Skip to main content

Gartheagmháil agus teagmháil fhánach

Fan sa bhaile – Tá Éirinn ar leibhéal 5.
Léigh faoi
shrianta reatha an rialtais ar gov.ie

D’fhéadfá a bheith i do ghartheagmhálaí má bhíonn tú i ngartheagmháil le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 (coróinvíreas):

Gartheagmháil

Is ionann gartheagmháil agus:

  • teagmháil faoi 2 mhéadar le duine atá ionfhabhtaithe ar feadh níos mó ná 15 nóiméad, laistigh nó amuigh
  • ag maireachtáil sa teach nó sa lóistín céanna le duine atá ionfhabhtaithe
  • a bheith i do shuí i bhfoisceacht 2 shuíochán do dhuine ionfhabhtaithe ar iompar poiblí nó ar eitleá

D’fhéadfá a bheith i do ghartheagmhálaí nó i do theagmhálaí fánach freisin dá gcaithfeá níos mó ná 2 uair an chloig faoi dhíon in oifig nó i seomra ranga, in éineacht le duine ionfhabhtaithe. Braithfidh sé seo ar mhéid an tseomra agus ar chúinsí eile. Inseoidh na hoifigigh sláinte nó an rianaire teagmhála duit an bhfuil tú i mbaol nó nach bhfuil.

Comhairle d'Oibrithe Cúraim Sláinte

Ba chóir d’oibrithe cúraim sláinte comhairle ar leith a leanúint:

Conas a gheobhaidh tú amach gur gartheagmhálaí tú

De ghnáth gheobhaidh tú amach más gartheagmhálaí tú :

Nuair a bhíonn tú i do ghartheagmhálaí

Beidh tú i do ghartheagmhálaí má bhí teagmháil agat le:

  • duine ar tháinig comharthaí Covid-19 air agus a thosaigh ag féin-aonrú laistigh de 48 uair an chloig tar éis duit a bheith i dteagmháil leis
  • duine nach raibh comharthaí air ach a fuair toradh dearfach ar thástáil don víreas laistigh de 24 uair an chloig tar éis duit a bheith i dteagmháil leis.

Más gartheagmhálaí thú ach nach ndearnadh aon teagmháil leat

Má shíleann tú gur gartheagmhálaí thú ach nár chuala tú ón fhoireann rianaithe teagmhála:

Cad tá le déanamh más gartheagmhálaí tú

  • tástáil COVID-19 a shocrú
  • srian a chur ar do ghluaiseachtaí (fan sa bhaile).

Léigh faoi chéard ba chóir duit a dhéanamh más gartheagmhálaí thú

Ag maireachtáil le duine atá ina ghartheagmhálaí dearfach

Ní gá duit srian a chur ar do ghluaiseachtaí má tá cónaí ort le, nó má bhí tú i ngartheagmháil le duine ar dúradh leis gur gartheagmhálaí é/í. Is féidir leat dul ag an obair, scoil, réamhscoil nó ionad cúraim leanaí mura bhfuil comharthaí ort.

Má thagann comharthaí ar an ngartheagmhálaí, beidh air féin-aonrú agus glaoch a chur ar an dochtúir teaghlaigh. Beidh ortsa srian a chur le do ghluaiseachtaí.

Teagmháil Fhánach

B’fhéidir go raibh tú i dteagmháil le duine a bhfuil COVID-19 air, ach nach gartheagmhálaí thú de réir an tsainmhíniú. Is teagmháil fhánach é seo.

Más teagmhálaí fhánach tú, ní gá duit srian a chur le do ghluaiseachtaí. Lean an chomhairle sláinte maidir le conas tú féin agus daoine eile a chosaint Más teagmhálaí fánach thú, níl aon ghá an tástáil a dhéanamh.

Ábhair Ghaolmhara

Má tá tú ag féin-aonrú

Ag cur cóir leighis ar na comharthaí sa bhaile

Uasdátaithe: 29 Márta 2021

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/08/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/08/2023