Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Be responsible. Be safe

Health information and advice to stop the spread of coronavirus

Taisteal agus an coróinvíreas

Usadátaithe: 06 Lúnasa 2020 at 09.10am

Taisteal in Éirinn

Is féidir taisteal ar fud na tíre anois. Is féidir le turasóirí dul go dtí na hoileáin amach ón chósta freisin. De réir mar a mhaolaítear na srianta sláinte poiblí tá an baol ann i gcónaí go dtiocfadh ráig eile den víreas. Caithfidh daoine a bheith ciallmhar ar mhaithe le srian a chur le scaipeadh an choróinvíris. Caithfidh muid ár saol a chur in oiriúnt don ráig domhanda seo agus bealaí maireachtála úra agus difriúla a aimsiú.

Iompar Poiblí

Caithfidh tú clúdach aghaidhe ar iompar poiblí. Caithfidh tú ceann a chaitheamh de réir an dlí mura bhfuil cúis réasúnta agat gan ceann a chaitheamh reasonable excuse not to wear one.

Tá srian leis an líon daoine ar féidir leo taisteal ar an gcóras iompar poiblí de bharr scaradh sóisialtaSiúil nó téigh ar do rothar más féidir . Ná húsáid iompar poiblí ach nuair is gá. Ná taisteal linn na n-uaireanta is gnóthaí.

Aip Rianaire COVID

Cuirfidh an rianaire COVID COVID Tracker app foláireamh chugat má bhí gartheagmháil agat le duine a fuair toradh dearfach ar an tástáil. Faigh an aip ó Apple App StoreGoogle Play Store.

Taisteal idirnáisiúnta

Ná téigh ar aon thuras go tíortha eile mura bhfuil sé riachtanach.

Tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha tar éis an stádás ( Gnáth Beartas cosanta) a bhronnadh ar thíortha áirithe. Tugtar an liosta glas ar seo in amanna.

Déanann an rialtas cinneadh cé na tíortha atá ar an liosta seo de réir mar atá an coróinvíreas ag scaipeadh sa tír sin.

Déanfar athbhreithniú ar an liosta seo gach coicís.

Tá na tíortha a leanas ar an liosta seo:

 • An Eastóin
 • An Fhionlainn
 • An Ghréig
 • An Ghraonlainn
 • An Ungáir
 • An Iodáil
 • An Laitvia
 • An Liotuáin
 • An Iorua
 • an tSlóvaic

Ag teacht go hÉirinn ó thír atá ar liosta glas

Ní bheidh ar dhaoine a thagann go hÉirinn ó thír atá ar an liosta glas srian a chur lena ngluaiseachtaí

Ag teacht isteach go hÉirinn ó thír eile nach bhfuil ar an liosta glas

De réir an dlí, beidh ort Foirm Aimsithe Paisinéirí a líonadh má thagann tú go hÉirinn ó thír eile. Is féidir an fhoirm seo a líonadh sula dtéann tú ag taisteal Má bhíonn cúnamh uait beidh na daoine a bhíonn ag plé le slándáil cois teorainn in ann cabhrú leat.

Íoslódáil an Fhoirm Aimsithe Paisinéirí Covid-19 :

Foirm Aimsithe Paisinéirí Covid-19

Leagan Gaeilge

Foirm Aimsithe Paisinéirí Covid-19 - Gaeilge (PDF, 550 KB, 2 pages).

Leagan Béarla

Covid-19 Passenger Locator Form (PDF, 549 KB, 2 pages).

Cad chuige a gcaithfidh tú an fhoirm seo a líonadh

Is féidir leis na húdaráis sláinte do shonraí a úsáid chun dul i dteagmháil leat. Déantar é seo chun an áit a bhfuil tú ag fanacht a dhearbhú.

Cabhróidh do shonraí leis na rianairí teagmhála chun dul i dteagmháil leat má bhíonn cás dearbhaithe den choróinvíreas ar d’eitilt nó do bhád farantóireachta.

Níl ort ach cuid den fhoirm a líonadh :

 • má tá tú ag taisteal go dtí na sé chontae
 • mura bhfuil tú ag fanacht thar oíche sa Stát

Read more about the passenger locator form at gov.ie.

Cuir srian le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá

Beidh ar fhormhór na ndaoine a thagann go hÉirinn ó thíortha eile fanacht astu féin ar feadh 14 lá.

Ina measc:

 • saoránaigh Éireannacha atá ag filleadh abhaile
 • daoine gan aon chomhartha tinnis orthu
 • daoine a fuair toradh diúltach ar thástáil don choróinvíreas i dtíortha eile.

Is ionann srian a chur le do ghluaiseachtaí agus fanacht asat féin istigh sa teach gan aon teagmháil le daoine eile.

Ná déan:

 • ná húsáid iompar poiblí
 • ná téigh ar cuairt go dtí daoine eile

 • ná buail le daoine atá i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas
 • ná téigh go dtí’n siopa mura gcaithfidh tú – cuir clúdach aghaidhe ort má théann

Is féidir leat taisteal go dtí an áit ina bhfuil sé i gceist agat fanacht asat féin. Ach ná húsáid iompar poiblí más féidir. Iarr ar ghaol nó ar dhuine eile i do líontí tú a bhailiú nuair a thagann tú go hÉirinn. Ní gá do dhaoine eile i do líontí agus nach raibh ag taisteal in éineacht leat fanacht astu féin ná srian a chur ar a ngluaiseachtaí.

