Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Rianú Teagmhála

Uasdátaithe: 7 Iúil 2020 ag 9.10rn

Aimsíonn an rianú teagmhála daoine a raibh gartheagmháil acu le duine a bhfuil an coróinvíreas air/uirthi, mar shampla, daoine eile sa chlann, cairde, comhghleacaithe nó daoine a bhí ag taisteal in éineacht leis an té a bhfuil an víreas air.

Tá sé seo á dhéanamh chun scaipeadh an choróinvíris a laghdú sa phobal. Tugtar “rianairí teagmhála” ar na daoine a dhéanann an obair seo.

Is ionann gartheagmháil agus :

  • níos mó ná 15 nóiméad a chaitheamh i bhfoisceacht 2 mhéadar do dhuine a bhfuil an galar air/uirthi in aon suíomh
  • bheith i do chónaí sa teach céanna nó i lóistín roinnte le duine a bhfuil an galar air/uirthi

Má fhaigheann tú toradh dearfach

Má fhaigheann tú toradh dearfach cuirfidh an rianaire teagmhála glaoch ort chun sonraí teagmhála aon duine a raibh gartheagmháil agat leo, a aimsiú

Cuirfidh siad ceist ort faoi na daoine agus na háiteanna ar thug tú cuairt orthu 48 uair an chloig sular thosaigh do chomharhaí.

Ní churfidh siad ceist ort faoi dhaoine a chuaigh tharat ar an tsráid nó i siopaí. Níl mórán baoil i gcásanna mar sin

Tá an rianú teagmhála rúnda. Ní bheidh a fhios ag aon duine a nglaonn an rianaire teagmhála orthu gur tusa a thug a sonraí teagmhála dóibh.

Aip Rianaire COVID

Fiafróidh an rianaire teagmhála díot freisin ar úsáid tú an Aip Rianaire Covid

Má bhí tú á úsáid, iarrfaidh siad ort an fheidhm uaslódla a úsáid arís chun foláireamh a chur chuig do do ghartheagmhálaithe. Déanann tú é seo leis an aip. Is do rogha féin é seo a dhéanamh.

Má thoilíonn tú, seolfar cód uaslódálaithe ar leith chugat le teachtaireacht téacs. Scaoilfidh an cód seo an glas atá ar fheidhm uaslódála an aip.

Read more about the COVID Tracker app and how it works.

Más gartheagmhálaí tú

Más gartheagmhálaí tú le duine a fuair toradh dearfach tar éis an tástáil a dhéanamh gheobhaidh tú

  • glaoch ó rianaire teagmhála nó,
  • foláireamh ar d’fhón, má tá an aip Rianaire COVID á úsáid agat

D’fhéadfá an dá rud a fháil má tá tú ag úsáid an aip agus má iarradh ort glacadh le glaoch fóin agus foláireamh.

Glaoch ó rianaire teagmhála

Glaofaidh an rianaire teagmhála ort chun:

  • d’ainm agus do sheoladh a dheimhniú
  • ceist a chur ort faoi do chomharthaí
  • ainmneacha agus uimhreacha fóin do ghartheagmhálaithe a fháil, más gá
  • tástáil don choróinvireas a shocrú duit fiú mura bhfuil comharthaí ort
  • comhairle a chur ort srian a chur ar do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá

Beidh ort srian a chur ar do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá, fiú má fhaigheann tú toradh diúltach. D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé 14 lá go dtí go bhfeicfear an víreas i do chóras tar éis duit a bheith i dteagmháil leis. Le linn an 14 lá cuirfidh an rianaire teagmhála téacs chugat nó glaoch ort chun monatóireacht a dhéanamh ar aon chomhartha atá ort, más ann dóibh. Má thagann aon chomhartha den choróinvíreas ort cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Más oibrí riachtanach sláinte thú, cuir glaoch ar do bhainisteoir nó ar an rannóg sláinte saothair. Ná téigh ag obair go dtí go labhraíonn tú leo.

Read more about testing for coronavirus.

An dara tástáil

D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé 14 lá go dtí go bhfeicfear an víreas i do chóras tar éis duit a bheith i dteagmháil leis. Dá bhrí sin bíonn ar roinnt daoine an dara tástáil a fháil don choróinvíreas seachtain tar éis an chéad tástáil

Socróidh rianaire teagmhála an dara tástáil más gá.

Glaonna ó rianairí teagmhála

Nuair a ghlaonn rianaire teagmhála ort, tiocfaidh an uimhir aníos mar uimhir phríobháideach ar an bhfón.

Ní féidir leat dul i dteagmháil le rianaire teagmhála go díreach agus ní féidir leat glaoch a chur ar ais má chaill tú glaoch.

B’fhéidir go dteastódh cabhair bhreise uait le glaoch. Mar shampla, murab é an Béarla do chéad Theanga nó má tá tú ró-thinn le labhairt ar an bhfón, is féidir le duine eile glacadh leis an nglaoch ar do shon. Má luann tú é seo nuair atá an tástáil á déanamh ort, is féidir linn a sonraí siúd a thógáil.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 08/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 08/05/2023