Skip to main content

Sláinte ghnéis agus toircheas neamhphleanáilte le linn na paindéime coróinvíris

Níl aon fhianaise gur féidir coróinvíreas a tharchur go gnéasach. Ach is féidir é a scaipeadh trí dhlúth-theagmháil le duine a bhfuil an víreas air/uirthi.

Ag laghdú do riosca an choróinvíreas a tholg

B’fhéidir nach mbeidh a fhios agat an bhfuil coróinvíreas ar dhuine. Bíonn roinnt riosca ann go bhfaighidh tú an víreas má bhíonn tú gníomhach go gnéasach le duine eile.

Féadfaidh tú an riosca seo a laghdú trí:

  • Caidreamh collaí a bheith agat le comhpháirtí a bhfuil tú i do chónaí leis/léi agus nach bhfuil an víreas nó comharthaí den víreas air/uirthi
  • Gan póg a thabhairt d’aon duine taobh amuigh de do theaghlach agus d’aon duine a bhfuil na comharthaí air/uirthi – tá sé éasca an choróinvíreas a scaipeadh trí phógadh
  • Nigh do lámha i gceart roimh agus tar éis gnéas

Má shocraíonn tú caidreamh collaí a bheith agat le duine nach bhfuil ina chónaí leat, déan é a theorannú don laghad comhpháirtithe agus is féidir, comhpháirtí rialta amháin más féidir.

Léigh níos mó faoi ghnéas agus an choróinvíreas ar sexualwellbeing.ie

Léigh níos mó faoi chonas a scaiptear an choróinvíreas.

Srian ar Sheirbhísí Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha (IGT)

Tá srian ar go leor seirbhísí IGT ag an am seo de bharr an choróinvíreas. Tá tacaíocht teileafóin ar fáil i roinnt seirbhísí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar láithreán gréasáin HIV Ireland.

Frithghiniúint

Tá cógaslanna oscailte mar is gnáth agus féadann siad do ghnáth-oideas frithghiniúna a thabhairt duit.Má tá d’oideas frithghiniúna hormónach le hathnuachan, b’fhéidir go mbeidh do chógaiseoir in ann soláthairtí breise a sholáthar duit má tá sé sábháilte agus oiriúnach déanamh amhlaidh.

Frithghiniúint Éigeandála

Féadfaidh tú frithghiniúint éigeandála (hormónach) a fháil gan oideas ó do chógaslann áitiúil.

Cuir glaoch ar do chógaiseoir chun fáil amach an féidir leo an comhairliúchán a dhéanamh ar an bhfón. Laghdaíonn sé seo an méid ama a chaithfidh tú a chaitheamh sa chógaslann.

Is féidir frithghiniúint hormónach éigeandála a thógáil suas le 5 lá tar éis gnéas gan chosaint. Dá luaithe a ghlacann tú é, is amhlaidh is éifeachtaí é.

Léigh níos mó faoi fhrithghiniúint éigeandála ar sexualwellbeing.ie.

Tacaíocht don toirchis neamhphleanáilte

Cuireann My Options eolas agus tacaíocht ar fáil do thoirchis neamhphleanáilte. Tá an tseirbhís seo ag feidhmiú mar is gnáth.

Saorghlao: 1800 82 80 10

Tá seirbhísí comhairleoireachta toirchis neamhphleanáilte duine-le-duine maoinithe ag FSS tar éis a gcuid seirbhísí a aistriú chuig tacaíocht teileafóin nó tacaíocht cianda.

Aimsigh sonraí teagmhála do sheirbhísí comhairleoireachta toirchis neamhphleanáilte duine-le-duine:

Find contact details for face-to-face unplanned pregnancy counselling services

Tá seirbhísí ginmhilleadh ar fáil fós Abortion services. Faoi láthair, le linn na paindéime coróinvíris is féidir go chomhairliúchain réamh-ghinmhilleadh a bheith agat ar an bhfón nó ar nasc físe le dochtúir.

Topaicí Ghaolmhara

Comharthaí an Choróinvíreas

Cosain tú féin agus daoine eile ón gCoróinvíreas

Ag tabhairt aire dod’ Mheabhairshláinte le linn paindéim an choróinvíris

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 14/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 14/09/2023