Skip to main content

Má tá cónaí ort le duine a bhfuil comharthaí COVID-19 air/uirthi

Léigh comhairle faoi cad ba chóir le dhéanamh má tá tú i do chónaí le duine atá ag feitheamh ar thorthaí

Taisteal go hÉirinn

Ag taisteal go hÉireann ón Bhreatain, ón Afraic Theas nó ón Bhrasaíl

Tá srianta agus comhairle níos déine i bhfeidhm anois do dhaoine a tháinig go hÉirinn ón Bhreatain ónAfraic Theas nó ón Bhrasaíl. Tugtar an comhairle seo de bhrí go bhfuil cineálacha nua COVID-19 sna tíortha seo Fáigh amach cad tá le déanamh má tá tú tar éis teacht go hÉirinn ón Bhreatain Mhór ón Afraic Theas nó ón mBrasaíl. https://www2.hse.ie/gaeilge/coroinvireas/m-thinig-t-go-hirinn-le-dana-bhrasil-n-mbreatain-n-n-afraic-theas.html

Taisteal go hÉireann ó aon thír eile

Cuir srian le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má thagann tú go hÉirinn ó thír eile.

Ciallaíonn sé seo gur chóir duit fanacht sa mbaile nó sa lóistín. Níor chóir duit freastal ar ócáidí ar nós cóisir, bainseacha nó sochraidí.

Ní gá srian a chur le do ghluaiseachtaí má tá tá ag teacht ó réigiúin ghlasa nó ó Thuaisceart na hÉireann.

Léigh comhairle ón Rialtas maidir le taisteal ar gov.ie.

Ábhair Ghaolmhara

Gartheagmhálaí agus teagmhálaí fhánach

Rianú teagmhálaithe

Ag cosaint do pháiste ó COVID-19

Uasdátaithe 31ú Eanáir 2021

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 04/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 04/02/2024