Skip to main content

Gluaiseachtaí srianta (fan sa bhaile)

Uasdátaithe: 26 Feabhra 2021

Is ionann srian a chur le do ghluaiseachtaí agus gan aon teagmháil a bheith agat le daoine eile an oiread agus is féidir. Is ar mhaithe le cosc a chur ar scaipeadh COVID-19 (coróinvíreas)a déantar seo.

Cathain ba chóir duit srian a chur le do Ghluaiseachtaí

Beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má:

  • bhí gartheagmháil agat le duine a deimhníodh go raibh an COVID -19 air/uirthi
  • tá tú i do chónaí le duine a bhfuil comharthaí tinnis an COVID -19 air/uirthi cé go mothaíonn tú féin go maith
  • má tháinig tú go hÉirinn ó thír eile, i bhformhór cásanna

Tá comhairle ar leith do dhaoine a thagann go hÉirinn ó thíortha d’ardriosca – féach an liosta ar gov.ie

Ba chóir duit srian a chur le do ghluaiseachtaí mar go bhféadfadh COVID-19 a bheith ort. Is féidir leat an víreas a scaipeadh fiú mura bhfuil comharthaí ort. Má leanann tú an chomhairle seo, coinneoidh tú daoine eile slán.

Conas srian a chur le do ghluaiseachtaí:

Fan amach ó dhaoine eile agus ó ócáidí sóisialta eile an oiread agus is féidir. Fan sa mbaile nó i do lóistín an oiread agus is féidir.

Is féidir leat aclaíocht a dhéanamh faoin aer an fhad agus go bhfanann tú amach 2 mheádar ó dhaoine eile.

Ná déan

Ná téigh go dtí an láthair oibre, mura bhfuil tú ag obair leat féin agus gur féidir leat daoine eile a sheachaint go hiomlán. Más oibrí riachtanach thú agus mura bhfuil aon comharthaí tinnis ort, labhair le d’fhostóir.

Ná freastal ar scoil ná coláiste

Ná húsáid córas iompar poiblí

Ná tabhair cuireadh chun tí do dhaoine eile

Ná tabhair cuairt ar dhaoine eile, fiú má thugann tú aire dóibh de ghnáth.

Ná téigh chuig na siopaí nó chuig an gcógaslann - más féidir, ordaigh d’earraí grósaera ar líne nó iarr ar do mhuintir nó do chairde iad a bhailiú duit.

Ná téigh chuig na scoileanna chun do pháistí a bhailiú mura bhfuil sin riachtanach. Iarr ar do chlann nó do chairde na páistí a bhailiú ón scoil. Má bhíonn ort iad a bhailiú fan amach ó dhaoine eile agus fan i do charr.

Ná téigh chuig sochraid nó chuig bainis - léigh tuilleadh faoi méala agus bás le linn COVID-19

Coinnigh ar shiúl ó dhaoine aosta, aon duine le tinneas fadthéarmach agus mná torracha.

Cathain a fhéadfaidh tú stopadh ag cur srian ar do ghluaiseachtaí

Más gartheagmhálaí tú do dhuine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID 19, ní mór duit srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá. Déan é seo ón dáta is déanaí a raibh tú i dteagmháil leis an duine sin. Mura bhfuil tú cinnte faoin dáta, cuir srian le do ghluaiseachtaí go dtí an dáta a thugann an rianaire teagmhála duit.

Is féidir stopadh ag srianadh do ghluaiseachtaí nuair a shásaíonn tú na coinníollacha seo:

  • Tá tástáil diúltach faighte agat ( níor aimsíodh COVID-19) agus 10 lá imithe ón am a bhí tú i dteagmháil le duine a fuair tástáil dearfach.
  • Níl aon chomharthaí tinnis ort

Ag tabhairt aire do dhuine nach bhfuil in ann féin -aonrú

Má tá tú ag tabhairt aire do dhuine nach bhfuil in ann féin-aonrú iad féin ní mór duitse agus na daoine eile sa teach srian a chur le bhur ngluaiseachtaí ar feadh 17 lá.

Leigh faoin difríocht idir féin-aonrú agus srian a chur le gluaiseachtaí

Má tá cónaí ort le duine atá ag cur srian lena ghluaiseachtaí

Má tá cónaí ort le duine atá ag cur srian lena ghluaiseachtaí, ní gá duitse srian a chur le do ghluaiseachtaí an fhad is nach dtagann comharthaí ar an duine sin.

Má tá cónaí ort le duine a bhfuil comharthaí COVID-19 air/uirthi

Cuir srian ar do ghluaiseachtaí, fiú mura bhfuil tú tinn.

Ba chóir don duine a bhfuil na comharthaí air/uirthi iad féin a iompar amhail is go bhfuil an coróinvíreas air/uirthi agus:

  • féin-aonrú láithreach
  • glaoch ar an Dochtúir Teaghlaigh chun comhairle a fháil

B’fhéidir go socrófaí tastáil COVID-19 don duine atá ina chónaí leat

Má bhíonn an tástáil sin dearfach beidh tusa i do ghartheagmhálaí agus beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí.

Mura n-aimsítear an víreas (toradh diúltach) ní gá duit srian a chur le do ghluaiseachtaí níos mó. Lean ort ag cloí leis an gcomhairle maidir le cosaint a thabhairt duit féin agus do dhaoine eile

Má tá duine a chónaíonn leat ag fanacht ar thoradh tástála

Léigh comhairle faoi cad ba chóir a dhéanamh má tá cónaí ort le duine atá ag fanacht ar thoradh tástála.

Taisteal go hÉirinn ó thír eile

Cuir srian ar do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má thagann tú ó thír nach bhfuil ardriosca ag baint léi.

Ciallaíonn sé seo fanacht sa bhaile nó i do lóistín. Ná téigh chuig ócáidí ar nós sochraid, cóisir nó chuig bainis.

Ní gá dóibh siúd a thagann ó réigiúin glas / oráiste nó ó Thuaisceart na hÉireann srian a chur lena ngluaiseachtaí.

Téigh chuig gov.ie le haghaidh eolas breise faoi thaistil agus tástáil roimh theacht go hÉirinn.

Tá comhairle difriúil do dhaoine a thagann go hÉirinn ó thíortha d’ardriosca.– féach an liosta ar gov.ie

Ábhair Ghaolmhara

Gartheagmháil agus Teagmháil fhánach

Rianú Teagmhála

Ag Cosaint do pháiste ó COVID -19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 08/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 08/07/2023