Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

Stay at home – level 5 restrictions are in place nationwide. Get the latest advice about COVID-19

Gartheagmháil agus teagmháil fhánach

Fan sa bhaile – Tá Éirinn ar leibhéal 5.
Léigh faoi
shrianta reatha an rialtais ar gov.ie

D’fhéadfá a bheith i do ghartheagmhálaí má bhíonn tú i ngartheagmháil le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 (coróinvíreas):

Gartheagmháil

Is ionann gartheagmháil agus:

  • teagmháil faoi 2 mhéadar le duine atá ionfhabhtaithe ar feadh níos mó ná 15 nóiméad, laistigh nó amuigh
  • ag maireachtáil sa teach nó sa lóistín céanna le duine atá ionfhabhtaithe
  • a bheith i do shuí i bhfoisceacht 2 shuíochán do dhuine ionfhabhtaithe ar iompar poiblí nó ar eitleá

D’fhéadfá a bheith i do ghartheagmhálaí nó i do theagmhálaí fánach freisin dá gcaithfeá níos mó ná 2 uair an chloig faoi dhíon in oifig nó i seomra ranga, in éineacht le duine ionfhabhtaithe. Braithfidh sé seo ar mhéid an tseomra agus ar chúinsí eile. Inseoidh na hoifigigh sláinte nó an rianaire teagmhála duit an bhfuil tú i mbaol nó nach bhfuil.

Comhairle d'Oibrithe Cúraim Sláinte

Ba chóir d’oibrithe cúraim sláinte comhairle ar leith a leanúint:

Conas a gheobhaidh tú amach gur gartheagmhálaí tú

De ghnáth gheobhaidh tú amach más gartheagmhálaí tú :

Nuair a bhíonn tú i do ghartheagmhálaí

Beidh tú i do ghartheagmhálaí má bhí teagmháil agat le:

  • duine ar tháinig comharthaí Covid-19 air agus a thosaigh ag féin-aonrú laistigh de 48 uair an chloig tar éis duit a bheith i dteagmháil leis
  • duine nach raibh comharthaí air ach a fuair toradh dearfach ar thástáil don víreas laistigh de 24 uair an chloig tar éis duit a bheith i dteagmháil leis.

Más gartheagmhálaí thú ach nach ndearnadh aon teagmháil leat

Má shíleann tú gur gartheagmhálaí thú ach nár chuala tú ón fhoireann rianaithe teagmhála:

Cad tá le déanamh más gartheagmhálaí tú

  • tástáil COVID-19 a shocrú
  • srian a chur ar do ghluaiseachtaí (fan sa bhaile).

Léigh faoi chéard ba chóir duit a dhéanamh más gartheagmhálaí thú

Ag maireachtáil le duine atá ina ghartheagmhálaí dearfach

Ní gá duit srian a chur ar do ghluaiseachtaí má tá cónaí ort le, nó má bhí tú i ngartheagmháil le duine ar dúradh leis gur gartheagmhálaí é/í. Is féidir leat dul ag an obair, scoil, réamhscoil nó ionad cúraim leanaí mura bhfuil comharthaí ort.

Má thagann comharthaí ar an ngartheagmhálaí, beidh air féin-aonrú agus glaoch a chur ar an dochtúir teaghlaigh. Beidh ortsa srian a chur le do ghluaiseachtaí.

Teagmháil Fhánach

B’fhéidir go raibh tú i dteagmháil le duine a bhfuil COVID-19 air, ach nach gartheagmhálaí thú de réir an tsainmhíniú. Is teagmháil fhánach é seo.

Más teagmhálaí fhánach tú, ní gá duit srian a chur le do ghluaiseachtaí. Lean an chomhairle sláinte maidir le conas tú féin agus daoine eile a chosaint Más teagmhálaí fánach thú, níl aon ghá an tástáil a dhéanamh.

Ábhair Ghaolmhara

Má tá tú ag féin-aonrú

Ag cur cóir leighis ar na comharthaí sa bhaile

Uasdátaithe: 29 Márta 2021

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/08/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/08/2023