Skip to main content

Scagthástáil Cíoch agus an coróinvíreas (COVID-19)

Tosóidh an Scagthástáil cíoch arís i Meán Fómhair / Deireadh Fómhair.

Seolfaimid litir chugat nuair a bheidh sé in am duit do choinne a chur in áirithe.

Tosóidh an scagthástáil arís de réir na comhairle sláinte poiblí mar a mhaolaítear srianta an choróinvíris.Leanfaimid orainn ag coinneáil súil ghéar ar an treoir seo lena chinntiú go mbeidh tusa agus ár bhfoireann sábháilte.

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn, cuir glaoch ar Saorghlao 1800 45 45 55.

Na daoine a thástálfar ar dtús

Tosóidh muid leis na daoine is faide atá ag fanacht ar scagthástáil cíoch. Seolfar na litreacha seo amach i rith mí Mheán Fómhair / Deireadh Fómhair.

Ina dhiaidh seo, seolfaidh muid cuireadh amach chuig daoine le haghaidh gnáth scagthástáil. Tógfaidh sé roinnt míonna orainn breith suas ar an liosta feithimh de bharr gur cuireadh deireadh leis na tástálacha i mí an Mhárta.

Ní bheidh muid in ann an oiread céanna tástálacha a dhéanamh gach lá mar go gcaithfear an scaradh sóisialta a chleachtadh. Bí foighdeach le do thoil agus fan go bhfaighidh tú do litir ag iarraidh ort do thástáil a chur in áirithe arís.

Má tá tú idir 50 agus 52 bliain d’aois agus ag teacht le haghaidh do thástála den chéad uair, féach ar an gclár anseo, le do thoil, chun a chinntiú go bhfuil na sonraí go léir a theastaíonn againn chun do choinne tástála a shocrú.

Ag dul le haghaidh scagthástála

Cé go mbeidh do thástáil cíoch mar an gcéanna, d’fhéadfadh go mbeadh roinnt athruithe i gceist nuair a théann tú chuig do chlinic nó aonad soghluaiste le haghaidh do chéad choinne scagthástála eile.Tá ár gclinicí agus ár n-aonad soghluaiste ag obair go crua chun athruithe a dhéanamh chun tú a choinneáil slán nuair a théann tú le haghaidh do choinne.D’fhéadfadh na hathruithe seo a bheith i gceist:

 • ag caint ar an bhfón le foireann BreastCheck roimh do choinne
 • do radagrafaí nó do dhochtúir ag caitheamh trealamh cosanta pearsanta (TCP)
 • ag caitheamh masc le linn do choinne
 • ag fanacht taobh amuigh go dtí go mbeidh sé in am dul go dtí do choinne
 • níos lú daoine san fhoirgneamh cúram sláinte nó aonad soghluaiste
 • ag fanacht beagán níos faide le do choinne toisc go gcaithfear an t-aonad a dhíghalrú go hiomlán idir gach scagthástáil
 • ag teacht isteach san aonad nó sa chlinic gan duine ó do chlann leat
 • ag dul isteach agus amach as do chlinic trí dhoirse éagsúla.Mar gheall air seo, moltar duit:
 • a chinntiú go bhfuil go leor ama agat chun páirceáil má tá tú ag tiomáint
 • bheith réidh le níos mó ama a chaitheamh ag an tástáil
 • na roghanna iompair atá agat maidir le filleadh abhaile a sheiceáil
 • éadaí cearta agus cóta báistí a thabhairt leat mura dtagann tú i gcarr
 • do pheann féin a thabhairt leat chun foirmeacha a theastaíonn a shíniú
 • fanacht i dteagmháil le do chlinic roimh do chuairt agus a gcomhairle a leanacht
 • D’fhéadfadh sé nach mbeadh leithris ar fáil i gcuid de na hionaid tástála

De bharr srianta COVID-19, tá sé ag tógáil níos faide orainn na tástálacha a dhéanamh. Tá sé tábhachtach mar sin teacht chuig do choinne nuair a ghlaofar ort. Gheobhaidh tú litir choinne BreastCheck amháin le linn an bhabhta scagthástála seo. Mura féidir leat freastal ar do choinne, déan teagmháil linn le do choinne a athrú. Ní bhfaighidh tú litir mheabhrúcháin.

