Skip to main content

Srianta áitiúla chun stop a chur le scaipeadh an choróinvíreas

Is do dhaoine a bhfuil cónaí orthu i gcathair agus contae Bhaile Átha Cliath an t-eolas seo. Tá seo á dhéanamh chun scaipeadh an choróinvíris a chosc.

Má tá cónaí ort lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, níor chóir taisteal ann ach amháin chun críocha oideachas, oibre agus bunriachtanais eile. Is féidir leat taisteal tríd Bhaile Átha Cliath le dul chuig contae eile.

Leibhéal na Srianta

Tá Baile Átha Cliath ag leibhéal 3 de na srianta. Fanfaidh na tithe tabhaire nach soláthraíonn bia i mBaile Átha Cliath dúnta. Beidh cosc ar ithe laistigh de bhialanna agus caife freisin.

Tá an chuid eile d’Éire ag leibhéal 2 de na srianta.

Léigh níos mó faoi na leibhéil de shrianta ar www.gov.ie

Taisteal

Níor chóir duit taisteal ach laistigh de chontae Bhaile Átha Cliath.

Fan i mBaile Átha Cliath mura gcaithfidh tú imeacht chun críocha oideachais, oibre agus bunriachtanais eile.

Nuair is féidir, ná déan do charr nó feithiclí príobháideacha eile a roinnt le daoine ó lasmuigh de do theaghlach.

Ná húsáid iompar poiblí mura bhfuil sé riachtanach go hiomlán - déan siúl nó rothaíocht ina áit más féidir. De réir an dlí, caithfidh tú clúdach aghaidhe a chaitheamh ar iompar poiblí.

Óstáin agus tithe lóistín

Fanfaidh óstáin, tithe lóistín agus tithe leaba agus bricfeásta (B&B) ar oscailt. Ní féidir ach le cónaitheoirí a gcuid seirbhísí a úsáid.

Obair

Déan do chuid oibre ón baile mura bhfuil se riachtanach chun dul chuig d’áit oibre go pearsanta.

Cruinnithe sóisialta

Is féidir le 6 dhuine ar a mhéad as 1 teaghlach eile cuairt a thabhairt ar do theach. Cuimsionn sé seo spásanna laistigh agus lasmuigh i do theach. Coinnigh 2 mhéadar amach ó dhaoine nach bhfuil cónaí ort leo.

Níor chóir go mbeadh cruinnithe sóisialta nó teaghlaigh ar siúl I suíomhanna eile.

Os cionn 70 nó leochaileach ó thaobh míochaine

Ba chóir do dhaoine atá ina gcónaí i mBaile Átha Cliath atá os cionn 70 bliain d’aois nó leochaileach ó thaobh míochaine cúram breise a ghlacadh chun iad féin a chosaint. Tá sé seo mar gheall ar leibhéal ard an víris sa chontae.

Fan sa bhaile a oiread agus is féidir agus déan teagmháil shóisialta a theorannú. Úsáid an breithiúnas is fearr atá agat chun fanacht sábháilte agus tú ag bualadh le daoine eile agus ag fágáil do theach.

Léigh faoi conas tú féin a chosaint má tá tú ag cocúnú.

Scoileanna, coláistí agus cúram leanaí

Is féidir le naíonraí, scoileanna agus coláistí i mBaile Átha Cliath fanacht oscailte le bearta cosanta. Is féidir le baill foirne agus mic léinn bogadh isteach agus amach as Baile Átha Cliath chun freastal ar na háiteanna seo.

Clóis súgartha lasmuigh, áiteanna súgartha agus páirceanna

Is féidir le clóis súgartha lasmuigh, áiteanna súgartha agus páirceanna fanacht oscailte. Déan cinnte comhairle a leanúint maidir le scaradh sóisialta.

Léigh faoi do leanbh a chosaint ón gcoróinvíreas.

Caiféanna agus bialanna lena n-áirítear beáir a fhreastalaionn ar bhia

Is féidir le gach caifé agus bialann lena n-áirítear beáir a fhreastalaíonn ar bhia fanacht oscailte do:

 • bia beir leat
 • seachadtaí
 • bia lasmuigh do 15 dhuine ar a mhéad - le scaradh sóisialta

Tá cosc ​​ar bhia faoi dhíon i bhfeidhm faoi láthair.

Tithe tabhairne nach ndíolann bia (tithe tabhairne fliuch)

Bars that don't serve food (wet pubs) remain closed in Dublin.

Ní mór do thithe tabhairne i mBaile Átha Cliath nach ndiolann bia(tithe tabhairne fliuch) fanacht dúnta .

