Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Stay at home

Health information and advice to stop the spread of coronavirus.

Stop ag caitheamh tobac le linn na paindéime coróinvíris

Is fachtóir riosca é caitheamh tobac do ghéar-ionfhabhtú riospráide ar nós an fliú. Tá seans níos mó go bhfaighidh daoine a chaitheann tobac an fliú agus baol go mbeidh ionfhabhtú níos measa orthu ná a bheidh ar an dream nach gcaitheann.

Cé gur víreas nua é an coróinvíreas, tá sé tugtha faoi deara go bhfuil caitheamh tobac ina fhachtóir riosca d’ionfhabhtú coróinvíris freisin. Agus díreach cosúil leis an bhfliú, d’fhéadfadh go mbeadh ionfhabhtú coróinvíris níos déine i measc na ndaoine a chaitheann tobac.

Má chaitheann tú tobac, ní gá duit féin-leithlisiú mura bhfuil comharthaí ort. Ach ba chóir duit an chomhairle chéanna a leanúint le gach duine eile: fan sa bhaile agus cosain tú féin ar an gcoróinvíreas. Seo am maith le héirí as an tobac.

Má stopann tú ag caitheamh tobac, cabhróidh tú le do fhriotaíocht nádúrtha i gcoinne gach cineál ionfhabhtaithe, an coróinvíreas san áireamh. Nuair a stopann tú, tosaíonn na ribí nádúrtha i d’aerbhealaí (cilia) ag obair arís. Laistigh de lá nó dhó tiocfaidh feabhas ar na leibhéil ocsaigine i do chorp. Íslíonn do bhrú fola agus do chuisle, rud a laghdaíonn an strus ar an iomlán i do chorp. Is cosaintí maithe iad na rudaí seo go léir i gcoinne an choróinvíris.

Cláraigh le plean Stop (Quit)

An tslí a méadaíonn caitheamh tobac do riosca

Croí agus scamhóga lagaithe

Bíonn tionchar ag caitheamh tobac ar fheidhm do chroí agus do scamhóga, rud a dhéanann níos deacra é déileáille hionfhabhtú géar, cosúil leis an bhfliú nó leis an gcoróinvíreas. Déanann deatach toitíní dochar do na baic nádúrtha atá sna scamhóga ar ionfhabhtú, rud a chiallaíonn go bhfuil sé níos fusa don víreas é féin a cheangal le dromchla do scamhóg agus fíochán do scamhóige a ionfhabhtú.

Do lámh ar d’aghaidh

Scaiptear coróinvíreas i mbraonta sraotha nó casachta. Chun tú a ionfhabhtú, caithfidh sé dul ó shrón nó ó bhéal an té atá ionfhabhtaithe agus isteach i do shúile, do shrón nó do bhéal féin. Is féidir le seo tarlú go díreach nó go h-indíreach (ar lámha, rudaí, dromchlaí).

Moltar do dhaoine gan lámh a chur ar a n-aghaidh. Ach nuair a chaitheann tú tobac, gach uile seans go gcuireann tú do lámha ar d’aghaidh, go háirithe ar do bhéal. Méadaíonn sé seo do riosca le bheith ionfhabhtaithe.

A bheith gar go fisiceach do dhaoine eile

Tá scaradh sóisialta tábhachtach chun cabhrú le scaipeadh coróinvíris a mhoilliú. Déantar é seo tríd an teagmháil a laghdú idir na daoine a d’fhéadfadh a bheith ionfhabhtaithe agus daoine sláintiúla.

Ba chóir duit spás 2 mhéadar (6.5 troigh) a choimeád idir tú féin agus daoine eile.

Bíonn sé de nós ag daoine a bheith gar do chéile agus iad ag caitheamh. Trí chosc a chur ar chaitheamh tobac, laghdaíonn tú do riosca ionfhabhtaithe.

Ag roinnt toitíní

Tá sláinteachas maith agus níochán láimhe fíorthábhachtach ag an bpointe seo. Is í an chomhairle ó dhochtúirí sláinte phoiblí ná nár cheart dúinn rudaí a bhaineann lenár mbéal a roinnt, mar shampla, buidéil nó cupáin. Baineann sé seo freisin le toitíní a roinntear go minic idir daoine.

Caitheamh fulangach

Má chaitheann tú tobac taobh istigh, cuireann tú na daoine is gaire duit i mbaol mar cuireann do dheatach athláimhe isteach ar fhriotaíocht nádúrtha an choirp is í ag troid i gcoinne ionfhabhtuithe mar coróinvíreas. Tá leanaí go háirithe i mbaol deataigh athláimhe toisc go mbíonn siad ag análú níos tapúla agus a gcuid scamhóg, aerbhealaí agus córas imdhíonachta fós ag forbairt.

Is é an tslí is fearr chun é seo a sheachaint agus chun daoine eile a chosaint ná cosc a chur ar chaitheamh tobac. Chun comhairle a fháil ar conas é seo a dhéanamh, bain úsáid as ár dtacaí um chosc ar-líne, cuir tús le QuitPlan phearsantaithe ar nó bí in éineacht linn ar Facebook.

Má chláraigh tú cheana le haghaidh tacaíochta ón bhfoireann ‘Stop’

Maith thú agus comhghairdeas as ucht cosc a chur le caitheamh tobac. Tá roinnt dár gcomhairleoirí um chosc ar thobac ag obair faoi láthair ar iarrachtaí FSS dul I ngleic leis an ráig coróinvíris. Ach tá gach ceann dár dtacaí ar-líne fós ar fáil duit:

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/05/2023