Cóireáil leantach

Tá clinicí ospidéil ar fáil do dhaoine má léiríonn toradh na scagthástála agus tástálacha leantacha go dteastaíonn cóireáil ospidéil uathu.D’fhéadfadh sé go mbeadh athruithe i gceist nuair a théann tú chuig do chlinic ospidéil le haghaidh do chéad choinne eile.Tá na clinicí ospidéil ar a ndícheall ag déanamh athruithe chun tú a choinneáil slán le linn do choinne.D’fhéadfadh go mbeadh na hathruithe seo i gceist:

 • Do bhanaltra nó do dhochtúir ag caitheamh trealamh cosanta pearsanta (TCP)
 • ag fanacht taobh amuigh go dtí go mbeidh sé in am do choinne
 • níos lú daoine i d’fhoirgneamh cúram sláinte
 • ag fanacht níos faide le do choinne fad agus atá na seomraí cóireála á ndíghalrú

Beidh do chlinic ospidéil i dteagmháil leat roimh do choinne chun a insint duit cad ar chóir duit a bheith ag súil agus tú ag teacht chuig an gclinic.Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le BreastCheck ar Saorghlao 1800 45 45 55. Iarr labhairt le duine dár bpríomh-altraí.

Má tá tú tinn nó ag fanacht asat féin

Iarraimid ort gan teacht chuig do choinne má tá tú tinn nó ag fanacht asat féin de bharr go bhfuil comharthaí COVID-19 ort.Ná tar ach an oiread má bhí gartheagmháil dearbhaithe agat le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil an choróinvíris. Lean na treoirlínte is déanaí maidir le fanacht asat féin tar éis taisteal thar lear sula bhfreastalaíonn tú ar do choinne.

Ag tosú arís go sábháilte

Tá aonaid bhuana BreastCheck ag leanúint ar aghaidh ag cabhrú lena n-óst-ospidéil le mná a bhfuil comharthaí ailse orthu a mheas agus cóir leighis a chur orthu agus ag tabhairt tús áite d’othair a bhfuil ailse d’ardghrád nó ionsaitheach orthu.

Le linn na hoibre seo, táthar ag cur gach aonad soghluaiste BreastCheck in oiriúint ionas gur féidir leo timpeallacht shábháilte a chur ar fáil do na hothair agus don fhoireann nuair a thosóidh an scagthástáil cíoch arís.

Braithfidh atosú na scagthástálacha ar conas atá cúrsaí COVID-19 agus de réir mar a mhaolaítear srianta an rialtais.

Leanfaimid orainn ag seiceáil go bhfuil an córas scagthástála ag feidhmiú go maith le linn na tréimhse atosaithe, ar mhaithe le do shábháilteacht agus sábháilteacht ár bhfoireann.

Má tá comharthaí ort – cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh

Téigh i dteagmháil le do dhochtúir teaghlaigh gan mhoill má tá aon chomhartha ailse chíche ort. Ná déan neamhaird de na comharthaí choíche.I measc na gcomharthaí a bhaineann le hailse chíche tá:

 • cnap sa chíoch
 • sileadh ó do shiní (d’fhéadfadh fuil a bheith sa sileadh seo)
 • cnap faoi d’ascaill
 • athrú ar mhéid nó ar chruth i gceachtar den dá chíoch
 • loigíní ar chraiceann do bhrollaigh
 • gríos ar do shine nó timpeall air
 • athrú ar chuma do shine, nó í brúite isteach i do chíoch

Comharthaí an choróinvíris

Má tá casacht leanúnach nua ort agus teocht ard, lean an treoir maidir le fanacht asat féin le do thoil.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 14/08/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 14/08/2023