Skip to main content

Sábháilteacht na vacsaíne COVID-19

Uasdátú deireanach: 8 Feabhra 2021

Déantar tástálacha sábháilteachta agus éifeachtúlachta ar vacsaíní sular n-úsáidtear iad.

Ní bhaineann FnaSS úsáid as vacsaín ach amháin má shásaíonn siad na caighdeáin sábháilteachta agus éifeachtúlachta cuí.

Forbairt na Vacsaíní COVID-19

Forbraíodh an vacsaín seo i réimse ama ní ba ghiorra ná mar a dhéantaí de ghnáth.

Chuaigh siad tríd gach céim forbartha ag an am céanna, agus ní i ndiaidh a chéile, chun go mbeadh siad ar fáil chomh luath agus is féidir.

Conas a rinneadh na vacsaíní chomh tapa.

Rinneadh an obair ar na vacsaíní COVID-19 níos tapúla ná mar a dhéantaí de ghnáth le go mbeidís ar fáil chomh luath agus ab fhéidir.

Leanadh na gnáthchéimeanna is gá chun vacsaín sábháilte éifeachtach a chur ar fáil. Níor glacadh aon aicearra.

Na vacsaíní COVID-19 atá ceadaithe

Tá dhá vacsaín COVID-19 ceadaithe sa stát:

  • Vacsaín AstraZeneca
  • Vacsaín Pfizer/BioNTech
  • Vacsaín Moderna

Rinneadh gach triail chliniciúil agus seiceáil sábháilteachta de réir na gcaighdeán sábháilteachta idirnáisiúnta orthu.

Rinneadh mar a leanas :

  • tástáladh iad ar na mílte duine le linn trialacha cliniciúla
  • shásaigh siad dianchaighdeáin sábháilteacha, cáilíochta agus éifeachtúlachta
  • cheadaigh agus cheadúnaigh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) iad

Vacsaín COVID-19 AstraZeneca

Is vacsaín COVID-19 AstraZeneca an tríú vacsaín a cheadaigh an EMA sa stát seo.

Is vacsaín veicteorach víreasach í. Tá leagan lagaithe de víreas difriúil (an veicteoir)sa vacsaín veicteorach víreasach.

Cuireann an vacsaín mRNA seo ar chumas do chorp próitéin a dhéanamh a spreagann freagra imdhíonachta.

Déanfaidh do chorp antasubstaintí ansin chun cabhrú leat ionfhabhtú a throid dá rachadh an víreas isteach i do chorp sa todhchaí.

Bhí cosaint ag 60% de na daoine a fuair vacsaín AstraZeneca le linn trialacha, i gcoinne COVID-19. Tástáladh an vacsaín ar dhaoine,18 bliain d’aois agus níos sine.

Comhábhar na vacsaíne AstraZeneca COVID-19

Níl uibheacha, cothaithigh ná laitéis sa vacsaín COVID-19 ó AstraZeneca COVID-19. Tá liosta iomlán na gcomhábhar ar fáil i mbileog eolais na vacsaíne COVID-19 AstraZeneca.

Vacsaín COVID-19 Moderna

Is vacsaín COVID-19 Moderna an dara vacsaín a cheadaigh an EMA sa stát seo.

Is vacsaín mRNA í.Cuireann an vacsaín mRNA seo ar chumas do chorp próitéin a dhéanamh a spreagann freagra imdhíonachta ach ní úsáideann sé an víreas beo is cúis le COVID-19.

Déanfaidh do chorp antasubstaintí ansin chun cabhrú leat ionfhabhtú a throid dá rachadh an víreas isteach i do chorp sa todhchaí.

Bhí cosaint ag 94.5% de na daoine a fuair vacsaín Moderna le linn trialacha, i gcoinne COVID-19. (ráta éifeachtúlachta 94.5%).Tástáladh an vacsaín ar dhaoine,18 bliain d’aois agus níos sine.

Comhábhar na vacsaíne Moderna

Níl uibheacha, cothaithigh ná laitéis sa vacsaín COVID-19 ó Moderna.

Tá liosta iomlán na gcomhábhar ar fáil i mbileog eolais na vacsaíne COVID-19 Moderna.

Vacsaín COVID-19 Pfizer/BioNTech

Ba í an vacsaín COVID-19 Pfizer/BioNTech an chéad vacsaín a cheadaigh an EMA le húsaid sa stát. Is "Comirnaty". an t-ainm ofigiúil atá uirthi.

Is vacsaín mRNA atá inti. Cuireann an vacsaín mRNA seo ar chumas do chorp próitéin a dhéanamh a spreagann freagra imdhíonachta ach ní úsáideann sé an víreas beo is cúis le COVID-19.

Déanfaidh do chorp antasubstaintí ansin chun cabhrú leat ionfhabhtú a throid dá rachadh an víreas isteach i do chorp sa todhchaí.

Tá na milliúin duine tar éis an vacsaín COVID-19 Pfizer/BioNTech a fháil sa Bhreatain agus SAM.

Bhí cosaint ag 95% de na daoine a fuair vacsaín Pfizer/BionTech le linn trialacha, i gcoinne COVID-19. (ráta éifeachtúlachta 95%).Tástáladh an vacsaín ar dhaoine,16 bliain d’aois agus níos sine.

Comhábhar na vacsaíne COVID-19 Pfizer/BioNTech

Níl uibheacha, cothaithigh ná laitéis sa vacsaín COVID-19 ó Pfizer/BioNTech

Tá liosta iomlán na gcomhábhar ar fáil i mbileog eolais na vacsaíne patient information leaflet for the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine (Comirnaty).

Vacsaíní eile

Tá na céimeanna deiridh maidir le ceadúnú agus faomhadh vacsaíní COVID-19 eile á ndéanamh faoi láthair.

Foilseoidh muid níos mó eolais faoi vacsaín COVID-19 Moderna nuair a bheidh sé ar fáil.

Scrúdaigh saineolaithe vaicsaíne atá ag obair in Éirinn an t-ábhar seo.

Ábhar Gaolmhar

Getting the COVID-19 vaccine

Immunity after the COVID-19 vaccine

Side effects of the COVID-19 vaccine

Suíomhanna gréasáin eile

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaccine – European Medicines Agency

COVID-19 Vaccine Moderna – European Medicines Agency

COVID-19 vaccination strategy and implementation plan – gov.ie

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/01/2024