Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Gluaiseachtaí srianta do dhlúth-theagmhálaithe

Uasdátaithe: 05 Deireadh Fómhair 2020

Is ionann srian a chur le do ghluaiseachtaí agus gan aon teagmháil a bheith agat le daoine eile an oiread agus is féidir. Is ar mhaithe le cosc a chur ar scaipeadh COVID-19 (coróinvíreas)a déantar seo. Is féidir leat aclaíocht a dhéanamh faoin aer an fhad agus go bhfanann tú amach 2 mheádar ó dhaoine eile.

Beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá má:

  • bhí gartheagmháil agat le duine a deimhníodh go raibh an coróinvíreas air/uirthi
  • tá tú i do chónaí le duine a bhfuil comharthaí tinnis an choróinvíreas air/uirthi cé go mothaíonn tú féin go maith
  • má tháinig tú go hÉirinn ó thír nach bhfuil ar an liosta glas COVID-19- déanann an Rialtas uasdátú ar an liosta seo gach 14 lá.

Más gartheagmhálaí tú le cás dearbhuithe ba chóir duit srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá fiú má fhaigheann tú toradh diúltach. Ní mor é seo a dhéanamh de bhrí nach bhfeictear an víreas i do chóras go ceann 14 lá ón chéad teagmháil leis.

Má tá cónaí ort le duine a bhfuil comharthaí an choróinvíris air/uirthi

Cuir srian ar do ghluaiseachtaí, fiú mura bhfuil tú tinn.

Ba chóir don duine a bhfuil na comharthaí air/uirthi iad féin a iompar amhail is go bhfuil an coróinvíreas air/uirthi agus:

  • féin-aonrú láithreach
  • glaoch ar an Dochtúir Teaghlaigh chun comhairle a fháil

Léigh níos mó faoi féin-aonrú

B’fhéidir go dtabharfar atreorú do thástáil don choróinvíreas don duine atá in cónaí leat

Má bhíonn an tástáil sin dearfach beidh tusa i do ghartheagmhálaí.

Conas srian a chur le do ghluaiseachtaí:

Is ionann srian a chur le do ghluaiseachtaí agus gan aon teagmháil a bheith agat le daoine nó freastail ar imeachtaí an oiread agus is féidir .

Ná déan

Ná téigh ag obair

Ná húsáid córas iompar poiblí

Ná tabhair cuireadh chun tí do dhaoine eile

Ná tabhair cuairt ar dhaoine eile, fiú má thugann tú aire dóibh de ghnáth.

Ná téigh chuig na siopaí nó chuig an gcógaslann mura bhfuil sé riachtanach - más féidir, ordaigh d’earraí grósaera ar líne nó iarr ar do mhuintir nó do chairde iad a bhailiú duit.

Coinnigh ar shiúl ó dhaoine aosta, aon duine le tinneas fadthéarmach agus mná torracha.

Is féidir leat aclaíocht a dhéanamh faoin aer an fhad agus go bhfanann tú amach 2 mheádar ó dhaoine eile.

Má thagann comharthaí an choróinvíris ort

Má bhíonn comharthaí an choróinvíris ort, fan asat féin agus glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Beidh ar dhaoine eile a chónaíonn leat srian a chur lena ngluaiseachtaí

Read more about self-isolation.

Find out when you should call your GP to be assessed for a test.

Má tá comharthaí an choróinvíris ar dhuine a chónaíonn leat

Cuir srian ar do ghuaiseachtaí ar feadh 14 lá fiú má airíonn tú go maith

Ba chóir don duine a bhfuil na comharthaí air, é féin a iompar amhail agus go bhfuil an coróinvíreas air agus:

  • fanacht as féin láithreach
  • glaoch a chur a ndochtúir teaghlaigh chun comhairle a fháil

Léigh tuilleadh faoi fhéin-aonrú

Read more about self-isolation.

D’fhéadfaí an duine a chónaíonn leat a chur ar aghaidh le haghaidh tástála don choróinvíris.

Beidh tusa i do ghartheagmhálaí má fhaigheann sé toradh dearfach. Beidh ort fanacht asat féin agus an tástáil a dhéanamh.

Má bhíonn a dtoradh diúltach ní bheidh ort fanacht asat féin. Lean an chomhairle chéanna le gach duine eile

Read about how to protect yourself and others.

Ábhair Ghaolmhara

Close contacts and casual contacts

If you live with other people and are self-isolating

Contact tracing

Treat coronavirus symptoms at home

Travel advice from the Government

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 08/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 08/07/2023