Skip to main content

Tástáil do leanaí

Tástáil do leanaí

Cuirfidh dochtúir teaghlaigh nó ár bhfoireann rianaithe teagmhálaithe in iúl duit cibé acu a bheidh tástáil le haghaidh COVID-19 (coróinvíreas) de dhíth ar do leanbh nó nach mbeidh. Beidh idir an tástáil agus an comhairliúchán leis an dochtúir teaghlaigh saor in aisce.

Is iondúil go mbeidh tástáil de dhíth ar do leanbh:

  • má tá siomptóim choitianta COVID-19 air nó uirthi
  • más teagmhálaí teaghlaigh é nó í le duine a bhfuil COVID-19 air nó uirthi
  • más dlúth-theagmhálaí é nó í i scoil nó rang oideachais speisialta nó i suíomh cúraim faoisimh

Tástáil do linbh

Seolfaimid sonraí faoi tástáil do linbh agus na torthaí chugat trí theachtaireacht téacs.

Beidh 2 thástáil le haghaidh COVID-19 de dhíth ar fhormhór na leanaí más dlúth-theagmhálaí iad.

Má tá do leanbh á thástáil toisc go bhfuil siomptóim air nó uirthi, is gnách nach mbeadh ach tástáil amháin aige nó aici.

Tuilleadh eolais:

Déan cinnte go bhfuil d’uimhir fóin póca breactha síos i gceart ag an dochtúir teaghlaigh nó ag an rianaí teagmhálaithe. Bíonn moill ar chúrsaí i gcás nach bhfuil an uimhir fóin póca cheart againn do dhuine.

An chéad tástáil

Déanfar an chéad choinne tástála a sceidealú a luaithe is féidir. Ba cheart do do leanbh fanacht sa bhaile agus srian a chur lena ghluaiseachtaí (fanacht sa bhaile), fiú má bhíonn sé nó sí ag aireachtáil go maith.

An dara tástáil

Má bhíonn tástáil eile ag teastáil ó do leanbh, is gnách go socrófar coinne dó nó di 10 lá tar éis dó nó di a bheith i dteagmháil leis an duine a fuair an toradh deimhneach. Más rud é go raibh sé i dteagmháil leis an duine sin ní ba mhó ná 8 lá ó shin, ní dhéanfar ach tástáil amháin air nó uirthi.

Torthaí

Gheobhaidh do leanbh a thoradh laistigh de 24 uair an chloig de ghnáth. Seans go dtógfaidh sé níos faide, áfach. Má tá tú ag fanacht le toradh do linbh le breis agus 3 lá, cuir glao ar HSELive ar 1800 700 700.

Céard atá le déanamh má tá siomptóim COVID-19 ar do leanbh

Céard atá le déanamh más dlúth-theagmhálaí do leanbh

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 03/12/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 03/12/2024