Skip to main content

Ionaid Tástála Siúil Isteach COVID-19

Is féidir leat tástáil COVID-19 saor in aisce a fháil ag ionad tástála siúil isteach mura bhfuil comharthaí ort.

Ní theastaíonn coinne ná atreorú ó dhochtúir teaghlaigh uait.

Má tá comharthaí COVID-19 ort, ná téigh chuig ionad siúil isteach. Fan asat féin (fan i do sheomra) agus glaoigh ar dhochtúir teaghlaigh láithreach.

Cé atá in ann an tseirbhís siúil isteach a úsáid

Is féidir leat an tseirbhís tástála siúil isteach COVID-19 a úsáid mura bhfuil comharthaí COVID-19 ort agus :

  • má tá tú 16 bliana d’aois nó os a cionn
  • má tá cónaí ort sa cheantar ina bhfuil ionad tástála siúil isteach
  • mura bhfuair tú toradh dearfach ar an tástáil do COVID-19 le 6 mhí anuas

Is tástáil amháin a dhéanfar ar gach duine. Labhair le do dhochtúir teaghlaigh má cheapann tú go dteastaíonn tástáil eile uait.

Cad is gá duit a thabhairt leat

Ní mór duit aitheantas grianghraf a thabhairt leat agus uimhir fón póca a chur ar fáil.

Ionaid, dátaí agus amanna

Ná tar chuig ionad tástála roimh an t-am oscailte. Bíonn ionaid tástála an-ghnóthach agus b’fhéidir go mbeidh ort fanacht. Má thagann tú gar don am atáthar ag dúnadh agus go bhfuil scuaine ann, tá seains ann nach ndéanfar tástáil ort an lá sin.

Eolais ar ionad tástála

Torthaí

Gheobhaidh tú do thorthaí trí theachtaireacht téacs.

Torthaí tástála COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 12/04/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 12/04/2024