Skip to main content

Príobháideachas agus conas a bhainimid úsáid as do shonraí

Príobháideachas agus conas a bhainimid úsáid as do shonraí

Tá príobháideachas agus slándáil sonraí an-tábhachtach do FSS.

Cosnaíonn an aip Rianaithe COVID príobháideachas gach duine a úsáideann an aip.

Ag cosaint do phríobháideachais

An aip:

 • Ní bhailíonn an aip d’ainm, d’aois ná do sheoladh
 • Ní choinníonn sé d’uimhir fóin ach amháin má roghnaíonn tusa é a roinnt
 • Ní féidir é a úsáid chun an áit a bhfuil tú a rianú
 • Ní féidir é a úsáid chun seiceáil ar chóir duit a bheith ag féin-aonrú
 • Ní féidir leis rochtain a fháil ach ar fhaisnéis ar do ghuthán a roghnaíonn tú a cheadú
 • Ní féidir é a úsáid chun do ghartheagmhálacha a aithint
 • Ní féidir é a úsáid chun daoine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 (coróinvíreas) a aithint

Roghnaíonn tú na sonraí a roinneann tú

Is do rogha i gcónaí:

 • An aip a úsáid nó gan é a úsáid
 • Sonraí agus faisnéis a roinnt linn nó gan é a roinnt

Is féidir leat:

 • Do rogha a athrú ag am ar bith sna socrúcháin aipe
 • Cuid den aip a úsáid gan sonraí a roinnt ar chor ar bith
 • Gnéithe den aip a úsáid nó gan a úsáid go neamhspleach
 • Faisnéis a thug tú don aip a scriosadh nó a uasdátú ag am ar bith

Tá na sonraí a bhailíonn an aip stóráilte ar do fón amháin. Ní féidir le haon duine eile rochtain a fháil orthu ach amháin má roghnaíonn tusa é iad a roinnt.

Tugann na sonraí a roinneann tú níos mó eolas do ghairmithe sláinte faoin víreas agus cabhraíonn sé cosc a chur ar scaipeadh an víris.

Na sonraí a bhailítear

Bailíonn agus úsáideann an aip meascán de shonraí pearsanta agus de shonraí anaithnid.

Sonraí pearsanta

Is féidir leat roghnú d’uimhir fóin, déimeagrafaic agus sonraí a bhaineann le do shláinte a roinnt. Ní chaithfidh tú na sonraí seo a chur ar fáil mura mian leat.

Roinneann d’fhón do sheoladh IP go huathoibríoch. Ní theastaíonn do sheoladh IP uainn. Scriosann muid na sonraí seo chomh luath agus a sheolann do fón chugainn iad.

D’uimhir fóin

Ní bheidh d’uimhir fóin ar eolas againn ach amháin má roghnaíonn tusa é a roinnt linn.

B’fhéidir go roghnóidh tú é a roinnt má theastaíonn uait glaoch a fháil má tá tú i do ghartheagmhálaí do dhuine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19. Is féidir an socrúchán seo a athrú ag am ar bith.

Ní roinnfidh an aip d’uimhir fóin le FSS ach má bhíonn tú i do ghartheagmhálaí. Cuirfidh foireann rianaithe teagmhála glaoch ort ansin chun tástáil COVID-19 a eagrú.

Roinnfidh an aip an dáta is déanaí a raibh tú i ngartheagmháil le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19. Déantar seo ionas gur féidir linn an chomhairle sláinte chuí a chur ort bunaithe ar cé chomh fada ó shin a bhí tú gan chosaint ar an víreas.

Tugtar uimhreacha fóin na ngartheagmhálacha don fhoireann rianaithe teagmhála nuair a labhraíonn siad le daoine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19. Ciallaíonn seo go bhféadfá glaoch a fháil uathu fiú mura roinneann tú d’uimhir fóin san aip.

