Skip to main content

Seirbhísí ospidéil ag tosú (COVID-19)

Uasdátaithe: 3 Iúil 2020 ag 2.30in

Mar bheart sábháilteachta poiblí, cuireadh srian le coinní agus obráidí ospidéil chun srian a chur le scaipeadh an choróinvíris. Tá na seirbhísí seo ag tosú arís de réir a chéile anois. D’ullmhaigh ospidéil bealaí nua oibre chun leanúint ar aghaidh ag laghdú an baol ón choróinvíreas.

Leanfaidh daoine a thiocfaidh isteach san ospidéal le comharthaí an choróinvíris comhairle faoi leith. Braitheann an chomhairle seo ar an ospidéal. I roinnt cásanna, d’fhéadfadh bealaí isteach agus áiteanna cóireála ar leith a bheith i gceist. Déantar é seo chun gach duine a choinneáil slán. Tabharfaidh d’fhoireann cúraim shláinte tuilleadh eolais duit.

Clinicí fíorúla

Tá clinicí fíorúla á úsáid ag go leor ospidéal chun leanúint ar aghaidh ag cur cúram ar fáil d’othair. Ciallaíonn sé seo nach gá do go leor daoine teacht isteach go hionaid cúraim sláinte . Laghdaíonn sé seo an baol go bhfaighidh daoine an víreas.Léigh tuilleadh faoi chlinicí fíorúla.

Ag Freastal ar choinne ospidéil

De réir mar thosóidh na seirbhísí arís, déanfaidh d’fhoireann cúraim shláinte teagmháil leat maidir le do choinne.

Braithfidh an chomhairle cúraim shláinte a thabharfar ar an gcineál cuairte ospidéil atá i gceist.

Mar shampla:

 • coinne d’othar seachtrach - nuair nach bhfanann tú thar oíche
 • obráid cás lae – d’fhéadfaí leaba a thabhairt duit, ach nach bhfanfá san ospidéal thar oíche
 • iontráil phleanáilte san ospidéal - áit a bhfanfaidh tú ar feadh oíche amháin nó níos mó
 • Inseoidh d’fhoireann cúraim shláinte duit cad leis a ba chóir duit a bheith ag súil nuair a shroicheann tú an t-ospidéal.

Tabharfaidh siad eolas duit agus dearbhóidh siad:

 • do shláinte reatha maraon le aon chomhartha den choróinvíreas atá ort
 • cad ba cheart duit a dhéanamh má dúradh leat le déanaí go raibh tú i dteagmháil le duine a bhfuil an coróinvíreas air
 • más gá duit teacht go dtí an t-ospidéal le haghaidh aon mheasúnú roimh d’obráid
 • más gá duit fanacht asat féin ar feadh coicíse roimh do choinne - léigh faoi conas fanacht asat féin
 • más gá duit tástáil an choróinvíris a dhéanamh roimh do choinne - inseoidh an t-ospidéal duit cá háit agus cathain a bheidh do thástáilMá fhaigheann tú toradh dearfach ar thástáil an choróinvíris, socrófar coinne nua duit.

Má thagann comharthaí an choróinvíris ort

Téigh i dteagmháil le d’fhoireann cúraim shláinte má thagann aon chomhartha den choróinvíreas ort roimh do choinne.

I measc na gcomharthaí tá:

 • fiabhras (teocht ard - 38 céim Celsius nó os a chionn)casacht
 • giorra anála
 • caillteanas nó athrú ar do bholadh nó ar bhlas

Léigh tuilleadh faoi chomharthaí an choróinvíris.

Ag teacht go dtí do choinne

Má úsáideann tú iompar poiblí chun dul go dtí do choinne, lean an chomhairle taistil is déanaí. Tá sé seo ar mhaithe le do shábháilteacht.

D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ortsa, agus ar aon duine leat, clúdach aghaidhe a chaitheamh chomh luath agus a shroicheann tú an t-ospidéal. Cuirfear iad seo ar fáil más gá.

Úsáid an glóthach láimhe atá ar fáil chun do lámha a ghlanadh go rialta, go háirithe tar éis clúdach aghaidhe a bhaint díot.

Má thagann tú ró-luath

Má thagann tú ró-luath go dtí do choinne, d’fhéadfaí iarraidh ort fanacht i do charr nó in áit ar leith.

Má thagann tú ar iompar poiblí, b’fhéidir go n-iarrfaí ort fanacht in áit ar leith.

Má thagann duine eile leat

D’fhéadfaí iarraidh orthu:

fanacht sa charr go mbeidh do choinne thartteacht ar ais ag am áirithe, mura bhfuil tú ag fanacht san ospidéal

Ag dul abhaile

Tabharfaidh d’fhoireann cúraim shláinte comhairle duit nuair a fhágfaidh tú. Comhairleofar duit freisin duine eile a bheith in éineacht leat thar oíche.

Má thagann aon chomhartha den choróinvíris ort, déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh. Inis dóibh faoi an choinne nó obráid a bhí agat san ospidéal le déanaí.

Má dhéanann an fhoireann rianaithe teagmhála teagmháil leat, abair leo go raibh tú san ospidéal le déanaí.

Ábhair Ghaolmhara

Get urgent medical help for non-coronavirus symptoms

Protect yourself and others from coronavirus

When to get medical help and hospital treatment for coronavirus

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/07/2023