Skip to main content

Stop ag caitheamh tobac le linn ráig an choróinvíris

Stop ag caitheamh inniu le cabhair uainne:

Cláraigh leis an bplean Stop (Quit)

Saorghlao

1800 201 203

Saortéacs

QUIT go 50100

An bhfuil plean Stop (QUIT) agat cheana féin? Sínigh isteach

Má bhíonn tú ag caitheamh tobac tá tú i mbaol níos mó go bhfaighfeá géar-ionfhabhtú riospráide ar nós an fliú. Tá daoine a chaitheann tobac i mbaol níos mó an fliú a fháil agus ionfhabhtú níos measa a bheith orthu ná mar a bheadh ar dhaoine nach gcaitheann tobac.

Cé gur víreas nua é, is léir anois go bhfuil daoine i mbaol ón choróinvíreas freisin,de bharr go gcaitheann siad tobac. Ar nós an fliú d’fhéadfadh an coróinvíreas a bheith níos measa ar dhaoine a chaitheann tobac ,

Má chaitheann tú tobac, ní gá duit féin-aonrú mura bhfuil comharthaí ort. Ach ba chóir duit an chomhairle chéanna le gach duine eile a leanacht : fan sa bhaile agus cosain tú féin ón gcoróinvíreas. Is am maith é seo le héirí as an tobac.

Má stopann tú ag caitheamh tobac, neartófar an chosaint nádúrtha atá agat in aghaidh gach cineál ionfhabhtaithe , an coróinvíreas ina measc. Nuair a stopfaidh tú, tosóidh na ribí gruaige i d’aerbhealaí (cilia) ag obair arís. Laistigh de lá nó dhó tiocfaidh feabhas ar na leibhéil ocsaigine i do chorp. Ísleoidh do bhrú fola agus do chuisle, rud a laghdóidh an brú ar do chorp. Tabharfaidh gach ceann acu seo cosaint duit i gcoinne an choróinvíris.

Conas a dhéanann tobac dochar duit

Croí agus scamhóga níos laige

Bíonn tionchar ag caitheamh tobac ar an mbealach a n-oibríonn do chroí agus do scamhóga, agus dá bharr ní bhíonn sé chomh héasca agat dul i ngleic le hionfhabhtú géar, ar nós an fliú nó an coróinvíreas. Déanann deatach toitíní dochar do na bacainní nádúrtha in aghaidh ionfhabhtaithe sna scamhóga, agus dá bharr bíonn sé níos fusa ag an víreas ceangal le dromchla do scamhóg agus a bheith ina chúis le hionfhabhtú ar fhíocháin na scamhóg.

Ag leagan lámh ar d’aghaidh

Scaiptear an coróinvíreas i mbraonta sraothartaí nó casachta, caithfidh sé dul ó shrón nó ó bhéal an té atá ionfhabhtaithe agus isteach i do shúile, do shrón nó do bhéal féin chun tú a ionfhabhtú. Is féidir leis seo tarlú go díreach nó go h-indíreach (ar lámha, rudaí, dromchlaí).

Moltar do gach duine gan lámh a leagan ar a n-aghaidh. Ach nuair a chaitheann tú tobac, gach uile seans go gcuireann tú do lámha ar d’aghaidh, go háirithe ar do bhéal. Méadaíonn sé seo an baol ionfhabhtaithe.

Cosain tú féin agus daoine eile ó Choróinvíreas

Ná bí ró-ghar do dhaoine eile

Tá scaradh sóisialta tábhachtach chun cabhrú le srian a chur le scaipeadh an choróinvíris . Déantar é seo trí shrian a chur ar theagmháil idir daoine a bhféadfadh ionfhabhtú a bheith orthu agus daoine sláintiúla.

Ba chóir duit fanacht amach 2 mhéadar (6.5 troithe) ó dhaoine eile.

Bíonn sé de nós ag daoine a bheith in aice le daoine eile nuair a bhíonn siad ag caitheamh. Má éiríonn tú as an tobac, laghdóidh tú an baol ionfhabhtaithe.

Scaradh sóisialta

Ag roinnt toitíní

Tá sláinteachas maith agus níochán na lámh fíorthábhachtach san am i láthair. Is í comhairle na ndochtúirí sláinte poiblí ná nár cheart dúinn rudaí a mbíonn ár mbéal i dteagmháil leo a roinnt ar nós buidéil nó cupáin. Níor chóir toitíní a roinnt le daoine eile dá bhrí sin.

Sláinteachas maith agus níochán láimhe.

Deatach ó thoitíní daoine eile

Má chaitheann tú tobac taobh istigh, cuireann tú na daoine is gaire duit i mbaol mar go gcuireann do dheatach athláimhe isteach ar an chosaint nádúrtha atá ag an gcorp dul i ngleic le hionfhabhtuithe ar nós an choróinvíris. Tá leanaí ach go háirithe i mbaol deataigh athláimhe toisc go mbíonn siad ag análú níos tapúla agus go bhfuil a scamhóga, aerbhealaí agus córas imdhíonachta fós ag forbairt.

Is í an tslí is fearr chun é seo a sheachaint agus chun daoine eile a chosaint ná éirí as an tobac. Gheobhaidh tú comhairle ar conas é seo a dhéanamh ó na tacaíochtaí éirí as ar-líne, tosaigh ar phlean QuitPlan pearsanta nó bí linn ar Facebook.

Má chláraigh tú cheana le haghaidh tacaíocht ón bhfoireann ‘Stop’

Comhghairdeas as stopadh ag caitheamh agus maith thú. Tá roinnt dár gcomhairleoirí caitheamh tobac ag cabhrú le hiarrachtaí FnaSS ráig an choróinvíris a chloí. Ach tá ár dtacaíochtaí go léir ar-líne fós ar fáil duit:

Cláraigh le haghaidh do phlean Stop

Tabhair ordóg ‘is maith liom’ don leathanach Quit (Stop) ar Facebook.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/05/2023