Skip to main content

Moil Mheasúnaithe Pobail don Choróinvíreas

Nuashonraithe: 03 Meitheamh 2020 ag 12.10in

Cuidíonn moil mheasúnaithe pobail le méadú na gcásanna coróinvíreas sa phobal a bhainistiú.Cé dó na moil seo? Tá na moil seo ann do dhaoine:

 • atá an-tinn
 • go bhfuil tástáil dhearfach déanta acu don choróinvíreas
 • ar dóigh go mbeidh coróinvíreas orthu
 • a theastaíonn coinne duine le duine uathu le dochtúir teaghlaigh

Féadfaidh do dhochtúir teaghlaigh tú a atreorú chuig mol le haghaidh measúnaithe duine le duine má:

 • bhraitheann tú go bhfuil do chuid comharthaí ag éirí níos measa
 • bhraitheann tú nach féidir leat do chuid comharthaí tinnis a bhainistiú sa bhaile
 • tá imní ort faoi do chuid análú - mar shampla giorra anála nó go bhfuil pian nó anacair ort
 • go bhfuil imní ort faoi thinnis eile atá ort cheana féin

Tá na moil ann do dhaoine atá 16 bliana d’aois agus níos sine. Má tá imní ort faoi do leanbh nó na comharthaí tinnis atá air/uirthi, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Cabhraíonn na moil mheasúnaithe pobail chun líon méadaithe de chásanna den choróinvíreas sa phobal a bhainistiú.

Cén uair ar chóir glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh

Déanfaidh do dhochtúir teaghlaigh nó do dhochtúir teaghlaigh lasmuigh d’uaireanta cinneadh an bhfuil comhairliúchán duine le duine ag teastáil uait ag mol.

Cuir glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh:

 • Má éiríonn do chomharthaí tinnis níos measa – go háirithe má bhíonn d’analú níos deacra nó níos tapaidh
 • Má bhraitheann tú nach féidir leat do chomharthaí tinnis a bhainistiú tú féin

Chomh luath agus a dhéanann do dhochtúir teaghlaigh atreorú chuig mol, cuirfimid téacs chugat le sonraí air faoi do choinne a luaithe is féidir. Déan cinnte go bhfuil d’uimhir theileafóin cothrom le dáta ag do dhochtúir teaghlaigh.

Cógais

Tabhair leat liosta de do chuid cógais chuig do choinne mheasúnaithe.

Íodlódáil ‘mo liosta cógais’ chun cabhrú leat súil a choinneáil ar do chógais (PDF, 243 KB, 2 pages).

Cad a tharlaíonn ag mol

Scrúdóidh Dochtúir Teaghlaigh tú agus socróidh sé ar phlean cóireála.

Ní mór atreorú a fháil ó Dhochtúir Teaghlaigh. Ní féidir linn glacadh le daoine a dhéanann ‘siúl-isteach’.

Tástáil coróinvíreas

Ní sholáthraíonn moil tástáil coróinvíreas.

Léigh tuilleadh faoi thástáil le haghaidh coroinvíreas.

Uaireanta oscailte

Beidh na moil ar oscailt ó 8 r.n. go 8 i.n., 7 lá na seachtaine. Leanfar ar aghaidh leo chomh fada agus a bheidh siad ag teastáil.

Do mheasúnú

Tógfaimid do chuid sonraí teagmhála, ansin déanfaidh altra agus dochtúir teaghlaigh measúnú iomlán.

Maireann gach coinne timpeall uair an chloig.

Déanfaidh an fhoireann cinneadh más rud é:

 • Gur gá duit dul chuig an ospidéal chun tacaiocht agus cóireail bhreise a fháil
 • Go bhfuil tú in ann téarnamh sa bhaile
 • Go bhfuil tacaíochtaí breise de dhíth ort chun cabhrú leat téarnamh sa phobal nó roinnt ama a chaitheamh i saoráid leithlise.

Léigh níos mó faoi shaoráidí leithlise coróinvíreas.

Tabharfar cóip den tuairisc mheasúnaithe duitse agus dod’ Dhochtúir Teaghlaigh.

Topaicí Ghaolmhara

An uair gur chóir cabhair leighis agus cóireáil ospidéal a fháil

Tacaíocht an phobail le linn ráig an choróinvíris

Ag tabhairt aire dod’ mheabhairshláinte le linn ráig na choróinvíris

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 10/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 10/07/2023