Skip to main content

Vacsaín COVID-19 agus tú ag iompar clainne nó ag cothú linbh ar an gcíoch

Uasdátú is déanaí: 29 Márta 2021

Má tá tú ag iompar clainne, ba chóir duit do vacsaín COVID-19 a fháil nuair a thairgfear duit é. Laghdóigh sé an seans go n-éireoidh tú tinn.

D’fhéadfadh sé freisin go laghdódh sé an seans go mbeadh deacrachtaí agat le linn toirchis, ar nós breith ró-luath. D’fhéadfadh sé sin tarlú má tá tú an-tinn le COVID-19. (coróinvíreas).

Is vacsaíní nua iad na vacsaíní COVID-19. Táimid fós ag foghlaim faoi shábháilteacht na vacsaíne le linn toirchis agus nuair atá máthar ag cothú cíche. Níor tástálaíodh na vacsaíní ar mhná torracha nó ar mhná a bhí ag cothú cíche.

Léiríonn an t-eolas atá againn go dtí seo nach bhfuil aon tionchar diúltach ag na vacsaíní AstraZeneca, Moderna agus Pfizer/BioNtech ar leanaí sa bhroinn. Ní vacsaíní beo iad, mar sin ní féidir an mháthair ná an leanbh a ionfhabhtú le COVID-19. Briseann na vacsaíní síos go tapa sa gcorp agus ní féidir leo a bheith mar chuid de DNA an mháthair ná an linbh.

Is féidir gach vacsaín COVID-19 a thabhairt do mhná atá ag cothú linbh. Níl aon tionchar acu ar leanaí ar an mbrollach.

Léigh faoi na chéad ghrúpaí atá chun vacsaín COVID-19 a fháil

Dáileoga vacsaíne COVID-19

Nuair a gheobhaidh tú do vacsaín COVID-19, beidh 2 dáileog ag teastáil uait.

Ba chóir go bhfaighfeá an chéad dháileog ag 14 seachtaine toirchis nó ina dhiaidh.

Ba chóir go bhfaighfeá an dara dáileog roimh dheireadh 36 seachtaine toirchis.

Mura dtugtar an dara dáileog duit faoi dheireadh 36 seachtaine, ba cheart go gcuirfí siar é go dtí go mbeidh do leanbh agat. Moltar é seo mar gur féidir leat fiabhras a fháil tar éis an dara dáileog.

Tuilleadh eolais faoi do vacsaín COVID-19 a fháil

Fo-iarmhairtí

Cosúil le gach leigheas, is féidir le vacsaíní fo-iarmhairtí a chruthú. Tá an chuid is mó díobh éadrom nó measartha agus gearrthéarmach. Ní fhaigheann gach duine fo-iarmhairtí

Léigh faoi fo-iarmhairtí tar éis vacsaíní COVID-19

Mná torracha atá i mbaol mór

Ba chóir duit labhairt le do obstatraí nó le do dhochtúir teaghlaigh i dtaobh do vacsaín COVID-19 a fháil más:

Ag iompar clainne i ndiaidh do vacsaín COVID-19

Ní gá duit aon bhearna a fhágáil idir do vacsaín COVID-19 a bheith agat agus a bheith ag iompar clainne.

Má éiríonn tú torrach i ndiadh an chéad dháileog a fháil

Má éiríonn tú torrach tar éis an chéad dháileog de do vacsaín COVID-19 a fháil, ba chóir duit fanacht 14 seachtaine nó ina dhiadh go bhfaighidh tú an dara dáileog.

Ná bíodh imní ort má fhaigheann tú do vacsaín sula bhfuil fhios agat an bhfuil tú ag iompar clainne. Le bheith cúramach, ba chóir duit fanacht 14 seachtaine nó ina dhiaidh chun do vacsaín a fháil. Moltar seo ar mhaithe le haon bhaint a d’fhéadfadh a bheith idir an vacsaín agus le breith anabaí a sheachaint.

Vacsaíní eile le linn toirchis

Beidh vacsaíní eile ag teastáil uait le linn toirchis. Is iad sin:

  • vacsaín treacha (pertussis)
  • vacsaín an fhliú - má tá tú ag iompar clainne le linn an tséasúir fliú ó Dheireadh Fómhair go deireadh mhí Aibreáin

Fág bearna 14 lá idir do vacsaíniú COVID-19 agus aon vacsaín eile.

Léigh tuilleadh faoi vacsaíní atá ag teastáil le linn toirchis

Cóireáil torthúlachta

Níl aon fhianaise ann go bhfuil tionchar ag vacsaíniú COVID-19 ar thorthúlacht.

Ní gá duit aon bhearna a fhágáil tar éis duit do vacsaín COVID-19 a fháil agus do chóireáil thorthúlachta ar nós IVF. Ach b’fhéidir gur mhaith leat fanacht go bhfuil tú go hiomlán vacsaínithe roimh thabhairt faoi iarrachtaí leanbh a ghiniúint nó tabhairt faoi chóireáil torthúlachta. Moltar seo toisc gur féidir leat fiabhras a fháil sa 48 uair an chloig tar éis do vacsaín a fháil, go háirithe an dara dáileog.

Ag cothú cíche i ndiaidh do vacsaín COVID-19

Má tá tú ag cothú cíche, ba chóir duit do vacsaín COVID-19 a fháil nuair a thairgfear duit í. Is féidir leat brollach a thabhairt do do leanbh tar éis do vacsaíniú.

Níor tástáladh na vacsaíní COVID-19 ar mhná atá ag cothú linbh ar an gcíoch. Ach níl aon chúis aitheanta ann chun cothú cíche a sheachaint má tá tú vacsaínithe.

Má thagann codanna an-bheag de vacsaín isteach i do bhainne cíche, beidh siad á ndíleá i mbolg do linbh. Bristear síos do vacsaín go tapa i do chorp agus ní féidir leis a bheith mar chuid de DNA do linbh. Ní féidir do leanbh a ionfhabhtú le COVID-19 ar an mbealach seo.

Má bhí tú vacsaínithe agus tú ag iompar clainne, d’fhéadfadh antasubstaintí i gcoinne COVID-19 a bheith i do bhainne cíche agus go mbeadh roinnt cosaint ag an leanbh dá bharr.

Ábhar gaolmhar

Sábháilteacht na vacsaíne COVID-19

Ag fáil do vacsaín COVID-19

Imdhíonadh tar éis na vacsaíne COVID-19

Láithreáin ghréasáin eile

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vacsaín – An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

COVID-19 Vaccine Moderna – An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Straitéis Náisiúnta Vacsaínithe COVID-19 agus an plean forfheidhmithe

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 26/03/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 26/03/2024