Skip to main content

Má tá comharthaí an Choróinvíris ar do pháiste

Nuashonraithe: 25 Samhain 2020

Is do naíonáin agus leanaí atá faoi 12 nó 13 bliain atá ag freastal ar an mbunscoil de ghnáth an chomhairle seo.

Ba chóir do leanaí meánscoile a bhfuil comharthaí orthu comhairle na ndaoine fásta a leanúint maidir le cathain ar chóir dóibh dul i dteagmháil lena ndochtúir teaghlaigh maidir le tástáil COVID-19 (coróinvíreas).

Coinnigh do pháiste sa bhaile

Ná lig do do pháiste dul ar scoil nó freastal ar ionad cúraim leanaí má tá comharthaí COVID-19 air. B’fhéidir go mbeadh air fanacht amach ó dhaoine eile. Braithfidh sé seo ar na comharthaí atá air.

Léigh tuilleadh faoi cathain ar cheartdo pháiste a choinneáil sa bhaile ón scoil nó ó ionad cúraim leanaí.

Cathain ar chóir cabhair leighis éigeandála a fháil

Léigh tuilleadh faoi na comharthaí i leanaí agus i bpáistí a dteastaíonn cabhair leighis éigeandála uathu.

Má éiríonn do pháiste an-tinn go tobann ní dócha gur coróinvíreas atá air., D’fhéadfadh sé gur tinneas eile is cúis leis na comharthaí .

Má tá do leanbh faoi 3 mhí d’aois agus má tá teocht ard air (38 céim Celsius nó níos mó), glaoigh ar 999 nó 112. Má tá do leanbh idir 3 agus 6 mhí d’aois agus má tá teocht ard air, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh láithreach.

Má tá comharthaí coitianta COVID-19 ar do pháiste

Is iad comharthaí coitianta COVID-19 ná :

 • teocht 38 céim Celsius nó níos mó
 • casacht nua - is féidir casacht de chineál ar bith a bheith orthu, ní tirim amháin
 • caillteanas nó athrú ar bhlas nó boladh
 • giorra anála

Má tá comharthaí coitianta COVID-19 ar do pháiste:

 1. Coinnigh do pháiste amach ó dhaoine eile - ciallaíonn sé seo go gcaithfidh tú é a choinneáil i seomra leis féin gan aon teagmháil le daoine eile an oiread agus is féidir.
 2. Cuir glaoch ar dhochtúir teaghlaigh - inseoidh siad duit má tá tástáil COVID-19 de dhíth ar do pháiste .
 3. Ba chóir do gach duine atá ina gcónaí le do pháiste srian a chur lena ngluaiseachtaí. Ciallaíonn sé seo nach féidir leo dul ar scoil, chuig ionad cúraim leanaí nó chuig an obair go dtí go mbeidh sé sábháilte.
 4. Déan cóireáil ar chomharthaí do pháiste sa bhaile.

Níor chóir don pháiste an teach a fhágáil ach amháin chun tástáil a dhéanamh nó chun cuairt a thabhairt ar dhochtúir. Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh ar dtús. Ná tabhair do leanbh chuig an dochtúir mura ndeireann an dochtúir sin.

Má tá comharthaí eile ar do pháiste nach mbíonn ar dhuine a bhfuil COVID-19 air de ghnáth

I measc na gcomharthaí COVID-19 nach bhfuil chomh coitianta tá:

 • scornach thinn
 • tinneas cinn
 • mothú tinn nó urlacan

Má tá aon cheann de na comharthaí seo ar do pháiste, coinnigh sa bhaile é ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad. Ní dócha go bhfuil COVID-19 air, ach d’fhéadfadh gur comhartha iad d’ionfhabhtú tógálach eile.

Ní gá do na daoine atá ina gcónaí le do pháiste srian a chur lena ngluaiseachtaí mura bhfuil siad tinn.

Tar éis 48 uair an chloig is féidir le do pháiste dul ar ais ar scoil nó chuig ionad cúraim leanaí an fhad agus :

 • nach n-eiríonn a chomharthaí níos measa
 • nach dtagannn comharthaí nua air
 • nach dteastaíonn paraicéiteamól nó iobúpróifein uaidh ar feadh 48 uair an chloig- d’fhéadfadh sé seo fiabhras a cheilt má tá sé air
 • nach bhfuil aon duine eile a chónaíonn leis tinn nó toradh dearfach faighte acu ar thástáil COVID-19

Srón smaoiseach nó sraothartach

Mura bhfuil ach srón smaoiseach ar do pháiste nó má tá sé ag sraothartach, tá sé ceart go leor iad a ligean ar scoil.

Léigh tuilleadh comhairle faoi shrón smaoiseach nó sraothartach agus cén fáth go bhfuil sé ceart go leor do pháiste a ligean ar scoil nó chuig ionad cúraim leanaí

Má tá buinneach ar do pháiste

Má tá buinneach ar do pháiste, ba chóir dó fanacht sa bhaile.

Níor chóir dó dul ar scoil go mbíonn an bhuinneach imithe 48 uair an chloig.

Ní gá do na daoine atá ina gcónaí le do pháiste srian a chur lena ngluaiseachtaí an fhad agus a bhraitheann siad ceart go leor.

Ní comhartha coitianta COVID-19 atá sa mbuinneach. Ach is comhartha ionfhabhtaithe é. D’fhéadfadh sé an t-ionfhabhtú seo a thabhairt do pháistí eile.

Má tá tinneas fadtéarmach análaithe ar do pháiste ag éirí níos measa

Má tá tinneas fadtéarmach análaithe ar do pháiste atá tar éis éirí níos measa :

 • Coinnigh do pháiste amach ó dhaoine eile
 • Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh
 • Ba chóir do gach duine atá ina chónaí le do pháiste srian a chur lena ngluaiseachtaí

Má tá comharthaí neamh-dhiagnóisithe ar do pháiste ach mura bhfuil tástáil COVID-19 de dhíth air

Uaireanta, b’fhéidir nach mbeadh a fhios ag do dhochtúir teaghlaigh cén fáth go bhfuil do pháiste tinn. B’fhéidir nach mbeadh sé in ann a chomharthaí a dhiagnóisiú. D’fhéadfadh sé cinneadh a dhéanamh bunaithe ar a chuid comharthaí nach gá do do pháiste an tástáil COVID-19 a dhéanamh. Má tharlaíonn sé seo, ba chóir do do pháiste é féin a iompar amhail is go bhfuil COVID-19 air. Déantar é seo chun daoine eile a choinneáil slán. Ní féidir a bheith cinnte nach bhfuil an víreas ar do pháiste. Beidh air leanacht ar aghaidh ag fanacht amach ó dhaoine eile.

Beidh air fanacht ina aonar go dtí go sásaíonn sé an dá coinníoll seo:

 • gan teocht ard air (38 céim Celsius nó níos mó) le 5 lá
 • tá 10 lá caite ó tháinig comharthaí air i dtosach

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 13/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 13/07/2023