Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Stay at home

Health information and advice to stop the spread of coronavirus.

Rianú Teagmhála

Má léiríonn tástáil go bhfuil coróinvíreas ort fiafrófar díot faoi na daoine ar fad a raibh tú i ndlúththeagmháil leo. Déanfar é seo freisin má tá comharthaí sóirt an choróinvíris ort ach nach bhfuil an tástáil déanta fós.

Tugtar 'ag rianú teagmhálaithe' air seo. Is ‘rianaire teagmhálaithe’ a thugtar ar an duine a dhéanann é seo.

Is éard atá i gceist le dlúththeagmháil:

  • Ag caitheamh níos mó ná 15 nóiméad i bhfoisceacht 2 mhéadar do dhuine eile
  • a bheith i do chónaí sa teach céanna nó a bheith ag roinnt lóistín le duine ionfhabhtaithe

Cén fáth a ndéanaimid é

Aimsíonn an rianú teagmhála na daoine ar chóir dúinn dul i dteagmháil leo. Mar shampla, daoine eile i do chlann, cairde, comhghleacaithe nó daoine a bhíonn ag taisteal in éineacht leat.

Déantar é seo chun a fháil amach cé eile atá i mbaol ón víreas. Ciallaíonn sé seo gur féidir linn comhairle a chur orthu faoi cad ba chóir dóibh a dhéanamh má thagann comharthaí tinnis orthu.

Conas a dhéanann muid é

Cuirfidh rianaire teagmhála glaoch ort chun sonraí teagmhála na ndaoine lena raibh dlúththeagmháil agat leo a aimsiú.

Fiafróidh muid faoi na daoine agus áiteanna ar thug tú cuairt orthu ag an am ar tháinig na comharthaí tinnis ort.

Ní iarrfar aon eolas ort faoi dhaoine a chuaigh tharat ar an tsráid nó i siopa. Níl mórán baoil i gceist sna cásanna seo.

Glaonna ó rianairí teagmhála

Nuair a ghlaonn rianaire teagmhála ort, tiocfaidh an uimhir aníos mar uimhir phríobháideach ar an bhfón.

Ní féidir leat dul i dteagmháil le rianaire teagmhála go díreach agus ní féidir leat glaoch a chur ar ais má chaill tú glaoch.

B’fhéidir go dteastódh cabhair bhreise uait le glaoch. Mar shampla, murab é an Béarla do chéad Theanga nó má tá tú ró-thinn le labhairt ar an bhfón, is féidir le duine eile glacadh leis an nglaoch ar do shon. Má luann tú é seo nuair atá an tástáil á déanamh ort, is féidir linn a sonraí siúd a thógáil.

Na ceisteanna a chuirfidh an rianaire teagmhála ar do theagmhálaithe

Dearbhóidh na rianairí teagmhála a n-ainmneacha agus a seoltaí.

Cuirfear ceisteanna faoi chomharthaí tinnis agus ainmneacha agus uimhreacha fóin a ndlúththeagmhálaithe féin, más gá.

Mura bhfreagraíonn siad, fágfaidh an rianaire teagmhála teachtaireacht ar ghuthphost, má tá sé ag feidhmiú. Déarfaidh siad go ndearna siad iarracht teagmháil a dhéanamh leo. Cuirfidh siad glaoch cúpla uair, más gá.

Tá an rianú teagmhála faoi rún. Ní bheidh a fhios ag an té a ndéanann muid teagmháil leo gur tusa a thug na sonraí teagmhála dúinn.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 08/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 08/05/2023