Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

Stay at home – level 5 restrictions are in place nationwide. Get the latest advice about COVID-19

Má fhaigheann tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19

Uasdátaithe: 23 Deireadh Fómhair

Má fhaigheann tú toradh dearfach (aimsíodh víreas COVID-19) ar do thástáil do COVID-19 (coróinvíreas), ciallaíonn seo go bhfuil COVID-19 ort. Ba chóir duit an méid seo a dhéanamh.

Fan i do sheomra (féin-aonrú)

Ní mór duit féin-aonrú mar go bhfuil baol ard ann go scaipfeá an víreas ar dhaoine eile.

Fan asat féin i seomra le fuinneog oscailte ar mhaithe le aerú. Seachain teagmháil le daoine eile go h-iomlán.

Read more about how to self-isolate

Féach ar fhíseáin faoi conas féin-aonrú

Caithfidh na daoine a chónaíonn leat fanacht sa bhaile (Srian a chur ar ghluaiseachtaí)

Mar go bhfuair tú toradh dearfach, ní mór dóibh siúd a chónaíonn leat srian a chur ar a ngluaiseachtaí. Is de bharr go bhféadfaí go bhfuil COVID 19 orthusan freisin a déantar seo.

Ba chóir dóibh teagmháil le daoine eile agus ocáidí sóisialta a sheachaint chomh fada agus is féidir. Beidh orthu tástáil COVID-19 a fháil. Eagróidh lucht rianú teagmhála tástáil dod’ ghartheagmhálaithe.

Read more about how to restrict movements

Glaochanna fóin um rianú teagmhálaithe

Cuirfidh rianaí teagmhálaithe dhá glaoch fóin ort. Déanfar an chéad glaoch chun a dhearbhú go bhfuair tú toradh dearfach.

Déanfar an dara glaoch chun deimhniú cé leis a raibh gartheagmháil agat:

  • 2 lá ó tháinig na comharthaí tinnis ort (má bhí comharthaí ort), nó
  • 1 lá roimh do thástáil (mura raibh comharthaí ort)

Déanann rianaithe teagmhálaithe é seo ionas gur féidir leo tástáil a eagrú dod’ ghartheagmhálaithe agus iad a chomhairliú faoi srian a chur ar a ngluaiseachtaí. Tá an bhaol ann go bhfuil COVID – 19 orthus freisin.

Chomh luath agus a fhaigheann tú do thoradh dearfach (aimsíodh víreas COVID-19 ), déan liosta d’uimhreacha fóin na ndaoine agus áiteacha ar thug tú cuairt orthu le deireanas. Cuirfidh seo ar do chumas na sonraí a thabhairt don rianaí teagmhálaithe nuair a thagann an glaoch. Ní bheidh d’ainm á lua ag an rianaí teagmhálaithe agus é ag labhairt le do ghartheagmhálaithe.

Read more about contact tracing

Na daoine nach raibh i ngartheagmháil leat

Ní gá d’aon duine nach ndearna gartheagmháil leat srian a chur ar a ngluaiseachtaí má fhaigheann tusa toradh dearfach ar thástáil COVID-19. Mar shampla, daoine a bhfuil cónaí orthu le do ghartheagmhálaithe, nó cairde do ghartheagmhálaithe – ní gá dóibh aon ní a dhéanamh ach amháin má bhí gartheagmháil acu leatsa.

Ní bheidh rianaí teagmhálaithe ag glaoch orthu. Is féidir leo dul ag obair, freastal ar scoil nó cúram leanaí. Cosúil le gach duine eile, má thagann comharthaí COVID-19 orthu, ní mór dóibh glaoch ar an dochtúir teaghlaigh.

Má éiríonn do chomharthaí tinnis níos measa

Má airíonn tú an-tinn, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh nó Dochtúir Ginearálta lasmuigh de ghnáthuaireanta – go mór mhór má athraíonn d’analú nó má bhíonn deacrachtaí analú ort, nó má éiríonn do chasacht níos measa.

Má tá giorra-anála ort agus mura féidir leat teagmháil a dhéanamh le do Dhochtúir Teaghlaigh, glaoigh ar na seirbhísí éigeandála ag 112 nó 999

Conas déileáil le féin-aonrú

Gach lá, éirigh agus bog timpeall an oiread agus is féidir. Má tá gairdín nó cúlchlós nó balcóin agat, téigh amach agus faigh aer úr.

Coinnigh i dteagmháil le daoine eile ar an bhfón. Abair le duine sa gclann, cara nó comharsa glaoch a chur ort cúpla uair sa lá ar an bhfón. Inis dóibh conas a airíonn tú.

Cén uair ar féidir leat stopadh den fhéin-aonrú

Is féidir le formhór na ndaoine stopadh den fhéin-aonrú sa dá chás a leanas:

  • mura raibh aon fhiabhras ort le 5 lá
  • má tá sé 10 lá ó fuair tú do chéad chomharthaí tinnis

Má bhí toradh dearfach agat ar do thástáil de bharr gur gartheagmhalaí tú, d’fhéadfadh sé nach mbeadh comharthaí tinnis ort. Sa chás seo, is féidir leat stopadh den fhéin-aonrú 10 lá ó dháta do thástála.

Read more about when you can stop self-isolation

Ábhair Ghaolmhara

Recovering after COVID-19

Eating well while recovering from COVID-19

Exercise while recovering from COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 29/10/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 29/10/2023