Faisnéis Sláinte agus Déimeagrafach

Má úsáideann tú an aip COVID-19 chun do chomharthaí a sheiceáil, iarrfar ort na nithe seo a roinnt linn:

 • An contae nó baile ina bhfuil tú i do chónaí
 • D’aois ghrúpa
 • D’inscne
 • Do chomharthaí tinnis

Má roinneann tú an fhaisnéis linn, uaslódálfar é chuig FSS agus roinnfear é go hanaithnid leis an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO).

Cabhraíonn an fhaisnéis seo linn níos mó a thuiscint faoi scaipeadh an víreas.

Is do rogha atá ann i gcónaí má theastaíonn uait nó mura dteastaíonn uait na sonraí seo a roinnt linn. Is féidir leat an fhaisnéis a theastaíonn uait a roinnt linn a athrú ag am ar bith.

Léigh tuilleadh faoi na sonraí a bailíodh agus a próiseáladh.

Seoladh IP

Is bailiúchán uathúil uimhreacha é do sheoladh IP a shainaithníonn do ghuthán nó do ríomhaire nuair a úsáideann tú an t-idirlíon. Úsáidtear seoltaí IP ionas gur féidir leat faisnéis a sheoladh agus a fháil ar líne.

Roinntear do sheoladh IP go huathoibríoch gach uair a úsáideann tú aip nó a thugann tú cuairt ar láithreán gréasán.

Ní theastaíonn do sheoladh IP uainn. Scriosann muid den seirbheálaí é chomh luath agus a fhaigheann muid na sonraí a roinneann tú linn ón aip.

Sonraí anaithnide

I measc na sonraí anaithnide a bhailímid tá:

 • sonraí faoin gcaoi a n-úsáideann tú an aip
 • sonraí a úsáideann muid don rianú teagmhála

Sonraí faoin gcaoi a n-úsáideann tú an aip

Bailíonn muid sonraí faoi gcaoi a n-úsáideann tú an aip. Tugtar ‘sonraí méadracha na haipe’ ar seo.

Bailímid na sonraí seo ar mhaithe le feabhas a chur ar an aip agus chun tuiscint a fháil ar:

 • an gcaoi a úsáidtear an aip
 • an tionchar atá aige ar scaipeadh an víris a mhoilliú

Ní nochtann sonraí méadracha an aip seo d’ainm. Ach is é do rogha féin más mian nó nach mian leat na sonraí seo a roinnt.

Sonraí don rianú teagmhála

Chun rianú teagmhála a chumasú, úsáideann an Rianaire COVID teicneolaíocht a d’fhorbair Apple agus Google ar a dtugtar Fógra Nochtadh.

Cumasaíonn an Fógra Nochtúcháin do fón chun IDanna randamacha a chruthú agus a roinnt. Roinntear na IDanna randamacha seo nuair atá tú i ngartheagmháil le húsáideoirí eile na haipe.

Is féidir níos mó a léamh faoin gcóras um Fhógra Nochtadh ar láithreán gréasán AppleGoogle.

Baineann an aip úsáid as na sonraí anaithnide seo chun tú a chur ar an eolas faoi:

 • An tréimhse a chaith tú in éineacht le úsáideoir anaithnid eile den aipe
 • Láidreacht an chomhartha Bluetooth atá ag an úsáideoir eile den aipe eile agus conas oibriú amach cé chomh gar is a bhí tú dóibh

Fanann na sonraí sin ar do fón. Ní féidir le haon duine rochtain a fháil orthu ach amháin má roghnaíonn tú iad a roinnt. Iarrfar ort má theastaíonn uait na sonraí a roinnt le FSS má fhaigheann tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19.

Scriostar na IDanna randamacha a roinntear le FSS gach 14 lá. Is féidir leat an aip a scriosadh chomh maith leis na sonraí atá bailithe air aon uair gur mian leat.

