Skip to main content

Iniúchadh foinsí COVID-19

Uasdátú is déanaí: 8 Aibreán 2021

Déantar iniúchadh foinsí nuair atáthar ag iarraidh a fháil amach conas nó cén uair ar tholg duine éigin COVID-19 (coróinvíreas) i dtosach.

Is féidir le duine, áit nó imeacht a bheith ina fhoinse ionfhabhtaithe.

Tugann imscrúdú ar an bhfoinse eolas dúinn faoi shuímh agus faoi chásanna ina scaiptear COVID-19. Cabhraíonn sé linn na braislí COVID-19 atá ag forbairt sa phobal a aimsiú agus a chosc.

An difríocht idir iniúchadh foinsí agus rianú teagmhála

Rianú teagmhála

Aithnítear daoine a bhí i ngartheagmháil le duine a raibh COVID-19 air/uirthi.le linn rianaithe teagmhála Brathfaidh an t-amlíne sa chás sin ar pé acu an raibh comharthaí tinnis orthu nuair a rinneadh tástáil COVID-19 orthu.

Léigh faoi rianú teagmhála

Iniúchadh foinsí

Aimseoidh an t-imscrúdú foinse:

  • cás ina bhféadfadh duine a bheith ionfhabhtaithe
  • cé a d’fhéadfadh iad a ionfhabhtú

Faifróidh muid de dhaoine a bhfuil COVID-19 orthu an raibh siad i dteagmháil le duine a raibh COVID-19 air. Mura raibh, fiafróidh muid díobh faoi imeachtaí nó áiteanna a raibh siad an tseachtain sular tháinig comharthaí tinnis orthu. Mura raibh comharthaí tinnis orthu, fiafróidh muid díobh faoi imeachtaí a d’fhreastal siad orthu nó áiteanna a raibh siad an tseachtain sula bhfuair siad an tástáil do COVID-19.

Is féidir an fhoinse ionfhabhtaithe a aimsiú ar an mbealach sin. D’fhéadfaidh ionfhabhtaithe eile ón bhfoinse chéanna a stopadh.

D’fhéadfaí dul i dteagmháil le daoine a bhí san áit chéanna nó ag an imeacht céanna a d’fhreastal an duine a bhfuil COVID-19 air.

Má fuair tú teachtaireacht téacs

Má fuair tú teachtaireacht téacs ón bhfoireann iniúchta foinsí, socrófar tástáil COVID-19 saor in aisce duit. Cuirfear teachtaireacht téacs chugat le sonraí do choinne tástála.

Mura bhfuil comharthaí COVID-19 ort, ní gá duit srian a chur le do ghluaiseachtaí (fanacht sa bhaile).

Má tá comharthaí COVID-19 ort, ní mór duit féin-aonrú (fanacht i do sheomra) agus glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh láithreach.

Ábhair ghaolmhara

Cad a tharlaíonn le linn tástáil COVID19
Cosain tú féin agus daoine eile ó COVID19
Ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte le linn COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 08/04/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 08/04/2024