Skip to main content

Má tá toradh diúltach ar do thástáil (níor aimsíodh COVID-19)

Má tá toradh diúltach ar do thástáil, gheobhaidh tú téacs ag cur in iúl nár aimsíodh COVID-19. Ciallaíonn seo nár aimsíodh an víreas i do shampla.

Ní chiallaíonn toradh diúltach nach raibh COVID-19 ort riamh.

D’fhéadfadh sé go raibh an víreas ort agus:

  • Go raibh sé glanta ag do chóras imdhíonta faoin am a ndearnadh an tástáil ort
  • Nach raibh aon víreas sa sampla a tógadh

Cathain a fhéadfaidh tú stopadh ag Féin-aonrú

Má rinneadh an tástáil ort de bhrí go raibh comharthaí COVID-19 ort, cuir srian le do ghluaiseachtaí (fan sa mbaile) go dtí nach mbíonn aon chomhartha ort ar feadh 48 uair an chloig. D’fhéadfadh sé go bhfuil galar tógálach eile ort ar nós fliú.

Is féidir leat leanacht ar aghaidh le do ghnáth shaol laethúil ar nós dul ag obair nó ar scoil arís tar éis 48 uair an chloig gan comharthaí.

Glaoigh ar do dhochtúir mura n-imíonn na comharthaí nó má éiríonn siad níos measa

Is minic go mbíonn slaghdán leanúnach ar pháistí óga. Is féidir le páistí freastal ar scoil nó ionad cúraim leanaí tar éis 48 uair an chloig fiú má tá srón dúnta nó smaoiseach orthu, casacht éadrom ach nach bhfuil fiabhras orthu. Is féidir leo é seo a dhéanamh fiú má bhíonn comharthaí slaghdáin orthu ach nach bhfuil paraicéiteamól nó iobúpróifein ag teastáil uathu. D’fhéadfadh cógais mar seo an teocht a cheilt.

Na daoine atá ina gcónaí leat

Ní gá do na daoine atá ina gcónaí leat srian a chur lena ngluaiseachtaí. Ba chóir dóibh an chomhairle maidir leo féin agus daoine eile a chosaint a leanacht.

Má rinneadh tástáil ort de bhrí gur gartheagmhálaí tú, ní mór duit an chomhairle do ghartheagmhálaithe a leanacht. Ba chóir duit srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá fiú má bhíonn toradh diúltach ar do thástáil.

Mura bhfuil comharthaí ort, más gartheagmhálaí agus má fhaigheann tú toradh diúltach ar thástáil

Mura bhfuil comharthaí ort agus go ndearnadh tástáil ort de bhrí gur gartheagmhálaí tú, lean ort ag cur srian le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá.

Déan é seo ón lá a raibh tú i dteagmháil leis an duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19. Mura bhfuil tú cinnte faoin dáta sin, cuir srian le do chuid gluaiseachtaí go dtí an dáta a thugann an rianaire teagmhála duit.

An Dara tástáil

Beidh ar ghartheagmhálaithe a fhaigheann toradh diúltach, an dara tástáil a dhéanamh de bhrí go bhféadfadh sé go dtógfadh sé 14 lá i ndiaidh an ionfhabhtaithe sula bhfeictear an víreas sa chóras. D’fhéadfadh an víreas a bheith ort fiú má fhaigheann tú toradh diúltach.

Inseoidh an rianaire teagmhála duit má theastaíonn an dara tástáil uait.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 03/12/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 03/12/2023