D’oibrigh muid le Apple agus Google chun a chinntiú go n-oibríonn feidhmiúlacht rianú teagmhála go héifeacht don líon is mó fóin gur féidir.

Comhlachtaí Tríú páirtí

Ar mhaithe le feidhmiú na haipe, baineann muid úsáide as seirbhísí ó roinnt chomhlachtaí. Déanann na comhlachtaí tríú páirtí seo próiseáil ar roinnt sonraí ón aip, ina n-áirítear d’fhaisnéis anaithnid.

Sábháilte, slán agus géilliúil

Chruthaíomar an aip bunaithe ar threoirlínte AE, moltaí an AE maidir le príobháideachas, caighdeáin FSS agus an dlí um chosaint sonraí.

Ciallaíonn seo go bhfuil an aip:

 • sábháilte agus slán le húsáid
 • géilliúil don dlí
 • go gcomhlíonann sé na caighdeáin a bhfuiltear ag súil leis chun sonraí a choinneál slán agus faoi rún

Tá rianú teagmhála ar an aip iomlán díláraithe. Déantar an meaitseáil ar na IDanna randamacha ar d’fhón. Ciallaíonn seo nach féidir le haon duine do shuíomh, do ghluaiseachtaí ná na daoine a ndearna tú teagmháil leo a rianú.

Léigh tuilleadh faoi chomhlíonadh agus faoi shlándáil.

Ag scriosadh do shonraí

Is féidir leat rogha a dhéanamh an aip agus do shonraí a scriosadh ag am ar bith.

Chun seo a dhéanamh:

 1. téigh chuig ‘Socrúcháin’ san aip.
 2. roghnaigh ‘Fág’.
 3. Cliceáil ar 'Ba mhaith liom imeacht'.

Scriosfaidh sé seo an aip agus do shonraí.

Nuair a fhógraíonn an rialtas go bhfuil an ráig thart, ní oibreoidh an aip níos mó. Molfar duit an aip agus na sonraí ar fad a scriosadh. Ní bheidh sé ar fáil níos mó ar na siopaí aip ach an oiread.

Déan teagmháil leis an oifigeach cosanta sonraí

Is féidir teagmháil a dhéanamh le oifigeach cosanta sonraí FSS ag dpo@hse.ie nó ar an bhfón ag 01-6350 359.

Trédhearcacht

Mar chuid dár dtiomantas don trédhearcacht, is féidir breathnú ar na nascanna seo:

Léigh tuilleadh faoin gcaoi a gcoimeádaimid do shonraí slán.

Eagraíochtaí Comhpháirtíochta

D’oibrigh eagraíochtaí as Éirinn agus ó áiteanna timpeall na cruinne le chéile chun an aip Rianaire COVID a fhorbairt.

Áirítear anseo comhpháirtíochtaí maidir le:

 • rialachas agus seachadadh tionscadail
 • taighde
 • teicneolaíocht
 • tráchtáil

Rialachas agus seachadadh tionscadail

 • An Roinn Sláinte
 • FSS
 • Oifig Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (OPOFR, RCPA)
 • An Garda Síochána

Taighde

 • Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ)
 • Aonad Taighde Iompraíochta na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta t (ATI ITES)
 • Seirbhísí Eacnamaíoch agus Measúnachta Rialtas na hÉireann (SEMRÉ)
 • Rianú Díláraithe Príobháideachas-Cóngaracht a Chaomhnú (DP3T, an Eilvéis)
 • Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts – Lorgaireacht Teagmhála Uathoibrithe Príobháideacha (MIT-PACT)

Páirtnéirí Teicneolaíochta

 • Apple
 • Google
 • Seirbhísí Líonra Amazon

Comhpháirtithe Tráchtála

 • Nearform
 • Expleo
 • Seirbhísí Dearbhaithe Slándála Faisnéise (ISAS)
 • EdgeScan

Uasdátú is déanaí: 11 Feabhra 2021.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 12/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 12/02/2024