Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

If you are aged 68 or 69 you can now register to get a COVID-19 vaccine

Imdhíonadh tar éis na vacsaíne COVID-19

Uasdátú deireanach: 26 Feabhra 2021

Cuireann vacsaíní ar chumas do chóras imdhíonachta tú a chosaint ó ghalair.

B’fhearr duit dá mbeadh sé ar chumas do chóras imdhíonachta tú a chosaint leis an vacsaín in ionad COVID-19 a fháil.

Ní heol dúinn fós cén fhad a mhairfidh an imdhíonadh.

Tá trialacha cliniciúla ar siúl chun é seo a fhiosrú.

Cén fhad a thógann sé sula n-oibreoidh na vacsaíní COVID-19

AstraZeneca

Tosóidh an vacsaín ag obair 3 seachtaine i ndiaidh an chéad dáileog a fháil de vacsaín COVID-19 AstraZeneca

Ba chóir go bhfaighfeá an dara dáileog 12 seachtain tar éis an chéad dáileog. Gheobhaidh tú an chosaint is fearr 15 lá tar éis an dara dáileog a fháil.

Moderna

Tosóidh an vacsaín ag obair 14 lá i ndiaidh an dara dáileog a fháil de vacsaín COVID-19 Moderna

Beidh ort an dara dáileog a fháil ceithre seachtaine iomlán tar éis an chéad dáileog a fháil.

Pfizer/BioNTech

  • Tosóidh an vacsaín ag obair 7 lá i ndiaidh an dara dáileog a fháil de vacsaín COVID-19 Pfizer/BioNTech
  • Beidh ort an dara dáileog a fháil trí nó ceithre seachtaine iomlán tar éis an chéad dáileog a fháil.

Cosaint i gcoinne COVID-19

Beidh cosaint ag formhór na ndaoine i gcoinne COVID-19 tar éis an dá dháileog de vacsaín COVID-19 a fháil.

Fiú, má fuair tú an vacsaín, d’fhéadfá COVID-19 a fháil ach is beag seans go dtarlóidh sé seo.

Má fhaigheann tú COVID-19 arís d’fhéadfadh sé nach mbeadh tú chomh tinn céanna de bharr go bhfuair tú an vacsaín cheana féin.Níl a fhios againn go fóill an stopfaidh an vacsaín aon duine ag scaipeadh víreas COVID-19 ar dhaoine eile.

Molann FnaSS, an Roinn Sláinte agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfaigheadh daoine an vacsaín COVID-19 nuair a thairgtear dóibh é.

Tar éis duit an vacsaín a fháil lean an chomhairle sláinte poiblí faoi conas srian a chur le scaipeadh an víris. Mar shampla scaradh sóisialta ,clúdach aghaidhe a chaitheam, do lámha a ní go rialta agus mar is ceart.

Léigh faoi chonas tú féin a chosaint ó COVID-19

Má thógann tú cógais imdhíon-sochta

Má tá do chóras imdhíonachta lagaithe níl aon bhaol sa vacsaín duit ach d’fhéadfadh sé nach n-oibreodh sé chomh maith duit.

Léigh faoi chóras imdhíonachta lagaithe agus COVID-19

Fianaise

Vacsaín COVID-19 AstraZeneca

Tástáladh vacsaín AstraZeneca ar dhaoine 18 bliain d’aois nó níos sine.

Sna trialacha cliniciúla laghdaigh an vacsaín riosca :

  • daoine ag fáil COVID-19 faoi 60%
  • daoine ag caitheamh tréimhse san ospidéal le COVID-19 tromchúiseach faoi100%

Daoine 70 bliain d’aois agus níos sine

Bhí an imdhíonacht céanna ag daoine 70 bliain d’aois agus níos sine is a bhí ag na haoisghrúpaí eile. Ach níor tástáladh an vacsaín AstraZeneca ar mhórán daoine scothaosta.

Níor tástáladh vacsaín AstraZeneca ar mhórán daoine os cionn 55. Tá trialacha cliniciúla á ndéanamh faoi láthair chun fáil amach an oibríonn sí go maith do dhaoine san aoisghrúpa seo. Go dtí go mbeidh torthaí na trialach cliniciúil ar fáil, tabharfar vacsaíní Pfizer/BioNTech agus Moderna do dhaoine níos sine.

Fianaise Nua

Léiríonn fianaise nua ó Shasana:

  • 76% tar éis an chéad dháileog a mhaireann ar feadh 12 seachtain
  • 82% nuair a tugtar an dara dáileog tar éis 12 seachtain

Léiríonn fianaise nua as Albain:

  • Laghdaítear an bhaol go mbeidh ar dhuine cóireáil ospidéil a fháil do COVID-19 tromchúiseach 94%, 4 go 5 seachtain tar éis dáileog amháin den vacsaín AstraZeneca a fháil

Vacsaín COVID-19 Pfizer/BioNTech

Tástáladh vacsaín Pfizer/BioNTech ar dhaoine 16 bliain d’aois nó níos sine

I dtrialacha cliniciúla, laghdaigh an vacsaín an baol go bhfaigheadh ​​daoine COVID-19 faoi 95%.

Léiríonn na torthaí go noibríonn vacsaín Pfizer/BioNTech go maith i ndaoine fásta, is cuma cén aois iad.

Fianaise Nua

Léiríonn fianaise nua ón Iosrael:

  • Laghdaíodh an baol go mbeadh COVID-19 tromchúiseach ar dhuine 92%, 7 lá tar éis 2 dáileog den vacsaín Pfizer/BioNTech

Ábhar Gaolmhar

Ag fáil vacsaín COVID-19

Sábháilteacht na vacsaíne COVID-19

Fo-iarmhairtí ón vacsaín COVID-19

Suíomhanna gréasáin eile

Treatments and vaccines for COVID-19 – European Medicines Agency

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaccine – European Medicines Agency

COVID-19 Vaccine Moderna – European Medicines Agency

Straitéis Náisiúnta Vacsaínithe COVID-19 agus an plean Forfheidhmithe COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/01/2024