlanadh i gceart le díghalrán lámh.
  3. Tógfaidh an tástálaí roinnt sonraí pearsanta uait, d’uimhir theileafóin san áireamh. Déan cinnte go bhfuil an uimhir cheart acu.
  4. Úsáidfidh an tástálaí maipín chun sampla a thógáil ó do shrón. D’fhéadfadh sé seo a bheith míchompordach ach ní bheidh sé pianmhar.
  5. Déanfaidh an tástálaí an sampla a thástáil ar an láthair.

Má fhaigheann tú toradh dearfach ar do thástáil antaiginí

Cuirfear in iúl duit laistigh de 1 uair an chloig tar éis do thástála, má bhíonn toradh dearfach (COVID-19 aimsithe), ar do thástáil. Ciallaíonn sé seo gur aimsíodh an víreas i do shampla. Beidh ort fanacht asat féin de bhrí go bhfuil baol mór ann go dtabharfá an vireas do dhaoine eile.

What you need to do if you have a positive COVID-19 test result

Má fhaigheann tú toradh diúltach nó neamhbhailí ar do thástáil antaiginí

Is ionann toradh diúltach agus nár aimsíodh an víreas i do shampla.

Uaireanta ní aimsítear toradh dearfach nó diúltach ar an tástáil antaigíni . Tugtar ‘toradh neamhbhailí’ air seo.

Má bhíonn toradh diúltach nó neamhbhailí ar an chéad shampla, seolfaimid an dara sampla chuig saotharlann le haghaidh tástála PCR COVID-19.

Má bhíonn toradh dearfach ar an dara tástáil

Gheobhaidh tú teachtaireacht téacs le toradh na tástála PCR COVID-19. Má bhíonn an toradh dearfach, gheobhaidh tú glaoch fóin ó rianaitheoir teagmhála.

Tá teorainn leis an méid is féidir leis an tástáil antaigíní do COVID-19 a dhéanamh

Níl aon tástáil iomlán cruinn. Tá teorainn leis an méid is féidir le haon tástáil a dhéanamh,

Níl an tástáil antaigíní chomh cruinn le tástáil PCR do COVID-19. Aimseoidh an tástáil an víreas i bhformhór na ndaoine a bhfuil comharthaí tinnis orthu

Ach i gcásanna áirithe ní aimseoidh an tástáil an víreas.

Inis don oibrí cúram sláinte láithreach má tá comharthaí COVID-19 ort.

Ábhar Gaolmhar

Protect yourself and others from COVID-19

Symptoms of COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 29/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 29/01/2024