Skip to main content

Má tháinig tú go hÉirinn le déanaí ón Afraic Theas nó ó Bhrasaíl

Nuashonrú is déanaí: 10 Feabhra 2021

Má tháinig tú go hÉirinn ó Bhrasáil nó ón Afraic Theas:

 • Ba chóir duit féin aonrú (fanacht i do sheomra) ar feadh 14 lá ón dáta a dtáinig tú go hÉirinn
 • glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh chun tástáil COVID-19 a shocrú – ba chóir an tástáil a dhéanamh 5 lá tar éis duit a theacht go hÉirinn nó chomh luath agus is féidir leat tar éis an 5 lá sin.

Mura bhfuil dochtúir teaghlaigh agat, is féidir le dochtúir ar bith, nó an tseirbhís dochtúra lasmuigh de ghnáthuaireanta, tástáil COVID-19 saor in aisce a shocrú duit.

Tá an chomhairle seo á tabhairt de bhrí go bhfuil cineálacha nua COVID-19 sna tíortha seo.Tá na cineálacha nua seo de COVID-19 ag scaipeadh níos tapúla ná na cineálacha eile, agus dá bhrí sin tá níos mó contúirt ag baint leo.

Toradh dearfach tástála

Is do dhaoine a fuair toradh dearfach ar thástáil do COVID-19 an t-eolas seo:

 • daoine a tháinig ón Afraic Theas agus ón Bhrasaíl le déanaí nó
 • daoine a chónaíonn nó a oibríonn le duine a tháinig ón Afraic Theas nó ón Bhrasaíl le 14 lá anuas

Cad ba chóir duit a dhéanamh

Fan asat féin (fan i do sheomra) ar feadh 14 lá.

Cad ba chóir do do gartheagmhálaithe a dhéanamh

Beidh ar do chuid ghartheagmhálaithe uile tástáil an COVID-19 a fháil.Beidh orthu fanacht astu féin a feadh 14 lá.

Abair le do dhlúththeagmhálaithe glaoch a chur ar a ndochtúir agus mínigh gur gartheagmháil iad le duine a thaistil ó Bhrasaíl nó ón Afraic Theas.Tabharfaidh an dochtúir tús áite dóibh le tástáil COVID-19 a fháil.

Má thagann comharthaí orthu beidh orthu fanacht astu féin (fanacht ina seomraí) agus glaoch a chur ar a ndochtúirí teaghlaigh láithreach.

Gartheagmhálaithe na ngartheagmhálaithe

Má tá tú i do chónaí le duine a raibh gartheagmháil aige le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 agus a tháinig ón Afraic Theas nó ón Bhrasaíl le déanaí:

Má thagann comharthaí orthu beidh orthu fanacht astu féin (fanacht ina seomraí) agus glaoch a chur ar a ndochtúirí teaghlaigh láithreach

Toradh tástála diúltach

Má bhíonn toradh diúltach ar do thástáil (nár aimsíodh COVID-19), ní bheidh aon ghá tástáil a chur ar do ghartheagmhálaithe.

Ní mór duit 14 lá iomlán de fhéin-aonrú a dhéanamh, fiú amháin má tá do thoradh tástála diúltach.

Beidh ar na daoine a chónaíonn leat srian a chur lena ngluaiseachtaí (fanacht sa bhaile) ar feadh 4 lá Ba chóir dóibh é seo a dhéanamh ón data is déanaí a raibh teagmháil acu leat.

Má fuair tú tástáil phríobháideach do COVID-19

Má fuair tú tástáil phríobháideach do COVID-19 cheana, beidh ort fanacht asat féin ar feadh 14 lá is cuma cén toradh a bhí air.

Ba chóir duit tástáil eile do COVID-19 a shocrú tríd an tseirbhís dochtúra lasmuigh de ghnáthuaireanta nó trí do dhochtúir teaghlaigh.

Má thagann comharthaí de COVID-19 ort

Glaoigh ar do dhochtúir chun tástáil a chur in áirithe do COVID-19 agus inis dóibh go raibh tú i Bhrasaíl nó san Afraic Theas le déanaí agus go bhfuil comharthaí de COVID-19 ort. Déan é seo fiú amháin más toradh diúltach a bhí ar do thástáil (nár aimsíodh COVID-19).

Mura bhfuil dochtúr agat, is féidir leat glaoch ar dochtúir ar bith nó ar an tseirbhís dochtúra taobh amuigh de ghnáthuaireanta.

Is féidir leat comhairle a lorg freisin tríd líne chúnaimh FFS.

Mura bhfuil uimhir PSP agat

Nuair a ghlaonn tú ar Dhochtúir Teaghlaigh chun tástáil a shocrú iarrfaidh an docthúir d’uimhir PSP ort.

Mura bhfuil uimhir PSP agat, is féidir leat an uimhir ó aon cheann díobh seo a thabhairt:

 • An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC)
 • Ceadúnas Tiomána
 • Pas
 • Árachas Náisiúnta
 • Seirbhís Sláinte Náisiúnta
 • Cárta Leighis
 • Cárta Cuairte Dochtúra Teaghlaigh

Ábhair ghaolmhara

An difríocht atá idir féin-aonrú agus srian a chur le do ghluaiseachtaí

Conas a scaiptear COVID-19

Céard a tharlaíonn le linn an tástáil COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 28/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 28/01/2024