Skip to main content

Má fhaigheann tú toradh neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach

Torthaí Tástála

Uaireanta ní bhíonn an tsaotharlann in ann toradh a aimsiú i do shampla. Tugtar toradh neamhbhailí nó coisctheach air seo. Is ionann toradh neamhchinntithe agus nach bhfuil an tsaotharlann in ann a rá go cinnte go bhfuil COVID-19 (coróinvíreas) ort nó nach bhfuil.

Ciallaíonn seo nach féidir leo a bheith cinnte an bhfuil nó nach bhfuil COVID-19 (coróinvíreas) ort.

Uaireanta ní bhíonn an tsaotharlann in ann aon toradh a aimsiú i do shampla . Tugtar toradh neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach ar seo.

Ní bhíonn torthaí neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach coitianta.

Má tá comharthaí ort agus má fhaigheann tú toradh neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach

Má fhaigheann tú toradh neamhchinntithe, neamhbhaillí nó coisctheach caithfear leat amhail is go bhfuil an víreas ort. Déanfar seo chun tusa agus daoine eile a chosaint.

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh agus labhair leis faoi do chomharthaí agus an gá duit an tástáil COVID-19 a dhéanamh.

Déanfaidh an dochtúir cinneadh bunaithe ar an tréimhse ama ó bhí teagmháil agat le cás dearfach agus cibé an bhfuil aon chomhartha ort.

Ní mór duit leanacht ort ag féin-aonrú go dtí go sásóidh tú an dá choinníoll seo:

  • Nach raibh fiabhras ort (38 céim Celsius nó os a cionn) ar feadh 5 lá indiaidh a chéile
  • Go bhfuil 10 lá caite ó tháinig na comharthaí ort ar dtús

Cad ba chóir do na daoine atá ina gcónaí leat a dhéanamh

Má tá comharthaí ort, ba chóir do na daoine eile sa líon tí srian a chur lena ngluaiseachtaí. mar go bhféadfadh COVID-19 a bheith orthu sin freisin. Beidh orthu fanacht amach ó dhaoine eile agus ó ócáidí sóisialta an oiread agus is féidir.

Mura bhfuil comharthaí ort, más gartheagmhálaí tú agus má fhaigheann tú toradh neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach

Má rinneadh an tástáil ort de bhrí gur gartheagmhálaí tú ba chóir duit srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá.

Déan é seo ón dáta is déanaí a raibh tú i dteagmháil leis an duine atá ionfhabhtuithe. Mura bhfuil tú cinnte faoin dáta sin, cuir srian le do ghluaiseachtaí go dtí an dáta a thugann an rianaire teagmhála duit.

Glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh agus fiafraigh dó an gá duit an tástáil COVID-19 a dhéanamh arís.

Inis dó go ndearnadh tástáil ort de bhrí go raibh tú i do ghartheagmhálaí ach gur tháinig an toradh ar ais neamhchinntithe, neamhbhailí nó coisctheach. Déanfaidh an dochtúir cinneadh bunaithe ar an tréimhse ama ó bhí teagmháil agat le cás dearfach agus an bhfuil aon chomhartha ort nó nach bhfuil.

Na daoine atá ina gcónaí leat

Mura bhfuil comharthaí ort, ní bheidh ar na daoine atá ina gcónaí leat srian a chur lena ngluaiseachtaí ná tástáil COVID-19 a fháil. Ba chóir dóibh an chomhairle maidir le tú féin agus daoine eile a chosaint a leanacht.

Conas déileáil le féin-aonrú

Bog timpeall an oiread agus is féidir leat. Má tá gairdín, cúlchlós nó balcóin agat, téigh amach agus faigh aer úr.

Uasdátaithe: 17 Samhain 2020

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/12/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/12/2023