Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

If you are aged 68 or 69 you can now register to get a COVID-19 vaccine

Má tháinig tú go hÉirinn le déanaí ón Afraic Theas nó ó Bhrasaíl

Nuashonrú is déanaí: 10 Feabhra 2021

Má tháinig tú go hÉirinn ó Bhrasáil nó ón Afraic Theas:

 • Ba chóir duit féin aonrú (fanacht i do sheomra) ar feadh 14 lá ón dáta a dtáinig tú go hÉirinn
 • glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh chun tástáil COVID-19 a shocrú – ba chóir an tástáil a dhéanamh 5 lá tar éis duit a theacht go hÉirinn nó chomh luath agus is féidir leat tar éis an 5 lá sin.

Mura bhfuil dochtúir teaghlaigh agat, is féidir le dochtúir ar bith, nó an tseirbhís dochtúra lasmuigh de ghnáthuaireanta, tástáil COVID-19 saor in aisce a shocrú duit.

Tá an chomhairle seo á tabhairt de bhrí go bhfuil cineálacha nua COVID-19 sna tíortha seo.Tá na cineálacha nua seo de COVID-19 ag scaipeadh níos tapúla ná na cineálacha eile, agus dá bhrí sin tá níos mó contúirt ag baint leo.

Toradh dearfach tástála

Is do dhaoine a fuair toradh dearfach ar thástáil do COVID-19 an t-eolas seo:

 • daoine a tháinig ón Afraic Theas agus ón Bhrasaíl le déanaí nó
 • daoine a chónaíonn nó a oibríonn le duine a tháinig ón Afraic Theas nó ón Bhrasaíl le 14 lá anuas

Cad ba chóir duit a dhéanamh

Fan asat féin (fan i do sheomra) ar feadh 14 lá.

Cad ba chóir do do gartheagmhálaithe a dhéanamh

Beidh ar do chuid ghartheagmhálaithe uile tástáil an COVID-19 a fháil.Beidh orthu fanacht astu féin a feadh 14 lá.

Abair le do dhlúththeagmhálaithe glaoch a chur ar a ndochtúir agus mínigh gur gartheagmháil iad le duine a thaistil ó Bhrasaíl nó ón Afraic Theas.Tabharfaidh an dochtúir tús áite dóibh le tástáil COVID-19 a fháil.

Má thagann comharthaí orthu beidh orthu fanacht astu féin (fanacht ina seomraí) agus glaoch a chur ar a ndochtúirí teaghlaigh láithreach.

Gartheagmhálaithe na ngartheagmhálaithe

Má tá tú i do chónaí le duine a raibh gartheagmháil aige le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 agus a tháinig ón Afraic Theas nó ón Bhrasaíl le déanaí:

Má thagann comharthaí orthu beidh orthu fanacht astu féin (fanacht ina seomraí) agus glaoch a chur ar a ndochtúirí teaghlaigh láithreach

Toradh tástála diúltach

Má bhíonn toradh diúltach ar do thástáil (nár aimsíodh COVID-19), ní bheidh aon ghá tástáil a chur ar do ghartheagmhálaithe.

Ní mór duit 14 lá iomlán de fhéin-aonrú a dhéanamh, fiú amháin má tá do thoradh tástála diúltach.

Beidh ar na daoine a chónaíonn leat srian a chur lena ngluaiseachtaí (fanacht sa bhaile) ar feadh 4 lá Ba chóir dóibh é seo a dhéanamh ón data is déanaí a raibh teagmháil acu leat.

Má fuair tú tástáil phríobháideach do COVID-19

Má fuair tú tástáil phríobháideach do COVID-19 cheana, beidh ort fanacht asat féin ar feadh 14 lá is cuma cén toradh a bhí air.

Ba chóir duit tástáil eile do COVID-19 a shocrú tríd an tseirbhís dochtúra lasmuigh de ghnáthuaireanta nó trí do dhochtúir teaghlaigh.

Má thagann comharthaí de COVID-19 ort

Glaoigh ar do dhochtúir chun tástáil a chur in áirithe do COVID-19 agus inis dóibh go raibh tú i Bhrasaíl nó san Afraic Theas le déanaí agus go bhfuil comharthaí de COVID-19 ort. Déan é seo fiú amháin más toradh diúltach a bhí ar do thástáil (nár aimsíodh COVID-19).

Mura bhfuil dochtúr agat, is féidir leat glaoch ar dochtúir ar bith nó ar an tseirbhís dochtúra taobh amuigh de ghnáthuaireanta.

Is féidir leat comhairle a lorg freisin tríd líne chúnaimh FFS.

Mura bhfuil uimhir PSP agat

Nuair a ghlaonn tú ar Dhochtúir Teaghlaigh chun tástáil a shocrú iarrfaidh an docthúir d’uimhir PSP ort.

Mura bhfuil uimhir PSP agat, is féidir leat an uimhir ó aon cheann díobh seo a thabhairt:

 • An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC)
 • Ceadúnas Tiomána
 • Pas
 • Árachas Náisiúnta
 • Seirbhís Sláinte Náisiúnta
 • Cárta Leighis
 • Cárta Cuairte Dochtúra Teaghlaigh

Ábhair ghaolmhara

An difríocht atá idir féin-aonrú agus srian a chur le do ghluaiseachtaí

Conas a scaiptear COVID-19

Céard a tharlaíonn le linn an tástáil COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 28/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 28/01/2024