Skip to main content

Spíonta tar éis an choróinvíris

Áiríonn duine tuirseach agus iad ag teacht chucu féin. Má tá duine tuirseach an t-am ar fad agus mura bhfuil aon fhaoiseamh ón tuirse trí chodladh nó scíth, tá siad spíonta.

Nuair atá tú ag teacht chugat féin ón gcoróinvíreas, d’fhéadfadh sé go mbraithfeá go bhfuil níos mó codladh uait nó go bhfuil tú spíonta tar éis siúlóid ghairid.

Is féidir le rudaí beaga simplí, cosúil le níochán agus gléasadh, a bheith an-tuirsiúil.

An fhaid agus a bhí tú tinn, seans nach raibh aon chall ag do chuid matáin aon obair a dhéanamh. Beidh am ag teastáil go dtiocfaidh a neart arís chucu.

Comharthaí tuirse

I measc na gcomharthaí de tuirse:

 • tascanna a dhéanamh san ord mícheart
 • go bhfuil sé ag éirí níos deacra níos mó ná tasc amháin a dhéanamh ag an am
 • dearmad a dhéanamh ar rudaí go minic
 • ag obair go h-uathoibríoch gan smaoineamh
 • ag titim i do chodladh i sealanna beaga ama
 • ag aireachtáil tuirseach nó ag meánfach an t-am ar fad
 • bheith níos cantalaí ná mar is gnách
 • frustrachas le tascanna
 • deacrachtaí ag díriú ar rudaí
 • gan fonn ort a bheith i dteagmháil le daoine, gan fonn cainte ort

Tuirse agus traochadh a laghdú

Is féidir leat tuirse agus traochadh a laghdú trí :

 • uaireanta sláintiúla codlata a fhorbairt mar nós
 • scíth a thógáil, codladh beag a fháil, má tá gá leis
 • neart uisce a ól le fanacht hiodráitithe
 • bia cothaitheach a ithe

Léigh níos mó faoi ithe go maith agus tú ag teacht chugat féin ón gcoróinvíreas

Má bhraitheann tú codlatach agus tú ag tiomáint, stop, páirceáil in áit shábháilte agus glac scíth ar feadh 15 nóiméad.

Ag coinneáil do chuid fuinnimh

Beidh an méid fuinnimh a theastaíonn uait ag athrú ó lá go lá agus de réir an uair.

Tá sé go maith aclaíocht a dhéanamh ach a bheith ciallmhar leis. Tóg d’am leis agus leag síos spriocanna beaga duit féin.

Leideanna chun cabhrú leat do chuid fuinnimh a choinneáil

 • Déan na rudaí atá tú compordach leo - má tá sé deacair, stop agus athraigh céard atá ar siúl agat.
 • Fan uair an chloig nó níos mó tar éis béile roimh aon aclaíocht a dhéanamh.
 • Tosaigh le siúlóid ghairid, nó le tasc simplí ar nós ceapaire a dhéanamh agus ansin tóg scíth.
 • Déan beagánín níos mó chuile lá, ach gan an iomarca a dhéanamh
 • Bris tasc síos agus tabhair faoi de réir a chéile, ag tógáil scíth idir gach mír.
 • Eagraigh do theach ionas go mbeidh na nithe is mó a úsáideann tú gar duit.

Tóg go réidh é

Déan iarracht do chuid gníomhaíochtaí a scaradh amach thar do lá. Is fearr é sin ná bheith ag déanamh an méid is féidir leat ar maidin agus ansin a bheith ar do sháimhín só tráthnóna.

Ná cuir tú féin i gcomparáid le daoine eile ná an rud a cheapann tú gur chóir duit a bheith ábálta a dhéanamh.

Tabhair faoin tasc de réir a chéile ag ráta seasta beag beann ar do thuirse.

Scríobh síos do phlean agus coinnigh cuntas ar do dhul chun cinn.

Siúl

Ar dtús, d’fhéadfadh siúl a bheith deacair duit. B’fhéidir go mbeidh giorra anála ort agus tú ag bogadh thart.

Leag síos spriocanna gearra réadúla, ar nós siúl go dtí an leithreas ar dtús.

Méadaigh ar an achar a shiúlann tú taobh istigh, b’fhéidir go dtí an doras tosaigh. Is féidir leat níos mó a dhéanamh nuair a bhraitheann tú go bhfuil tú in ann.