Siopaí agus seirbhísí

Is féidir le siopaí, ionaid siopadóireachta agus seirbhísí cosúil le gruagairí fanacht oscailte le bearta cosanta.

De réir an dlí, caithfidh tú clúdach aghaidhe a chaitheamh sna háiteanna seo.

Léigh faoi siopadóireacht go sábháilte le linn ráig an choróinvíris.

Imeachtaí eagraithe

Is láthair rialaithe iad seo le heagraitheoir imeachta, úinéir nó Bainisteoir ainmnithe. These include:

 • Pictiúrlanna agus imeachtaí amharclainne
 • Imeachtaí ealaíon
 • Imeachtaí gnó agus oiliúna (seachas spórt)
 • comhdháil

Imeachtaí faoi dhíon

Níor chóir aon imeacht faoi dhíon a chur ar siúl.

Imeachtaí lasmuigh

Is féidir imeachtaí lasmuigh le suas le 15 duine a reachtáil.

This doesn't include social gatherings. No social or family gatherings should take place.

Ní chuimsíonn sé seo cruinnithe sóisialta. Níor chóir go mbeadh cruinnithe sóisialta nó teaghlaigh ar siúl.

Músaeim, dánlanna agus nithe cultúrtha eile

Tá gach ionad cultúrtha faoi dhíon dúnta.

Leabharlanna

Beidh leabharlanna ar fáil le haghaidh ríomhsheirbhísí agus glao agus bailiú.

Spórt

Ní féidir aon imeachtaí nó cluichí spóirt a reáchtáil.

Is iad na heisceachtaí ná:

 • oilliúint neamhtheagmhála, ach lasmuigh amháin le huasghrúpa de 15 duine
 • Is féidir le spóirt ghairmiúla agus scothaicme, craobhchomórtais idirchontae agus club, agus rásaíocht capall leanacht ar aghaidh taobh thiar de dhoirse dúnta

Spórtlanna, ionaid fóillíochta agus linnte snámha

Fanfaidh siad seo ar oscailt le haghaidh oiliúna aonair amháin agus le bearta cosanta.

Níor chóir aon ranganna aclaíochta nó damhsa a dhéanamh laistigh.

Póstaí

Is féidir le suas le 50 duine freastal ar shearmanas bainise agus fáiltiú.

Ón Luan 21 Meán Fómhair, is féidir le suas le 25 duine freastal ar shearmanas bainise agus fáiltiú.

Socraidí

Is féidir le 25 caointeoir ar a mhéad freastal ar sheirbhís sochraide, searmanas adhlactha nó créamtha.

Áiseanna cúraim chónaithe fadtéarmacha - tithe altranais agus cúraim

Tá cuartaíocht ar fionraí. Is iad na heisceachtaí amháin as seo ná cúinsí criticiúla agus atruacha. Mar shampla, deireadh a saoil.

Eaglaisí agus áiteanna adhartha eile

Ní féidir le heaglaisí agus áiteanna adhartha eile fanacht oscailte ach le haghaidh urnaí príobháideach. Beidh seirbhísí ar fáil ar líne.

Comhairle do gach duine ar fud na tíre

Ba chóir do gach duine ar fud na tíre leanúint ar aghaidh ag:

 • nigh do lámha i gceart agus go minic
 • casacht agus sraothartach a chlúdach
 • seachain teagmháil leis na súile, an srón agus an béal
 • dromchlaí a ghlanadh agus a dhíghalrú go rialta
 • achar sábháilte 2 mhéadar a choinneáil ó dhaoine eile
 • clúdach aghaidhe a chaitheamh agus tú ag úsáid iompar poiblí, i siopaí, in ionaid siopadóireachta nó in aon suíomh faoi dhíon nach féidir fadú sóisialta a choinneáil
 • eolas a fháil agus féinmhonatóireacht a dhéanamh ar chomharthaí an choróinvíris
 • féin-aonrú a dhéanamh agus glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh láithreach chun tástáil coróinvíris a fháil má bhíonn comharthaí coróinvíris ort
 • an aip rianaithe COVID a íoslódáil
 • líon na ngartheagmhálacha a íoslaghdú a oiread agus is féidir
 • taifead a choinneáil de do theagmhálacha laethúla chun cabhrú le rianú teagmhála má dhéantar diagnóisiú ort le coróinvíreas

Ábhair Ghaolmhara

Clúdach aghaidhe déanta as éadach, masc leighis agus miotóga aon uaire

Conas tástáil a shocrú Tástáil don Choróinvíreas

Daoine atá i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas

Ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 08/08/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 08/08/2023