Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

If you are aged 68 or 69 you can now register to get a COVID-19 vaccine

Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le cás COVID-19

Nuashonrú: 12 Feabhra 2021

Is do naíonáin agus páistí in aois bunscoile agus meánscoile - 18 bliain d’aois de ghnáth, an chomhairle seo.

Coinnigh do pháiste sa bhaile

Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi, má tá cónaí ar do pháiste le duine a bhfuil comharthaí COVID-19 orthu nó a bhí thar lear, ná lig dóibh dul ar scoil ná freastal ar chúram leanaí

Beidh orthu srian a chur lena ngluaiseachtaí ar feadh 14 lá fiú mura bhfuil comharthaí tinnis orthu.

Féadfaidh siad stop a chur lena gcuid gluaiseachtaí a shrianadh nuair a bhíonn feidhm ag an dá choinníol seo:

  • Nuair atá toradh diúltach ar thástáil acu (níor aimsíodh COVID-19 ) 10 lá tar éis dóibh a bheith i dteagmháil leis an duine a fuair toradh dearfach ar thástáil.
  • Nuair nach bhfuil comharthaí COVID-19 orthu.

Más gartheagmhálaí do pháiste le COVID-19

Má tá comharthaí COVID-19 ar do pháiste agus gur gartheagmhálaí le é/í le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil,ba chóir dó/di:

  • Fanacht amach ó dhaoine eile láithreach
  • Glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh

Lean an chomhairle do pháistí a bhfuil comharthaí COVID-19 orthu.

Más gartheagmhálaí do pháiste ach nach bhfuil comharthaí COVID-19 air/uirthi:

  • Srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá – ná téigh ar scoil ach an oiread
  • Faigh tástáil COVID-19 – socróidh rianaire teagmhála é seo nuair a ghlaonn sé/sí ort

Is féidir leis an bpáiste stadadh den srian a chur ar a ghluaiseachtaí má:

  • Má bhíonn toradh diúltach acu ar thástáil (níor aimsíodh COVID-19) 10 lá tar éis teagmháil a bheith acu leis an duine a fuair toradh dearfach ar thástáil
  • Mura mbíonn comharthaí COVID-19 orthu

Ní gá do na daoine a chónaíonn leis an bpáiste, deartháireacha agus deirfiúracha san áireamh, srian a chur lena ngluaiseachtaí.

Más gartheagmhálaí do pháiste agus má thagann comharthaí tinnis air/uirthi, ní mór an páiste a scaradh amach ó dhaoine eile, glaoch a chur ar do Dhochtúir Teaghlaigh agus srian a chur le do ghluaiseachtaí. Ba chóir do gach duine sa teach srian a chur lena ngluaiseachtaí freisin.

Má tá cónaí ar do pháiste le duine a bhfuil amhras go bhfuil COVID-19 air/uirthi

Beidh ar do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí.

Má thagann comharthaí ar do pháiste, coinnigh amach é ó dhaoine eile agus glaoigh ar do dhochtúir.

Má bhí do pháiste thar lear

Beidh ar do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má tá sé tar éis filleadh ó thír thar lear.

Beidh air fanacht sa bhaile agus gan freastal ar an scoil, fiú mura n-airíonn sé tinn. Ní gá dóibh dul ag an dochtúir teaghlaigh ach amháin má bhíonn comharthaí tinnis orthu.

Ba chóir do gach duine a bhí ag taisteal le do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá.

Tá comhairle éagsúil ann do dhaoine a a bhí ag taisteal ón Afraic Theas nó ón mBrasaíl.

Léigh an chomhairle do dhaoine a thagann go hÉirinn ar gov.ie

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 11/02/2021

Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 11/02/2024

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 05/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 05/02/2024