Skip to main content

If you are aged 50 to 69 you can now register to get a COVID-19 vaccine

Ionaid Tástála Siúil Isteach COVID-19

Uasdátú deireannach: 11 Bealtaine 2021

Is féidir leat tástáil COVID-19 saor in aisce a fháil ag ionad tástála siúil isteach mura bhfuil comharthaí ort.

Ní theastaíonn coinne ná atreorú ó dhochtúir teaghlaigh uait.

Má tá comharthaí COVID-19 ort, ná téigh chuig ionad siúil isteach. Fan asat féin (fan i do sheomra) agus glaoigh ar dhochtúir teaghlaigh láithreach.

Cé atá in ann an tseirbhís siúil isteach a úsáid

Is féidir leat an tseirbhís tástála siúil isteach COVID-19 a úsáid mura bhfuil comharthaí COVID-19 ort agus :

  • má tá tú 16 bliana d’aois nó os a cionn
  • má tá cónaí ort sa cheantar ina bhfuil ionad tástála siúil isteach
  • mura bhfuair tú toradh dearfach ar an tástáil do COVID-19 le 6 mhí anuas

Is tástáil amháin a dhéanfar ar gach duine. Labhair le do dhochtúir teaghlaigh má cheapann tú go dteastaíonn tástáil eile uait.

Cad is gá duit a thabhairt leat

Ní mór duit aitheantas grianghraf a thabhairt leat agus uimhir fón póca a chur ar fáil.

Ionaid, dátaí agus amanna

Corcaigh

Club CLG Randal Óg, Dún Mánmhaí,

Co. Chorcaí, P47CK70
Oscailte go dtí 18 Bealtaine, 9 r.n.go 5 i.n. Dúnta ar an Domhnach 2 Bealtaine

Dún na nGall

Ospidéal N. Conaill,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall, F92 TD92
Oscailte go dtí 14 Bealtaine, 9.30r.n. go 6 i.n.

Clubtheach CLG Charn Domhnach,
Dún na nGall, F93 EF65
11 go 13 Bealtaine, 11r.n. go 7 i.n.

Baile Átha Cliath

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath,

Croí (Bloc C), Campas Bhaile Bhlainséir,

Bóthar Bhaile Bhlainséir Thuaidh, Baile Átha Cliath, D15 YV78
Oscailte go dtí an Domhnach, 16 Bealtaine, 10 r.n. go 6 i.n.

Ionad Spóirt agus Aclaíochta Bhaile Munna,

Corrán an Gheata, Baile Átha Cliath, D11 DK40
Oscailte go dtí an Aoine, 14 Bealtaine, 10 r.n. go 6 i.n.

Staid Thamhlachta,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath
D24FNK
10 go 13 Bealtaine, 11r.n. go 7i.n.

Gaillimh

Aerfort na Gaillimhe,

An Carn Mór

Co. na Gaillimhe,

Oscailte go dtí 17 Bealtaine, 10 r.n. go 7.30 i.n. Sathairn agus Domhnach 10 r.n. go 5.30 i.n.

Ciarraí

Dún Bhaile an Mhuilinn,

Trá Lí, V92 C996
Oscailte go dtí 18 Bealtaine, 9.30 r.n. go 12 i.n. agus 2 i.n. go 5 i.n., Domhnach 2 i.n. go 5 i.n.

Laois

Ospidéal N. Fionntán,
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Port Laoise,
Co. Laoise.
R32YFW6
10 go 15 Bealtaine, 10r.n. go 4.30i.n., dúnta ar an Domhnach

Longfort

Aonad 10a Páirc Gnó Mastertech,
Longfort
N39 K535
10 go 15 Bealtaine May, 10r.n go 4.30i.n., dúnta ar an Domhnach

An Lú

Campas Bhríde,
Bóthar Cheanannais,
Baile Átha Fhirdia,
Co. Lú
A92 DRN0
10 go 16 Bealtaine, 10r.n. go 4.30i.n.

Maigh Eo

Páirc Mhic Éil,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo
Oscailte go dtí 17 Bealtaine, 10r.n. go 5i.n. Domhnach 9r.n. go 12 i.n.

Uíbh Fhailí

Cluain Minse,
An Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí
Oscailte go dtí 18 Bealtaine, 10r.n. go 4.30i.n.

Ros Comáin

Stáisiún Dóiteáin an Chaisleáin Riabhaigh,
An Caisleán Riabhach,
Co. Ros Comáin, F45 PX 84
Oscailte go dtí 17Bealtaine, 10r.n. go 5.30i.n.

Tiobraid Árainn

Sean-Mhonarcha Castlebrand,
Tigh Eoin,
An tAonach,
Tiobraid Árainn, E45 TY04
Oscailte go dtí 16 Bealtaine 8.30r.n. go 6i.n.

Port Láirge

Ionad Tástála Chill Chuacháin,
Cill Chuacháin,
Port Láirge, X91 EY73
Oscailte go dtí 14 Bealtaine, 10 r.n. go 6 i.n.

An Iarmhí

Campas Ospidéil N.Lomán,
An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí, N91X36E
Oscailte go dtí 18 Bealtaine, 10r.n. go 4.30 i.n.

Loch Garman

Ionad Tástála COVID-19 Loch Garman,
Eastáit Tionsclaíochta an Mhuilinn Bháin,
Loch Garman, Y35 VK59
Oscailte go dtí 13 Bealtaine, 10 r.n. go 6 i.n.

Torthaí

Gheobhaidh tú do thorthaí trí theachtaireacht téacs.

Torthaí tástála COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 12/04/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 12/04/2024