Read more about restricting your movements.

Féadfar teagmháil a dhéanamh leat le linn an 14 lá chun a sheiceáil an bhfuil tú ag fanacht asat féin ag an seoladh a scríobh tú ar an Fhoirm Aimsithe Paisinéirí Covid-19 .

Follow this advice to protect yourself and others from coronavirus.

Eisceachtaí

Ní gá do na daoine a leanas fanacht astu féin:

 • daoine a thagann isteach sa Stát ó thuaisceart na hÉireann
 • daoine a thagann isteach sa Stát ó thíortha atá ar an liosta glas 'green list country'
 • Criú aerárthaí (lena n-áirítear an píolótach) atá sa Stát agus iad i mbun a gcuid dualgas.
 • Daoine a bhfuil Deimhniú d’Oibrithe Iompair Idirnáisiúnta acu nó tiománaithe feithiclíearraí troma atá sa Stát i mbun a gcuid dualgas
 • Foireann loinge agus an máistir muirí agus iad i mbun a gcuid dualgas

Má tá comharthaí an choróinvíris ort

Má thagann comharthaí an choróinvíris ort beidh ort féin-aonrú agus glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh. Ná téigh chuig íoclann do Dhochtúra, cógaslann nó ospidéal. Déanfaidh an dochtúir measúnú ort ar an bhfón. Má cheapann sé/sí gur gá duit tástáil an choróinvíris a dhéanamh, eagróidh sé/sí an tástáil.

Find contact details for your local GP.

Cad chuige nach bhfuil cosc iomlán ar thaisteal

Tá an soláthar earraí ag brath ar na calfoirt agus aerfoirt. Caithfidh muid iad a choinneáil oscailte.

Bíonn ar dhaoine taisteal ar chúiseanna riachtanacha daoine

ina measc:

 • obair riachtanach
 • aire a thabhairt do dhaoine ina gclann atá thar lear
 • filleadh abhaile

Cad chuige nach ndéantar scrúdú ar theocht gach duine a thagann isteach go hÉirinn

Ní féidir brath ar thástála teocht. Ní bhíonn comharthaí tinnis ar go leor daaoine a bhfuil an coróinvíreas orthu. Is iomaí cúis a bhíonn le teocht ard. Is féidir le cógais teocht ard a cheilt.

Ag taisteal ar ghnóthaí oibre nó riachtanacha

Is í an chomhairle sláinte poiblí atá á tabhairt do dhaoine a thagann isteach go dtí an tír seo ó thíortha thar lear ná fanacht astu féin ar feadh 14 lá.

Má thagann tu anseo chun obair riachtanach a dhéanamh a bhfuil saineolas ar leith nach bhfuil ar fáil sa tír seo de dhíth, beidh ort cloí leis an chomhairle sláinte poiblí nuair nach mbeidh tú ag obair.

Má théann tú thar lear chun obair riachtanach a dhéanamh, beidh ort cloí leis an chomhairle sláinte poiblí nuair a fhilleann tú ar an tír.

Má tá d’eitilt ar ais ag imeacht sula mbeidh an tréimhse féin-aonraithe 14 lá caite

Má thagann isteach go dtí an tír seo ó thíortha thar lear nach bhfuil ar an liosta glas beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá.

Ní chaithfidh tú fanacht sa stát ar feadh 14 lá. Ach ba chóir duit an chomhairle sláinte poiblí seo a leanacht an fhad agus atá tú in Éirinn.

Ag Taisteal go hÉirinn do shochraid

Ní féidir cuid de na searmanais agus deasghnátha a thógann cian dúinn a leanacht, faraor le linn ráig an choróinvíris. Caithfear na srianta taistil agus scaradh sóisialta a leanacht ag sochraidí.

Is le croí trom a tugadh na bearta seo isteach agus tá siad ag teastáil chun sláinte an phobail a chosaint.

Read about bereavement and grief during the coronavirus pandemic

Read guidance for bereaved families during COVID-19 on gov.ie

Ag taisteal go dtí áiteanna ina bhfuil an coróinvíreas á scaipeadh go fairsing go h-áitiúil.

Má thugann tú cuairt ar cheantar ina bhfuil an coróinvíreas á scaipeadh go fairsing go h-áitiúil, beidh tú i mbaol níos mó é a fháil. Foilsíonn an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) eolas faoin ráta scaipthe áitiúil gach lá

Cén fhad a mhairfidh na srianta seo.

Ní heol dúinn cén fhad a mhairfidh na srianta seo. Brathann sé seo ar ráig an choróinvíris .

Tuilleadh eolais

Má tá ceist agat faoi thaisteal go hÉirinn, glaoigh ar HSELive ag 1850 24 1850.

Bionn HSELive ar fáil ó 8rn to 8in Luan go hAoine, agus 10rn go 5in Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh

Ag taisteal ó Éirinn go tír eile

Read the latest COVID-19 Travel Advisory travel information from the Department of Foreign Affairs.

Tá ionad comhairleach ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha do cheisteanna maidir le taisteal idirnáisiúnta. Glaoigh ar 01 613 1733 nó labhair leo ar webchat.

Ábhair Ghaolmhara

Comharthaíanchoróinvíris

Cosain tú féin agus daoine eile

Comhairle ón RoinnGnóthaí Eachtracha

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 07/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 07/07/2023