Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Torthaí Tástála

Uasdátaithe: 25 Lúnasa 2020 ag 4.08in

Seolfar do shampla tástála chuig saotharlann le scrúdú.

Gheobhaidh tú do thorthaí tástála ar théacs nó cuirfear glaoch ort ar an bhfón.

Nuair a fhaigheann tú do thorthaí

Faigheann formhór na ndaoine torthaí tástála laistigh de 3 lá ach uaireanta tógann sé níos faide.

Lean ort ag féin-aonrú nuair atá tú ag fanacht le torthaí na tástála. Lean an chomhairle a thugann do dhochtúir teaghlaigh duit.

Tugtar tús áite do dhaoine atá go dona tinn san ospidéal agus dá bharr sin bíonn torthaí acu laistigh de 12 go 24 uair an chloig.

Mura bhfuil do thorthaí tástála faighte agat

Má bhíonn tú ag fanacht níos mó ná 3 lá le do torthaí tástála líon an fhoirm seo le do thoil, agus cuirfidh muid scairt ar ais ort laistigh de 24- 48 uair an chloig.

Ná glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh chun na torthaí tástála a fháil. Tá sé tábhachtach na línte fóin a choinneáil saor do dhaoine atá ag iarraidh comhairle faoi chomharthaí tinnis.

Mura bhfuil do thorthaí tástála faighte agat is féidir leat stopadh ag féin-aonrú má shásaíonn tú an dá choinníoll seo:

 • Go bhfuil 10 lá caite ó tháinig na comharthaí ort ar dtús
 • Nach raibh fiabhras ort le 5 lá anuas

Cén chiall atá leis an toradh a fhaigheann tú

Beidh ceann de na habairtí seo scríofa ar do thoradh tástála:

 • SARS CoV 2 RNA detected (aimsithe)
 • SARS CoV 2 RNA not detected ( gan aimsiú)
 • Indeterminate result (toradh neamhchinntithe)
 • Invalid/inhibitory result ( toradh neamhbhailí/ coisctheach)

SARS CoV 2 RNA detected (aimsithe)

Ciallaíonn an toradh seo go bhfuil coróinvíreas (COVID-19) ort.

Cuirfidh ball den fhoireann sláinte poiblí glaoch ort le do thoradh. Freagróidh sé/sí aon cheist atá agat.

Iarrfar ort ainm agus sonraí teagmhála na ndaoine a raibh dlúththeagmháil agat leo le 14 lá roimhe seo a chur ar fáil. Déantar é seo chun na daoine seo a chur ar an eolas gur gá dóibh féin-aonrú freisin.

Tugtar rianú teagmhálaithe contact tracing air seo. Cabhraíonn sé seo le srian a chur le scaipeadh an víris.

Beidh ort féin-aonrú go dtí go sásófar an dá choinníoll seo:

 • Nach raibh fiabhras ort le 5 lá
 • Go bhfuil 10 lá caite ó tháinig na comharthaí ort ar dtús

SARS CoV 2 RNA not detected (gan aimsiú)

Ciallaíonn sé seo nár aimsíodh an coróinvíreas (COVID-19) i do shampla.

Gheobhaidh tú do thoradh ar théacs ón tseirbhís téacsála.

Ní chiallaíonn an toradh seo nach raibh an coróinvíreas ort riamh, ach nár aimsíodh an víreas sa sampla a ndearna an saotharlann tástáil air.

D’fhéadfadh sé go raibh an víreas ort agus:

 • Go raibh sé glanta ag do chóras imdhíonta faoin am a ndearnadh an tástáil ort
 • Nach raibh aon víreas sa sampla a tógadh

D’fhéadfá an coróinvíreas a fháil amach anseo. Ní mór duit an chomhairle maidir leat féin agus daoine eile a chosaint a leanacht.

Má tá comharthaí fós ort nó má éiríonn siad níos measa, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Toradh neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach (Indeterminate, invalid or inhibitory result)

Uaireanta ní bhíonn toradh soiléir ar do shampla. Tugtar toradh neamhchinntithe (indeterminate) ar seo. Ciallaíonn toradh neamhchinntithe nach féidir leis an tsaotharlann a bheith cinnte an bhfuil an coróinvíreas ort nó nach bhfuil.

Uaireanta ní bhíonn an saotharlann in ann toradh a aimsiú i do shampla. Tugtar toradh neamhbhailí nó coisctheach air seo.

Ní bhíonn torthaí neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach coitianta.

Má fhaigheann tú toradh neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach

Má fhaigheann tú toradh neamhchinntithe, neamhbhaillí nó coisctheach caithfear leat amhail is go bhfuil an víreas ort. Déanfar seo chun tusa agus daoine eile a chosaint mar go raibh comharthaí ort. Ba chóir duit iarraidh ar do dhochtúir teaghlaigh tástáil nua don choróinvíreas a shocrú duit.

Go dtí go bhfaigheann tú do thoradh nua, ní mór duit leanacht ort ag féin-aonrú go dtí go go sásóidh tú an dá choinníoll seo:

 • Go bhfuil 10 lá caite ó tháinig na comharthaí ort ar dtús
 • Nach raibh fiabhras ort le 5 lá anuas

Má thagann do thoradh nua ar ais mar 'SARS CoV 2 RNA detected' beidh ort leanacht ar aghaidh ag féin-aonrú ar feadh 10 lá. Cuirfidh ball den fhoireann sláinte poiblí glaoch ort. Iarrfar ort sonraí teagmhála na ndaoine a raibh dlúththeagmháil agat leo le 10 lá anuas a chur ar fáil. Déantar é seo ionas gur féidir na daoine seo a chur ar an eolas gur gá dóibh féin-aonrú freisin.

Má thagann do thoradh nua ar ais mar 'SARS CoV 2 RNA not detected', agus nach bhfuil comharthaí tinnis ort, is féidir leat stopadh ag féin-aonrú. Lean ort ag cloí leis an gcomhairle chun tú féin agus daoine eile a chosaint. Ach má bhí tú i do ghartheagmhálaí ag cás dearbhaithe ba chóir duit leanacht ar aghaidh ag cur srian le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá. Beidh ort é seo a dhéanamh mar nach bhfeictear an víreas i do chóras go ceann 14 lá tar éis duit a bheith i dteagmháil leis.

Má tá comharthaí fós ort nó má éiríonn siad níos measa, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Fianaise imdhíonachta

Léiríonn roinnt staidéir go bhforbraítear antasubstaintí go gairid i ndiadh ionfhabhtaithe. Is féidir iad seo a aimsiú ar feadh tréimhse dhá mhí i ndiadh ionfhabhtaithe. De bhrí gur víreas nua é seo, níl aon fhianaise fhadthéarmach ann go mbeidh imdhíonacht agat in aghaidh an choróinvíris.

D’fhéadfá fós:

 • A bheith i mbaol víreas a fháil arís
 • an víreas a scaipeadh ar dhaoine eile

Ba chóir duit cloí leis an gcomhairle maidir le fanacht sa bhaile ar mhaithe leat féin agus daoine eile a chosaint.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 29/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 29/05/2023