Skip to main content

Má fhaigheann tú foláireamh maidir le gartheagmháil

Uasdátaithe: 29 Eanáir 2021

Aip an Rianaire COVID

 • Cén fáth ar chóir an aip Rianaire COVID a úsáid?
 • Má fhaigheann tú foláireamh maidir le gartheagmháil
 • Ag úsáid an aip Rianaithe COVID má fhaigheann tú toradh dearfach ar do thástáil
 • Ag rianú do chomharthaí
 • An teicneolaíocht a úsáideann Aip an rianaire COVID
 • Príobháideachas agus conas a bhainimid úsáid as do shonraí

Má bhí tú i ngartheagmháil le húsáideoir eile aipe a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 gheobhaidh tú foláireamh ar d’fhón póca.

Cén chiall atá le foláireamh gartheagmhála

Ciallaíonn foláireamh gartheagmhála go raibh tú i bhfoisceacht 2 mhéadar do dhuine a bhfuil an víreas air ar feadh tréimhse sách fada (níos mó ná 15 nóiméad) agus go bhféadfá an víreas a fháil.

Ní bheidh a fhios agat cén duine atá ionfhabhtaithe nó cén áit ar tharla an ghartheagmháil.

Beidh ort gníomhú mar go bhféadfá an víreas a scaipeadh ar dhaoine eile.

Cad ba chóir duit a dhéanamh

Tabharfaidh an foláireamh comhairle duit:

 1. Srian a chur le do ghluaiseachtaí mura bhfuil comharthaí ort.
 2. Féin-aonrú má tá comharthaí ort.
 3. Tástáil COVID-19 a fháil.

Tá sé tábhachtach an chomhairle seo a leanacht chun tú féin agus daoine eile a chosaint.

Coinne tástála a shocrú

Iarrfar ort an mian leat d’uimhir fóin a roinnt nuair a chuireann tú an aip ar d’fhón póca i dtosach agus nuair a fhaigheann tú foláireamh. Má thugann tú d’uimhir fóin dúinn, beidh an fhoireann rianaithe teagmhála in ann glaoch a chur ort. Beidh siad in ann tástáil COVID-19 saor in aisce a shocrú duit.

Má shocraíonn tú gan d’uimhir fóin a thabhairt dúinn ar an aip, glaoigh ar chabhairlíne COVID. Tógfaidh siad do shonraí chun gur féidir le duine éigin glaoch a chur ort agus tástáil a shocrú duit.

D’fhéadfá glaoch a fháil ón bhfoireann rianaithe teagmhála fiú mura dtugann tú d’uimhir fóin. Uaireanta tarlaíonn sé seo má thugann duine eile a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 d’uimhir fóin don fhoireann de bhrí gur gartheagmhálaí tú.

Cén chaoi a bhfeicfidh tú an foláireamh gartheagmhála

Feicfidh tú foláireamh gartheagmhála i 2 áit ar d’fhón póca.

Feicfidh tú é :

 • mar fhógra ar scáileán d’fhón póca
 • nuair a osclaíonn tú Aip an Rianaire COVID

Fógra ar an scáileáin Baile

Is mar seo a fheicfidh tú an fógra foláirimh ar scáileán baile d’fhón póca.

Is í an teachtaireacht a bheidh sa bhfógra ná: ‘Foláireamh Gartheagmhálaí: Féach ar Aip an Rianaire COVID anois le do thoil’. B’fhéidir go n-imeodh sé tar éis tamaill.

Foláireamh laistigh d’ Aip an Rianaire COVID

Is mar seo a fheicfidh tú an fógra foláirimh nuair a osclaíonn tú aip an rianaire COVID.

Beidh an foláireamh seo i mbosca dearg: ‘Foláireamh Gartheagmhálaí: braitheann an aip go raibh tú i ngartheagmháil le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19’.

Fanfaidh an foláireamh seo ar d’fhón ar feadh 14 lá. Beidh sé ar an scáileán ar feadh na tréimhse seo aon uair a osclaíonn tú an aip. Is féidir an foláireamh a ghlanadh i socruithe rianaithe teagmhála na haipe.

Foláireamh faoi Nochtú Féideartha

Ní fheicfidh tú an foláireamh seo ach amháin má tá sean-leagan den chóras oibriúcháin fóin póca á úsáid agat. Ba chóir duit uasdátú a dhéanamh ar do bhogearra agus an leagan is déanaí den iOS nó Android a fháil saor in aisce.

Ní hionann foláireamh faoi nochtú féideartha agus foláireamh gartheagmhála. Ní gá duit aon rud a dhéanamh.

Ciallaíonn nochtú féideartha go bhféadfadh sé go raibh tú gar do dhuine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 ach nach raibh tú sách gar ar feadh tréimhse fada go leor le bheith i do ghartheagmhálaí. Dá bhrí sin níl mórán baol ann go bhfaighidh tú an víreas. Mar shampla, d’fhéadfaí gur duine a chuaigh tharat ar an tsráid a bhí ann nó go raibh tú i scuaine leo ar feadh tréimhse níos lú ná 15 nóiméad.

Má tá tú ag obair i suíomh cúraim sláinte nó i scoil

Níl mórán baol ann go bhfaighfidh tú an víreas má tá na daoine thart ort ag caitheamh trealamh cosanta pearsanta, mar shampla in ospidéal nó scoil. Ach, d’fhéadfá foláireamh gartheagmhála a fháil ar aon nós.

Oibrithe Cúraim Sláinte

Léigh comhairle d’oibrithe cúraim sláinte a úsáideann an aip agus a chaitheann trealamh cosanta pearsanta.

Scoileanna

Má dearbhaíodh cás COVID-19 i do scoil, déanfaidh d’fhoireann sláinte poiblí áitiúil teagmháil leat. Inseoidh siad duit más gá duit aon rud a dhéanamh.

Má fhaigheann tú foláireamh gartheagmhála agus má fhaigheann tú glaoch ó rianaire teagmhála, inis dóibh cá bhfuil tú ag obair. Má bhí cás ann le déanaí, inis dóibh é. Beidh siad in ann insint duit cad ba chóir duit a dhéanamh.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 12/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 12/02/2024