Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Be responsible. Be safe

Health information and advice to stop the spread of coronavirus

Má tá comharthaí an Choróinvíris ar do pháiste

Nuashonraithe: 25 Meitheamh 2020 ag 12.30in

Beidh ar do pháiste féin-aonrú má tá comharthaí an Choróinvíris orthu.

Chomh maith le sin, b’fhéidir go mbeidh:

  • tástáil le déanamh orthu
  • cóir leighis le cur orthu sa mbaile

Léigh faoi conas cóir leighis a chur ar pháiste sa mbaile:

  • fiabhras orthu (teocht 38 céim Celsius nó níos airde)
  • slaghdán, casacht nó ionfhabhtú víreasach orthu
  • boladh nó blas caillte acu nó tá athrú orthu

Má tá imní ort faoi do pháiste nó má éiríonn a gcuid comharthaí níos measa, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh. Inis dod’ dhochtúir teaghlaigh go gceapann tú go bhféadfadh an choróinvíreas a bheith ar do pháiste. Déanfaidh do dhochtúir teaghlaigh socraithe chun othair eile a choinneáil slán.

Féinaonrú

D’fhéadfá aire a thabhairt dod’ pháiste agus é ag féin-aonrú. Léigh comhairle faoin féin-aonrú agus céard is gá duit féin agus do pháiste a dhéanamh.

Tástáil le haghaidh coróinvíreas

Déanfar measúnú ar do pháiste don tástáil má tá comharthaí ar leith orthu agus má tá siad i ngrúpa tosaíochta, Léigh tuilleadh faoi thástáil don choróinvíreas.

Ag tabhairt do pháiste chuig ionad tástála

B’fhéidir go gcaithfidh tú do pháiste a thiomáint chuig ionad tástála. Seans go mbeidh sé seo aisteach dóibh. Feicfidh siad daoine in éadaí cosanta, rud a d’fhéadfadh a bheith scanrúil.

Mínigh dóibh cad a tharlóidh sula dtéann sibh ann. Is féidir libh léamh faoi na rudaí a mbeifeá ag súil leo ag ionad tástála.

B’fhéidir go gcabhróidh na cartúin agus na treoir seo le páistí atá le tástáil:

Ag ullmhú chun dul chuig an Ionad Tástála (Cartún) (PDF, 5.35 MB, 3 leathanach)

Ag ullmhú chun dul chuig an Ionad Tástála Tiomáin Isteach (Cartún) (PDF, 4.30 MB, 3 leathanach)

Scéal Sóisialta Uathachais le haghaidh Tástála (PDF, 837 KB, 4 leathanach)

Siondróm athlastach ilchóras péidiatrach (PIMS)

Tá cóireáil ospidéil ag teastáil do roinnt páistí a bhfuil an choróinvíreas orthu le haghaidh siondróm athlastach ar a dtugtar an siondróm athlastach ilchóras péidiatrach (PIMS).

Tá an neamhord PIMS bagrach don bheatha mar gheall ar an mbealach a théann an ionfhabhtú i bhfeidhm ar chóras imdhíontachta an choirp. Tá sé cosúil leis an ngalar Kawasaki nó leis an siondróm suaitheadh tocsaineach ach tá sé neamh-choitianta.

Níl a fhios againn ar tháinig PIMS ar an líon beag páistí seo de bharr an choróinvíreas a bheith orthu. Tá sé ró-luath a rá go bhfuil nasc ann.

Tá tástáil don choróinvíreas á dhéanamh ar pháistí atá ag fáil cóir leighis do PIMS sna hospidéil i láthair na h-uaire ar fhaitíos na bhfaitíos.

Má tá do pháiste tinn, déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh nó le h-aonad péidiatraice áitiúil gan mhoill. Tá seans níos fearr ag do pháiste a theacht as aon riocht míochaine má fheiceann siad gairmí cúraim shláinte breá scioptha.

Má tá comharthaí ort nó má tá tú tinn

Beidh ort féin-aonrú má tá comharthaí ort nó má bhíonn tú tinn. Lean an chomhairle maidir le féin-aonrú.

Chomh maith le sin, seans go mbeidh:

  • tástáil le déanamh ort
  • cóir leighis á chur ort sa mbaile

Ábhair ghaolmhara

Coróinvíreas a mhíniú do do páiste

Céard atá le déanamh má tá tú i do chónaí le duine a bhfuil an choróínvíreas orthu

Conas a scaiptear an choróinvíreas

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 13/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 13/07/2023