Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Gartheagmháil agus teagmháil fhánach

Uasdátaithe: 14 Lúnasa 2020 G 4.50IN

D’fhéadfaí a rá leat go raibh :

Gartheagmháil

Níl anseo ach treoir ach is ionann gartheagmháil agus:

 • teagmháil faoi 2 mhéadar le duine atá ionfhabhtaithe ar feadh níos mó ná 15 nóiméad, laistigh nó amuigh
 • ag maireachtáil sa teach nó sa lóistín céanna le duine atá ionfhabhtaithe
 • a bheith i do shuí i bhfoisceacht 2 shuíochán le dhuine ionfhabhtaithe ar eitleán
 • D’fhéadfá a bheith i do ghartheagmhálaí freisin dá gcaithfeá níos mó ná 2 uair an chloig faoi dhíon in oifig nó i seomra ranga, in éineacht le duine ionfhabhtaithe. Braithfidh sé seo ar mhéid an tseomra agus ar chúinsí eile. Inseoidh na hoifigigh sláinte nó an rianaire teagmhála duit an bhfuil tú i mbaol nó nach bhfuil.

Conas a gheobhaidh tú amach gur gartheagmhálaí tú

Gheobhaidh tú amach más gartheagmhálaí tú :

Más gartheagmhálaí tú cad a ba chóir duit a dhéanamh

Más gartheagmhálaí tú beidh ort :

 • srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá - fiú má bhíonn toradh diúltach ar do thástáil.
 • tástáil don choróinvíreas a fháil

D’fhéadfá a bheith i do gartheagmhálaí níos mó ná uair amháin. Má bhíonn tú i dteagmháil leis an víreas ar dhá ócáid dhifriúla, beidh ort do ghluaiseachtaí a shrianadh arís.

Más oibrí riachtanach sláinte thú, cuir glaoch ar do bhainisteoir nó ar an rannóg sláinte saothair. Ná téigh ag obair go dtí go labhraíonn tú leo.

Ag fáil tástála

Má dhéanann ár bhfoireann rianaithe teagmhála teagmháil leat, eagróidh siad an tástáil duit.

An dara tástáil do ghartheagmhálaithe

Déanfar an dara tástáil ort má bhíonn toradh diúltach ar do chéad tástáil. Déantar seo mar go bhféadfadh sé suas le 14 lá a thógáil go bhfeictear an víreas i do chóras tar éis duit a bheith i dteagmháil leis.

Beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí fiú má bhíonn toradh diúltach ar do chéad thástáil.

Cuirfidh an rianaire teagmhála ceist ort faoin dáta deireannach a raibh teagmháil agat le cás dearfach. Socrófar an dara tástáil duit 7 lá i ndiaidh an dáta seo.

Murar eol duit cén uair a bhí an teagmháil dheiridh agat, glacfaidh an rianaire teagmhála leis gur ionann dáta an agallaimh agus dáta na teagmhála deiridh. Beidh an dara tástáil agat 7 lá tar éis an dáta seo.

Ní bheidh agat ach tástáil amháin má tá comharthaí an choróinvíris ort agus má chuireann do dhochtúir teaghlaigh tú ar aghaidh le haghaidh tástála. Mura n-aimsítear an víreas ní dócha go bhfuil an coróinvíreas ort agus ní bheidh ort an dara tástáil a dhéanamh.

Glaoch/ téacs leantach ón rianaire teagmhála

Le linn an 14 lá cuirfidh an rianaire teagmhála téacs chugat nó glaoch ort chun monatóireacht a dhéanamh ar aon chomhartha atá ort, más ann dóibh. Má thagann aon chomhartha den choróinvíreas ort cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Ag maireachtáil le duine atá ina ghartheagmhálaí dearfach

Ní gá duit srian a chur ar do ghluaiseachtaí má tá cónaí ort le, nó má bhí tú i ngartheagmháil le duine ar dúradh leis gur gartheagmhálaí é/í.

D’fhéadfá a bheith i mbaol an víreas a fháil má tá tú i do chónaí le duine a dúradh leis gur gartheagmhálaí é agus dá n-éireodh sé tinn.

Beidh tusa ansin i do ghartheagmhálaí má fhaigheann sé an coróinvíreas agus beidh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí.

Is féidir leat an baol go bhfaighidh tú an coróinvíreas a laghdú go mór, trí

 • fanacht amach ón ghartheagmhálaí an oiread agus is féidir
 • do lámha a ní go minic
 • dromhchlaí agus lámha na ndoirse a ghlanadh go rialta

Teagmháil Fhánach

Is ionann teagmháil fhánach agus teagmháil theoranta le duine a bhfuil an coróinvíreas air.

Níl anseo ach treoir ach is ionann gartheagmháil agus:

 • teagmháil faoi 2 mhéadar le duine atá ionfhabhtaithe ar feadh níos mó ná 15 nóiméad
 • a bheith sa seomra céanna le duine ionfhabhtaithe ar feadh tréimhse níos lú ná 2 uair an chloig
 • a bheith ar chóras iompar poiblí nóar eitleán le duine ionfhabhtaithe fiú gan a bheith i do shuí in aice leis

D’fhéadfá a bheith i do theagmhálaí fhánach freisin dá gcaithfeá níos mó ná 2 uair an chloig faoi dhíon in oifig nó i seomra ranga, in éineacht le duine ionfhabhtuithe. Braithfidh sé seo ar mhéid an tseomra agus ar chúinsí eile. Cuirfidh an fhoireann sláinte poiblí nó na rianairí teagmhála a dhéanann measúnú riosca scéala chugat má tá tú i mbaol, le linn an rianú teagmhála.

Cad ba chóir a dhéanamh más teagmhálaí fánach tú

Más teagmhálaí fánach tú cinntigh go bhfuil comharthaí an choróinvíris ar eolas agat agus go bhféadfadh na comharthaí a theacht ort.

Ní gá duit srian a chur le do ghluiaseachtaí ach lean an chomhairle sláinte atá ann do gach duine.

Má thagann comharthaí an choróinvíris ort

Má thagann comharthaí an choróinvíris ort, beidh ort fanacht asat féin agus beidh ort glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh láithreach chun tástáil a shocrú.

Beidh ar dhaoine eile a chónaíonn leat srian a chur lena ngluaiseachtaí.

Read more about self-isolation.

Find out how to get tested for coronavirus.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 25/09/2020

Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 25/09/2023

Ábhair Ghaolmhara

If you live with other people and are self-isolating

Restricted movements

Treat coronavirus symptoms at home

Travel advice from the Government

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/08/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/08/2023