Skip to main content

Tástáil do pháistí

Uasdátaithe: 18 Feabhra 2021

  • Má tá comharthaí COVID-19 ar do pháiste
  • Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le cás COVID-19
  • Má iarradh ar do pháiste fanacht amach ó dhaoine eile
  • Tástáil do pháistí

Inseoidh do Dhochtúir Teaghlaigh nó ball den fhoireann rianaithe teagmhála duit má bhíonn gá le tástáil COVID-19 (coróinvíreas) a dhéanamh ar do pháiste.

Beidh ar do pháiste tástáil a dhéanamh:

  • Má bhíonn gartheagmháil acu le duine a bhfuil an víreas air/uirthi
  • Má bhíonn comharthaí COVID-19 ar an bpáiste
  • Má bhí teagmháil ag an bpáiste le duine a bhfuil na comharthaí tinnis air/uirthi

Seolfar sonraí agus torthaí tástála do pháiste chugat ar théacstheachtaireacht.

Déan cinnte go bhfuil d’uimhir fón póca ceart ag an Dochtúir Teaghlaigh nó an Rianaire Teagmhálaithe. Cuirtear moill ar chúrsaí nuair a bhíonn an uimhir fón póca mícheart againn.

Gheobhaidh do pháiste toradh tástála 3 lá ó lá na tástála de ghnáth. D’fhéadfadh sé a bheith níos faide ná sin. Má bhíonn tú ag fanacht níos faide ná 3 lá ar thoradh, glaoigh ar HSELive ag 1800 700 700.

Léigh comhairle faoi cad ba chóir a dhéanamh má bhíonn comharthaí COVID-19 ar do pháiste

Léigh comhairle faoi cad ba chóir a dhéanamh má fhaigheann tú scéal ón scoil gur gartheagmhálaí do pháiste

Nuair atá do pháiste ag fanacht ar thástáil agus ar thoradh tástála

Má tá comharthaí ar do pháiste, ba chóir don pháiste fanacht amach ó dhaoine eile. Nuair a fhaigheann an páiste na torthaí tástála, inseofar dóibh cad ba chóir a dhéanamh ansin.

Más gartheagmhálaí do pháiste ach nach bhfuil comharthaí tinnis air/uirthi, beidh ar an bpáiste srian a chur ar a ghluaiseachtaí.

Beidh ortsa agus gach duine eile sa líon tí srian a chur ar a ngluaiseachtaí. Ní mór é seo a dhéanamh go dtí go bhfaigheann an páiste na torthaí tastála.

Tá difríocht idir féin-aonrú agus srian a chur ar ghluaiseachtaí. Sa dá chás, níor chóir don pháiste dul ar scoil. Ba chóir do gach duine sa líon tí fanacht sa bhaile.

Léigh níos mó faoin difríocht idir féin-aonrú agus srian a chur ar ghluaiseachtaí.

Ag tabhairt do pháiste chuig ionad tástála

B’fhéidir go mbeidh ort do pháiste a thabhairt chuig ionad tástála sa charr. B’fhéidir gur eispéireas aisteach a bheidh ann don pháiste. Feicfidh siad daoine in éadaí cosanta agus b’fhéidir go mbeidh sé seo scanrúil dóibh. Mínigh dóibh cad a tharlóidh sula dtéann sibh ann.

Cabhróidh na nithe seo leat do pháiste a ullmhú don tástáil:

Getting ready to go to the Test Centre (Comic) (PDF, 5.54 MB, 3 pages).

Autism Social Story for Testing (PDF, 837 KB, 4 pages).

Tá físeán anseo faoi conas ullmhú don ionad tástála.

Glac le fianáin YouTube chun an t-ábhar seo a fheiceáil.

Léigh ár bpolasaí fianáin chun níos mó a fhoghlaim faoi fhianáin agus an chaoi a mbaineann muid úsáid astu. cookies policy .

Glacaim le fianáin YouTube

Maipíneacht sróine do pháistí

Tá an tástáil do pháistí níos simplí ná an tástáil do dhaoine fásta. Tá sé níos éasca agus níos tapúla don pháiste.

Ní dhéantar maipíneacht ar scornach pháiste. Tógtar sampla tástála ag úsáid maipín sróine. Is cineál maide cadáis é maipín. Cuirtear é idir 1cm agus 2cm isteach sa dá pholláire ar feadh soicind nó dhó.

Orthaí tástála do pháistí

Gheobhaidh tú torthaí tástála do pháiste ar théacstheachtaireacht faoi cheann 3 lá ó lá na tástála. Tá tuilleadh eolais faoi thorthaí tástála anseo.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 19/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 19/02/2024