Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

If you are aged 68 or 69 you can now register to get a COVID-19 vaccine

Má tá cónaí ort le duine a bhfuil comharthaí COVID-19 air/uirthi

Léigh comhairle faoi cad ba chóir le dhéanamh má tá tú i do chónaí le duine atá ag feitheamh ar thorthaí

Taisteal go hÉirinn

Ag taisteal go hÉireann ón Bhreatain, ón Afraic Theas nó ón Bhrasaíl

Tá srianta agus comhairle níos déine i bhfeidhm anois do dhaoine a tháinig go hÉirinn ón Bhreatain ónAfraic Theas nó ón Bhrasaíl. Tugtar an comhairle seo de bhrí go bhfuil cineálacha nua COVID-19 sna tíortha seo Fáigh amach cad tá le déanamh má tá tú tar éis teacht go hÉirinn ón Bhreatain Mhór ón Afraic Theas nó ón mBrasaíl. https://www2.hse.ie/gaeilge/coroinvireas/m-thinig-t-go-hirinn-le-dana-bhrasil-n-mbreatain-n-n-afraic-theas.html

Taisteal go hÉireann ó aon thír eile

Cuir srian le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má thagann tú go hÉirinn ó thír eile.

Ciallaíonn sé seo gur chóir duit fanacht sa mbaile nó sa lóistín. Níor chóir duit freastal ar ócáidí ar nós cóisir, bainseacha nó sochraidí.

Ní gá srian a chur le do ghluaiseachtaí má tá tá ag teacht ó réigiúin ghlasa nó ó Thuaisceart na hÉireann.

Léigh comhairle ón Rialtas maidir le taisteal ar gov.ie.

Ábhair Ghaolmhara

Gartheagmhálaí agus teagmhálaí fhánach

Rianú teagmhálaithe

Ag cosaint do pháiste ó COVID-19

Uasdátaithe 31ú Eanáir 2021

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 04/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 04/02/2024