Skip to main content

Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le cás COVID-19

Nuashonrú: 12 Feabhra 2021

Is do naíonáin agus páistí in aois bunscoile agus meánscoile - 18 bliain d’aois de ghnáth, an chomhairle seo.

Coinnigh do pháiste sa bhaile

Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi, má tá cónaí ar do pháiste le duine a bhfuil comharthaí COVID-19 orthu nó a bhí thar lear, ná lig dóibh dul ar scoil ná freastal ar chúram leanaí

Beidh orthu srian a chur lena ngluaiseachtaí ar feadh 14 lá fiú mura bhfuil comharthaí tinnis orthu.

Féadfaidh siad stop a chur lena gcuid gluaiseachtaí a shrianadh nuair a bhíonn feidhm ag an dá choinníol seo:

  • Nuair atá toradh diúltach ar thástáil acu (níor aimsíodh COVID-19 ) 10 lá tar éis dóibh a bheith i dteagmháil leis an duine a fuair toradh dearfach ar thástáil.
  • Nuair nach bhfuil comharthaí COVID-19 orthu.

Más gartheagmhálaí do pháiste le COVID-19

Má tá comharthaí COVID-19 ar do pháiste agus gur gartheagmhálaí le é/í le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil,ba chóir dó/di:

  • Fanacht amach ó dhaoine eile láithreach
  • Glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh

Lean an chomhairle do pháistí a bhfuil comharthaí COVID-19 orthu.

Más gartheagmhálaí do pháiste ach nach bhfuil comharthaí COVID-19 air/uirthi:

  • Srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá – ná téigh ar scoil ach an oiread
  • Faigh tástáil COVID-19 – socróidh rianaire teagmhála é seo nuair a ghlaonn sé/sí ort

Is féidir leis an bpáiste stadadh den srian a chur ar a ghluaiseachtaí má:

  • Má bhíonn toradh diúltach acu ar thástáil (níor aimsíodh COVID-19) 10 lá tar éis teagmháil a bheith acu leis an duine a fuair toradh dearfach ar thástáil
  • Mura mbíonn comharthaí COVID-19 orthu

Ní gá do na daoine a chónaíonn leis an bpáiste, deartháireacha agus deirfiúracha san áireamh, srian a chur lena ngluaiseachtaí.

Más gartheagmhálaí do pháiste agus má thagann comharthaí tinnis air/uirthi, ní mór an páiste a scaradh amach ó dhaoine eile, glaoch a chur ar do Dhochtúir Teaghlaigh agus srian a chur le do ghluaiseachtaí. Ba chóir do gach duine sa teach srian a chur lena ngluaiseachtaí freisin.

Má tá cónaí ar do pháiste le duine a bhfuil amhras go bhfuil COVID-19 air/uirthi

Beidh ar do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí.

Má thagann comharthaí ar do pháiste, coinnigh amach é ó dhaoine eile agus glaoigh ar do dhochtúir.

Má bhí do pháiste thar lear

Beidh ar do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má tá sé tar éis filleadh ó thír thar lear.

Beidh air fanacht sa bhaile agus gan freastal ar an scoil, fiú mura n-airíonn sé tinn. Ní gá dóibh dul ag an dochtúir teaghlaigh ach amháin má bhíonn comharthaí tinnis orthu.

Ba chóir do gach duine a bhí ag taisteal le do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá.

Tá comhairle éagsúil ann do dhaoine a a bhí ag taisteal ón Afraic Theas nó ón mBrasaíl.

Léigh an chomhairle do dhaoine a thagann go hÉirinn ar gov.ie

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 11/02/2021

Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 11/02/2024

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 05/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 05/02/2024