Skip to main content

If you are aged 55 to 69 you can now register to get a COVID-19 vaccine

Tacaíocht phobail le linn ráig an Choróinvíris

Tá Údaráis Áitiúla agus eagraíochtaí eile timpeall na tíre ag comhordú tacaíochtaí pobail do dhaoine leochaileacha sa phobal. Áirítear anseo daoine atá i mbaol agus iad siúd atá ag cocúnú.

Tacaíocht pobail atá á soláthar ag na hÚdaráis Áitiúla

Tá na tacaíochtaí seo ann chun cabhrú le:

  • bailiú agus dáileadhh bia, earraí riachtanacha tí eile, breosla, agus cógais
  • aonrú sóisialta
  • riachtanais leighis nó cúram sláinte eile

Cógaslanna

Beidh roinnt cógaslanna ag cur seirbhísí seachadta ar fáil. Beidh cógaslanna eile ag obair i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla, An Post, na Gardaí agus eagraíochtaí deonacha eile chun do chógais leighis a thabhairt chugat.

Déan teagmháil le d’fhoireann tacaíochta um choróinvíreas i do phobal féin

Déan teagmháil le d’údarás áitiúil ar an bhfón nó ríomhphost chun tacaíocht pobail a fháil.

Ceatharlach

Fón: 1800 81 43 00

covidsupport@carlowcoco.ie

An Cabhán

Fón: 1800 30 04 04

covidsupport@cavancoco.ie

An Clár

Fón: 1890 25 29 43

covidsupport@clarecoco.ie

Cathair Chorcaí

Fón: 1800 22 22 26

covidsupport@corkcity.ie

Contae Chorcaí

Fón: 1800 80 58 19

covidsupport@corkcoco.ie

Tír Chonaill

Fón: 1800 92 89 82

covidsupport@donegalcoco.ie

Baile Átha Cliath

Cathair Bhaile Átha Cliath

Fón: 01 222 8555

covidsupport@dublincity.ie

Dún Laoghaire Ráth an Dúin

Fón: 01 271 3199

covidsupport@dlrcoco.ie

Comhairle Contae Fhine Gall

Fón: 01 890 5000

covidsupport@fingal.ie

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

Fón: 01 414 9043

covidsupport@sdublincoco.ie

Cathair na Gaillimhe

Fón: 1800 40 01 50

covidsupport@galwaycity.ie

Contae na Gaillimhe

Fón: 1800 92 88 94

covidsupport@galwaycoco.ie

Ciarraí

Fón: 1800 80 70 09

covidsupport@kerrycoco.ie

Cill Dara

Fón: 045 98 02 02

covidsupport@kildarecoco.ie

Cill Chainnigh

Fón: 1800 50 00 00

covidcommunity@kilkennycoco.ie

Laois

Fón: 1800 83 20 10

covidsupport@laoiscoco.ie

Liatroim

Fón: 071 965 04 73

covidsupport@leitrimcoco.ie

Luimneach

Fón: 1800 83 20 05

covidsupport@limerick.ie

Comhairle Contae an Longfoirt

Fón: 043 334 42 55

covidsupport@longfordcoco.ie

Comhairle Contae Lú

Fón: 1800 80 58 17

covid19@louthcoco.ie

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Fón: 094 906 46 60

covidsupport@mayococo.ie

Comhairle Contae na Mí

Fón: 1800 80 88 09

covidsupport@meathcoco.ie

Comhairle Contae Mhuineacháin

Fón: 1800 80 41 58

info@monaghancoco.ie

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

Fón: 1800 81 81 81

covidsupport@offalycoco.ie

Comhairle Contae Ros Comáin

Fón: 1800 20 07 27

covidsupport@roscommoncoco.ie

Comhairle Contae Shligigh

Fón: 1800 29 27 65

covidsupport@sligococo.ie

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Fón: 076 106 50 00

covid19@tipperarycoco.ie

Port Láirge

Fón: 1800 25 01 85

covidsupport@waterfordcouncil.ie

Comhairle Contae na hIarmhí

Fón: 1800 80 58 16

covidsupport@westmeathcoco.ie

Comhairle Contae Loch Garman

Fón: 053 919 60 00

customerservice@wexfordcoco.ie

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Fón: 1800 86 83 99

covidsupport@wicklowcoco.ie

Nasc áitiúil

Cuireann Local Link seirbhísí Iompar Poiblí ar fáil i gceantair áitiúla agus tuaithe na hÉireann.

Le linn ráig an Choróinvíris táthar ag tairiscint:

  • seirbhís bailiú agus seachadta ó na cógaslanna agus siopaí áitiúla. Is do phaisinéirí atá ag seachadadh soláthairtí leighis chriticiúil do sheanóirí, daoine leochaileacha agus daoine tinne sna ceantair tuaithe an tseirbhís seo.
  • breis turais más gá chun nithe riachtanacha a cheannach

Féach ar láithreán gréasáin Local Link chun seirbhís a aimsiú i do cheantar.

Tuilleadh faoin gCoróinvíreas

Tástáil

Cóir leighis

Grúpaí i mBaol

Cocúnú

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 17/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 17/09/2023