Skip to main content

Fo-iarmhairtí ón vacsaín COVID-19 Vacsaín COVID-19 Astra Zeneca

Uasdátú deireanach: 9 Aibreán 2021

Imdhíonacht

Sábháilteacht

Fo-Iarmhairtí

Má tá tú idir 61-69 bliain d'aois is féidir leat clárú anois don vacsaín.

D’fhéadfadh fo-iarmhairtí a bheith ag vacsaíní ar nós gach cógas leighis eile. Bíonn an chuid is mó díobh seo éadrom go measartha, ní mhaireann siad i bhfad agus ní fhaigheann gach duine iad.

D’fhéadfadh fo-iarmhairtí a bheith ag vacsaíní ar nós gach cógas leighis eile. Bíonn an chuid is mó díobh seo éadrom go measartha, ní mhaireann siad i bhfad agus ní fhaigheann gach duine iad.

Má bhíonn tú buartha, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Na fo-iarmhairtí is coitianta tar éis vacsaín COVID-19

Ní fheictear na fo-iarmhairtí is coitianta chomh minic céanna i ndaoine atá 65 bliain d’aois nó níos sine tar éis vacsaín COVID-19.

D’fhéadfadh de bhreis ar dhuine as gach 10 fo-iarmhairtí mar seo a fháil tar éis vacsaín COVID-19 AstraZeneca :

 • ag aireachtáil tuirseach
 • Pian éadrom, at agus/ nó deirge san áit ar cuireadh snáthaid na vacsaíne isteach sa lámh
 • tinneas cinn
 • pian sna matáin
 • pianta sna hailt
 • fonn múisce
 • fiabhras (teocht 38 céim Celsius nó níos airde

Feictear gnáth fho-iarmhairtí na vacsaíne Astra Zeneca go hiondúil tar éis an chéad dháileog den vacsaín.

D’fhéadfadh deirge nó at a bheith san áit ar cuireadh an tsnáthaid isteach ar níos mó ná duine as gach 100.

Fo-iarmhairtí neamhchoitianta

D’fhéadfaí na fo-iarmhairtí seo a fheiceáil in níos mó ná 1 as gach 1,000 duine tar éis vacsaín COVID-19 AstraZeneca a fháil:

 • easpa goile
 • mearbhall
 • easpa codlata
 • ag cur allais
 • faireog limfe ataithe
 • gríos

Aimsíodh fíorbheagán cásanna de théachtáin fola neamhghnácha mar aon le leibhéil ísle de phláitíní fola i níos lú ná 1 as 100,000 duine tar éis dóibh an vacsaín COVID-19 AstraZeneca a fháil.

Ba chóir go mbeadh na comharthaí a bhaineann leis ar eolas agat.

Fáigh cóir leighis éigeandála má thagann aon cheann de na comharthaí seo ort sna seachtainí tar éis duit vacsaín COVID-19 Astra Zeneca a fháil.

 • easpa anála
 • pian sa chliabhrach nó sa bholg
 • cos ag at
 • tinneas cinn an dona nó atá ag éirí níos measa nó amharc doiléir
 • ag cur fola an t-am ar fad, faoin gcraiceann áit nach raibh aon ghortú ort roimhe seo
 • ballbhrúnna beaga , spotaí dearga nó corcra, nó
 • spuaiceanna fola faoin gcraiceann

Níl aon gá aspairín a thógáil

Ní gá duit aspairín a thógáil roimh na vacsaíne ná ina dhiaidh. Is fo-iarmhairtí fíor-annamh atá sna riochtanna de théachtadh fola agus níl aon tairbhe le fáil as aspairín a thógáil.Fo-iarmhairtí tromhcúiseacha

Ní fheictear fo-iarmhairtí tromchúiseacha de bharr na vacsaíne ach go hannamh, ar nós, frithghníomhú ailléirgeach.

Feictear fo-iarmhairtí tromhcúiseacha tar éis vacsaín AstraZeneca i dtimpeall 1 duine as gach 100,000 duine

Tá oiliúint faighte ag do vacsaíneoir conas frithghníomhú ailléirgeach tromchúiseach a láimhseáil.