Nuair a thosaíonn tú ag dul amach taobh amuigh, coinnigh súil ar cé chomh fada a shiúlann tú. Cibé áit a théann tú, beidh fuinnimh uait le siúl ar ais.

Staighre

Mar gheall ar thuirse nó traochadh, d’fhéadfadh sé go mbeadh sé deacair a bheith ag deáileáil le staighre chuile lá. Má tá ort a dhul suas staighre, cuir teorainn leis an méid babhtaí a bheidh sé sin le déanamh agat. Pleanáil do thurais suas agus anuas agus coinnigh na rudaí a bhíonn uait i rith an lae thíos staighre.

Is féidir le fisiteiripeoir nó teiripeoir saothair cuairt a thabhairt ar do bhaile agus é a mheas. Is féidir leo athruithe a mholadh le tacú leat maireachtáil chomh neamhspleách agus is féidir.

Labhair le do dhochtúir chun é seo a shocrú.

Ag éirí as an leaba

Má tá tréimhsí fada ama caite sa leaba agat d’fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil ar do bhrú fola socrú síos.

Má sheasann tú suas ró-thapa ó thaobh do leaba d’fhéadfadh meadhrán a theacht ar do cheann. Tóg d’am. Cabhróidh sé seo leat fanacht cothrom.

Agus tú ag éirí as an leaba:

 • déan go mall é
 • suigh ar imeall na leapa
 • ná bí faoi dheifir

Nuair atá tú i do shuí, b’fhéidir gur mhaith leat tú fhéin a níochán nó cith a bheith agat. Is féidir é le seo do chuid fuinnimh uilig a thógáil, mar sin tóg sos roimhe agus ina dhiaidh.

Más féidir, úsáid suíochán agus tú ag an ndoirteal. D’fhéadfadh sé a bheith ina chuidiú le tascanna níocháin, bearrtha agus féinchúraim eile. Déan cinnte go bhfuil an suíochán socraithe go sábháilte.

Ag dul go dtí an leithreas

Tá sé seo ar cheann de na gníomhaíochtaí laethúla ar féidir leis do leibhéil fuinnimh a ísliú.

Déan iarracht triomach a sheachaint. Má tá straein ag baint le h-oscailt na bputóga bainfidh sé an spreacadh asat. Ól go leor deochanna agus ith neart snáithín, torthaí agus glasraí.

Tuilleadh eolais faoi conas a bheith ag ithe go maith

Ag tógáil cithfholcadán

Déan cinnte go bhfuil an seomra aeráilte go maith. Tóg scíth roimh agus tar éis cith, más gá.

Ná bíodh cith agat má airíonn tú ró-tuirseach. D’fhéadfadh seasamh os comhair an scaird uisce brú a chur ort agus giorra anála a bheith mar thoradh ar sin. B’fhéidir go mbeadh sé níos éasca duit do chúl a chur leis an scaird uisce. Bheadh suíochán sa chith agus mata neamh-sciorrach ina chuidiú freisin.

Má tá cithfholcadh ró-tuirsiúil, d’fhéadfá tú féin a níochán i do shuí ag an mbáisín. Bailigh do chuid giuirléidí níochána sula dtosaíonn tú, sa gcaoi go mbeidh chuile ní in aon áit amháin.

Ag gléasadh

Sula ngléasann tú, déan iarracht a chinntiú go bhfuil na héadaí go léir atá uait gar duit.

B’fhéidir gur mhaith leat rudaí a chaitheamh atá éasca le cur ort ar nós bróga gan iallacha (slip-on). Más féidir, iarr ar bhall teaghlaigh cabhrú leat má theastaíonn sé.

Bain triail as fanacht i do shuí nuair atá tú ag gléasadh. Tóg d’am. Críochnaigh mír amháin den tasc agus ansin tóg sos.

Ná crom ach nuair atá gá leis. Bain úsáid as gléas a bhfuil lámh nó cos fada air, ar nós ladar bróige.

Déan cinnte go bhfuil neart ama tugtha agat duit féin chun an tasc a chur i gcrích agus le scíth a bheith agat má tá sé ag teastáil uait.

Ábhair ghaolmhara

Ag teacht chugat fhéin ón gcoróinvíreas

Deacrachtaí slogadh agus agus fadhbanna gutha tar éis an choróinvíris

Aclaíocht agus tú ag teacht chugat féin ón gcoróinvíreas

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 16/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 16/09/2023