Skip to main content

Tacaíocht phobail le linn ráig an Choróinvíris

Tá Údaráis Áitiúla agus eagraíochtaí eile timpeall na tíre ag comhordú tacaíochtaí pobail do dhaoine leochaileacha sa phobal. Áirítear anseo daoine atá i mbaol agus iad siúd atá ag cocúnú.

Tacaíocht pobail atá á soláthar ag na hÚdaráis Áitiúla

Tá na tacaíochtaí seo ann chun cabhrú le:

  • bailiú agus dáileadhh bia, earraí riachtanacha tí eile, breosla, agus cógais
  • aonrú sóisialta
  • riachtanais leighis nó cúram sláinte eile

Cógaslanna

Beidh roinnt cógaslanna ag cur seirbhísí seachadta ar fáil. Beidh cógaslanna eile ag obair i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla, An Post, na Gardaí agus eagraíochtaí deonacha eile chun do chógais leighis a thabhairt chugat.

Déan teagmháil le d’fhoireann tacaíochta um choróinvíreas i do phobal féin

Déan teagmháil le d’údarás áitiúil ar an bhfón nó ríomhphost chun tacaíocht pobail a fháil.

Ceatharlach

Fón: 1800 81 43 00

covidsupport@carlowcoco.ie

An Cabhán

Fón: 1800 30 04 04

covidsupport@cavancoco.ie

An Clár

Fón: 1890 25 29 43

covidsupport@clarecoco.ie

Cathair Chorcaí

Fón: 1800 22 22 26

covidsupport@corkcity.ie

Contae Chorcaí

Fón: 1800 80 58 19

covidsupport@corkcoco.ie

Tír Chonaill

Fón: 1800 92 89 82

covidsupport@donegalcoco.ie

Baile Átha Cliath

Cathair Bhaile Átha Cliath

Fón: 01 222 8555

covidsupport@dublincity.ie

Dún Laoghaire Ráth an Dúin

Fón: 01 271 3199

covidsupport@dlrcoco.ie

Comhairle Contae Fhine Gall

Fón: 01 890 5000

covidsupport@fingal.ie

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

Fón: 01 414 9043

covidsupport@sdublincoco.ie

Cathair na Gaillimhe

Fón: 1800 40 01 50

covidsupport@galwaycity.ie

Contae na Gaillimhe

Fón: 1800 92 88 94

covidsupport@galwaycoco.ie

Ciarraí

Fón: 1800 80 70 09

covidsupport@kerrycoco.ie

Cill Dara

Fón: 045 98 02 02

covidsupport@kildarecoco.ie

Cill Chainnigh

Fón: 1800 50 00 00

covidcommunity@kilkennycoco.ie

Laois

Fón: 1800 83 20 10

covidsupport@laoiscoco.ie

Liatroim

Fón: 071 965 04 73

covidsupport@leitrimcoco.ie

Luimneach

Fón: 1800 83 20 05

covidsupport@limerick.ie

Comhairle Contae an Longfoirt

Fón: 043 334 42 55

covidsupport@longfordcoco.ie

Comhairle Contae Lú

Fón: 1800 80 58 17

covid19@louthcoco.ie

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Fón: 094 906 46 60

covidsupport@mayococo.ie

Comhairle Contae na Mí

Fón: 1800 80 88 09

covidsupport@meathcoco.ie

Comhairle Contae Mhuineacháin

Fón: 1800 80 41 58

info@monaghancoco.ie

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

Fón: 1800 81 81 81

covidsupport@offalycoco.ie

Comhairle Contae Ros Comáin

Fón: 1800 20 07 27

covidsupport@roscommoncoco.ie

Comhairle Contae Shligigh

Fón: 1800 29 27 65

covidsupport@sligococo.ie

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Fón: 076 106 50 00

covid19@tipperarycoco.ie

Port Láirge

Fón: 1800 25 01 85

covidsupport@waterfordcouncil.ie

Comhairle Contae na hIarmhí

Fón: 1800 80 58 16

covidsupport@westmeathcoco.ie

Comhairle Contae Loch Garman

Fón: 053 919 60 00

customerservice@wexfordcoco.ie

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Fón: 1800 86 83 99

covidsupport@wicklowcoco.ie

Nasc áitiúil

Cuireann Local Link seirbhísí Iompar Poiblí ar fáil i gceantair áitiúla agus tuaithe na hÉireann.

Le linn ráig an Choróinvíris táthar ag tairiscint:

  • seirbhís bailiú agus seachadta ó na cógaslanna agus siopaí áitiúla. Is do phaisinéirí atá ag seachadadh soláthairtí leighis chriticiúil do sheanóirí, daoine leochaileacha agus daoine tinne sna ceantair tuaithe an tseirbhís seo.
  • breis turais más gá chun nithe riachtanacha a cheannach

Féach ar láithreán gréasáin Local Link chun seirbhís a aimsiú i do cheantar.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 17/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 17/09/2023