Fiabhras i ndiaidh na vacsaíne COVID-19

Tagann fiabhras ar dhaoine go minic tar éis vaicsaíniú. Tarlaíonn sé seo de ghnáth laistigh de dhá lá (48 uair an chloig) tar éis an vacsaín a fháil agus imíonn sé laistigh de dhá lá.

D’fhéadfadh fiabhras teacht ort tar éis an dara dáileog den vacsaín.

Má airíonn tú mí-chompordach tóg paraicéiteamól nó iobúpróifrein de réir na dtreoracha ar an mbosca nó ar an mbileog eolais.

Má thagann fiabhras ort 2 lá tar éis na vacsaine nó má mhaireann sé níos mó ná 2 lá, ba chóir duit fanacht asat féin (fan i do sheomra). Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh chun tástáil COVID-19 a shocrú duit.

An scéal is úire faoi fho-iarmhairtí na vacsaíne COVID-19

Rinneadh na trialacha cliniciúla agus seiceáileacha sábháilteachta céanna agus a déantar ar gach vacsaín atá ceadúnaithe ach is vacsaín nua í agus níl ach eolas teoranta ar fáil faoi fho-iarmhairtí fadtéarmacha.

D’fhéadfadh níos mó eolais a bheith ar fáil faoi fho-iarmhairtí de réir mar a fhaigheann níos mó daoine in Éirinn agus ar fud na cruinne an vacsaín.

Cuirfidh muid an t-eolas is déanaí ar an leathanach seo go rialta.

Má thagann comharthaí COVID-19 ort tar éis na vacsaíne COVID-19

Ní féidir COVID-19 a fháil ón vacsaín COVD-19.

D’fhéadfadh sé go mbeadh COVID-19 ort sula bhfuair tú an vacsaín agus nach raibh a fhios agat go raibh comharthaí ort roimh do choinne vaicsaínithe.

Má thagann comharthaí ort tar éis an chéad dáileog den vacsaín Covid-19, beidh ort an dara dáileog a fháil chun an chosaint is fearr a fháil ón víreas.

Má thagann fiabhras ort, fan asat féin agus iarr ar do dhochtúir teaghlaigh coinne do thástáil COVID-19 a shocrú duit:

 • má thagann fiabhras ort níos mó ná dhá lá tar éis duit an vacsaín a fháil
 • má mhaireann sé níos mó ná 2 lá tar éis duit an vacsaín a fháil

Má tá gnáth chomharthaí COVID-19 ort ba chóir duit fanacht asat féin (fan i do sheomra) agus tástáil a fháil saor in aisce chun a fháil amach an bhfuil COVID-19 ort.

Read about what happens during the COVID-19 test.

Conas a thuairisceoidh mé fo-iarmhairtí?

Is féidir leat aon fho-iarmhairt amhrasta a thuaisiciú chuig an Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA).

Tá dhá bhealach ann chun fo-iarmhairt amhrasta ó vacsain COVID-19 a thuairisciú:

Ba cheart an oiread eolais agus a aimsítear a chur ar fáil, chomh maith le baiscuimhir na vacsaíne. Tá sé ar do chárta taifid vaicsaíne .

Féadfaidh tú iarraidh freisin ar do dhochtúir nó ar dhuine den teaghlach na fo-iarmhairtí seo a thuairisciú duit.

Ní féidir leis an HPRA comhairle chliniciúil a chur ar fáil i gcásanna aonair. Ba chóir don phobal teagmháil a dhéanamh lena ngairmí cúram sláinte (a ndochtúir nó a gcógaiseoir) faoi aon údar imní sláinte atá orthu

Read more about reporting vaccine side effects to the HPRA.

Scrúdaigh saineolaithe vaicsaíne atá ag obair in Éirinn an t-ábhar seo

Ábhar Gaolmhar

Getting the COVID-19 vaccine

Immunity after the COVID-19 vaccine

Side effects of the COVID-19 vaccine

Suíomhanna gréasáin eile

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaccine – European Medicines Agency

COVID-19 Vaccine Moderna – European Medicines Agency

COVID-19 vaccination strategy and implementation plan – gov.ie

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/01/2024