Skip to main content

Imdhíonadh tar éis na vacsaíne COVID-19

Uasdátú deireanach: 7 Bealtaine 2021

Cuireann vacsaíní ar chumas do chóras imdhíonachta tú a chosaint ó ghalair.

B’fhearr duit dá mbeadh sé ar chumas do chóras imdhíonachta tú a chosaint leis an vacsaín in ionad COVID-19 a fháil.

Ní heol dúinn fós cén fhad a mhairfidh an imdhíonadh.

Tá trialacha cliniciúla ar siúl chun é seo a fhiosrú.

Is é an leagan oifigiúil atá ar vacsaín COVID-19 AstraZeneca ná 'Vaxzevria'. De ghnáth tugtar 'AstraZeneca' air.

Cén fhad a thógann sé sula n-oibreoidh vacsaín COVID-19 AstraZeneca

Teastóidh 2 dáileog den vacsaín COVID-19 AstraZeneca uait AstraZeneca COVID-19 vaccine.

Tosóidh an vacsaín ag obair 3 seachtaine i ndiaidh an chéad dáileog a fháil. Léiríonn an taighde go dtí seo go maireann an chosaint tar éis an chéad dháileog ar feadh 16 seachtaine ar an laghad.

Ba chóir go bhfaighfeá an dara dáileog 12 seachtain tar éis an chéad dáileog. Gheobhaidh tú an chosaint is fearr 15 lá tar éis an dara dáileog a fháil.

‘Bónas’ na Vacsaíne

28 lá tar éis do chéad dáileog den vacsaín AstraZeneca, is féidir leat an chomhairle sláinte poiblí ‘bónas vacsaín’ céanna a leanúint le daoine atá vacsaínithe go hiomlán. Ní chuimsíonn sé seo taisteal thar lear.

Ní mór duit do dhara dáileog a fháil fós chun a chinntiú go maireann do chosaint vacsaíne.

Tá tuilleadh eolais faoi Bónas na Vacsaíne ar gov.ie

Ag fáil do dhara dáileog

Ba chóir duit freastal ar an dara choinne don dara dáileog nuair a fhaigheann tú an cuireadh.

Má tá tú 60 bliain d'aois nó níos sine

Ba chóir duit an 2ú dáileog a fháil 12 seachtaine tar éis an chéad dháileog.

Má tá tú faoi bhun 60 bliain d'aois agus go bhfuil tú i mbaol mór, nó go bhfui tú torrach nó ag cothú cíche

Má tá tú faoi bhun 60 bliain d'aois, ba chóir duit an dara dháileog a fháil 12 seachtaine tar éis an chéad dháileog má:

  • tá tú i mbaol mór nó baol an-mhór tinneas tromchúiseach a fháil de bharr COVID-19
  • tá tú torrach
  • tá tú ag cothú cíche

Beidh baol níos mó ann duit mura bhfaigheann tú an dara dháileog. Is mó an sochar ná an dochar a bhaineann leis an vacsaín a fháil.

Má tá tú faoi bhun 60

Má tá tú faoi bhun 60 bliain d'aois agus nach bhfuil riocht leighis ort a chiallaíonn go mbeadh tú i mbaol mór nó baol an-mhór ó COVID-19, ba chóir duit fanacht ar feadh 16 seachtaine chun an dara dáileog a fháil.

Tá an bhearna seo méadaithe ó 12 seachtaine. Is ar mhaithe le níos mó taighde a dhéanamh de réir mar a thagann fianaise chun solais a tá sé seo á mholadh dúinn.

Má thógann tú cógais imdhíon-sochta

Má tá do chóras imdhíonachta lagaithe níl aon bhaol sa vacsaín duit ach d’fhéadfadh sé nach n-oibreodh sé chomh maith duit.

Léigh faoi chóras imdhíonachta lagaithe agus COVID-19

Fianaise

Vacsaín COVID-19 AstraZeneca

Tástáladh vacsaín AstraZeneca ar dhaoine 18 bliain d’aois nó níos sine.

Sna trialacha cliniciúla laghdaigh an vacsaín riosca :

  • daoine ag fáil COVID-19 faoi 60%
  • daoine ag caitheamh tréimhse san ospidéal le COVID-19 tromchúiseach faoi 100%

Fianaise Nua

Léiríonn fianaise nua ón Iosrael:

  • Laghdaíodh an baol go mbeadh COVID-19 tromchúiseach ar dhuine 92%, 7 lá tar éis 2 dáileog den vacsaín Pfizer/BioNTech

Ábhar Gaolmhar

Ag fáil vacsaín COVID-19

Sábháilteacht na vacsaíne COVID-19

Fo-iarmhairtí ón vacsaín COVID-19

Suíomhanna gréasáin eile

Treatments and vaccines for COVID-19 – European Medicines Agency

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaccine – European Medicines Agency

COVID-19 Vaccine Moderna – European Medicines Agency

Straitéis Náisiúnta Vacsaínithe COVID-19 agus an plean Forfheidhmithe COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/01/2024