Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Be responsible. Be safe

Health information and advice to stop the spread of coronavirus

Gluaiseachtaí srianta do dhlúth-theagmhálaithe

Uasdátaithe: 7 Iúil 2020 ag 9.30rn

Beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má :

  • bhí gartheagmháil agat le duine a deimhníodh go raibh an coróinvíreas air/uirthi
  • tá tú i do chónaí le duine a bhfuil comharthaí tinnis an choróinvíreas air/uirthi cé go mothaíonn tú féin go maith

Gartheagmhálaí

Níl anseo ach treoir ach is ionann gartheagmháil agus:

  • teagmháil faoi 2 mheádar le duine atá ionfhabhtaithe ar feadh níos mó ná 15 nóiméad
  • ag maireachtáil sa teach nó sa lóistín céanna le duine atá ionfhabhtaithe

Gheobhaidh tú amach an gartheagmhálaí tú :

You'll usually find out if you are a close contact:

Más gartheagmhálaí tú ba chóir duit :

Is féidit leat a bheith i do gartheagmhálaí níos mó ná uair amháin. Má bhíonn tú i od gartheagmhála ar dhá ócáid difriúil, beidh ort srian a chur ar do ghluaiseachtaí arís.

You can become a close contact more than once. If you have two separate exposures, you'll need to restrict your movements again.

Ag fáil an tástáil

Má dhéanann ár bhfoireann rianaithe teagmhála teagmháil leat, socróidh siad tástáil duit. Mura ndéanann, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh chun tástáil a shocrú duit.

D’fhéadfadh an dara tástáil a bheith ag teastáil uait sa chás go ndearnadh do chéad thástáil tar éis an teagmháil dheireananch a bhí agat le duine a bhfuil an víreas air/uirthi

Conas srian a chur le do ghluaiseachtaí

Is ionann srian a chur le do gluaiseachtaí agus gan aon teagmháil a bheith agat le daoine eile ná ócáidí sóisialta an oiread agus is féidir

Ná téigh ag an obair.

Ná húsáid córas iompar poiblí

Ná lig cuairteoirí isteach i do theach.

Na téigh ar cuairt chuig daoine eile, fiú daoine a dtugann tú aire dóibh, de ghnáth

Ná téigh go dtí na siopaí nó an chógaslann mura bhfuil fíorghá leis – ordaigh do chuid earraí grósaera ar líne nó abair le duine sa teaghlach nó le cara iad a bhailiú duit.

Fan amach ó dhaoine aosta, daoine a bhfuil tinnis fadthéarmacha nó mná torracha

Beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá fiú má fhaigheann tú toradh diúltach ar an tástáil. Ní fheictear comharthaí an tinnis i do córas go ceann 14 lá tar éis teagmháil leis an víreas.

Is féidir dul amach chun aclaíocht a dhéanamh i d’aonar an fhad agus go bhfanann tú amach 2 mhéadar ó dhaoine eile.

Rianú Teagmhála

Cuirfidh ár bhfoireann rianaithe theagmhála téacs chugat nó glaoch ort le linn an 14 lá a bhfuil tú ag cur srian ar do ghluaiseachtaí chun monatóireacht a dhéanamh ar do chomharthaí más ann dóibh. Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh má thagann aon chomhartha tinnis ort.

Má thagann comharthaí an choróinvíris ort

Má thagann comharthaí an choróinvíris ort, beidh ort fanacht asat féin agus glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh.

Beidh ar dhaoine eile a chónaíonn leat srian a chur lena ngluaiseachtaí.

Read more about self-isolation.

Find out how to get tested for coronavirus.

Má tá tú i do chónaí le duine a bhfuil comharthaí an choróinvíris air

Beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá cé go mothaíonn tú féin go maith

Ba chóir don duine a bhfuil na comharthaí air glacadh leo amhail agus go bhfuil an coróinvíreas air agus

  • fanacht as féin láithreach
  • comhairle a ndochtúra teaghlaigh a fháil ar an bhfón

Read more about self-isolation.

D’fhéadfaí an duine a chónaíonn leat a atreorú le haghaidh na tástála don choróinvíreas.

Má fhaigheann siad toradh dearfach beidh tusa i do ghartheagmhálaí. Beidh ort srian srian a chur le do ghluaiseachtaú agus an tástáil a fháil.

Má fhaigheann tú toradh diúltach lean an chomhairle céanna do gach duine eile.

Read about how to protect yourself and others.

Ag cónaí le duine atá ina gharheagmhálaí dearbhaithe

D’fhéadfá an coróinvíreas a fháil ó dhuine atá ina ghartheagmhálaí dearbhaithe má tá siad ag aireachtáil tinn

Má fhaigheann siad an coróinvíreas, is garheaghmhálaí atá ionatsa. Beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí dá bhrí sin.

Is féidir leat an baol go bhfaighe tú an coróinvíreas a laghdú trí:

  • fanacht amach an oiread agus is féidir ón ghartheagmhálaí

  • dromchlaí agus lámha doirse a ghlanadh go rialta

Mura gartheagmhálaí tú

Ní gá duit srian a chur le do ghluaiseachtaí murar gartheagmhálaí tú agus má airíonn tú go maith . Ba chóir duit cloí leis an gcomhairle seo protecting yourself and others from coronavirus.

Ábhair Gaolmhara

If you live with other people and are self-isolating

Contact tracing

Treat coronavirus symptoms at home

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 08/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 08/07/2023