Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

Stay at home – level 5 restrictions are in place nationwide. Get the latest advice about COVID-19

Iniúchadh foinsí COVID-19

Uasdátú is déanaí: 8 Aibreán 2021

Déantar iniúchadh foinsí nuair atáthar ag iarraidh a fháil amach conas nó cén uair ar tholg duine éigin COVID-19 (coróinvíreas) i dtosach.

Is féidir le duine, áit nó imeacht a bheith ina fhoinse ionfhabhtaithe.

Tugann imscrúdú ar an bhfoinse eolas dúinn faoi shuímh agus faoi chásanna ina scaiptear COVID-19. Cabhraíonn sé linn na braislí COVID-19 atá ag forbairt sa phobal a aimsiú agus a chosc.

An difríocht idir iniúchadh foinsí agus rianú teagmhála

Rianú teagmhála

Aithnítear daoine a bhí i ngartheagmháil le duine a raibh COVID-19 air/uirthi.le linn rianaithe teagmhála Brathfaidh an t-amlíne sa chás sin ar pé acu an raibh comharthaí tinnis orthu nuair a rinneadh tástáil COVID-19 orthu.

Léigh faoi rianú teagmhála

Iniúchadh foinsí

Aimseoidh an t-imscrúdú foinse:

  • cás ina bhféadfadh duine a bheith ionfhabhtaithe
  • cé a d’fhéadfadh iad a ionfhabhtú

Faifróidh muid de dhaoine a bhfuil COVID-19 orthu an raibh siad i dteagmháil le duine a raibh COVID-19 air. Mura raibh, fiafróidh muid díobh faoi imeachtaí nó áiteanna a raibh siad an tseachtain sular tháinig comharthaí tinnis orthu. Mura raibh comharthaí tinnis orthu, fiafróidh muid díobh faoi imeachtaí a d’fhreastal siad orthu nó áiteanna a raibh siad an tseachtain sula bhfuair siad an tástáil do COVID-19.

Is féidir an fhoinse ionfhabhtaithe a aimsiú ar an mbealach sin. D’fhéadfaidh ionfhabhtaithe eile ón bhfoinse chéanna a stopadh.

D’fhéadfaí dul i dteagmháil le daoine a bhí san áit chéanna nó ag an imeacht céanna a d’fhreastal an duine a bhfuil COVID-19 air.

Má fuair tú teachtaireacht téacs

Má fuair tú teachtaireacht téacs ón bhfoireann iniúchta foinsí, socrófar tástáil COVID-19 saor in aisce duit. Cuirfear teachtaireacht téacs chugat le sonraí do choinne tástála.

Mura bhfuil comharthaí COVID-19 ort, ní gá duit srian a chur le do ghluaiseachtaí (fanacht sa bhaile).

Má tá comharthaí COVID-19 ort, ní mór duit féin-aonrú (fanacht i do sheomra) agus glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh láithreach.

Ábhair ghaolmhara

Cad a tharlaíonn le linn tástáil COVID19
Cosain tú féin agus daoine eile ó COVID19
Ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte le linn COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 08/04/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 08/04/2024