Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

If you are aged 68 or 69 you can now register to get a COVID-19 vaccine

Fo-iarmhairtí ón vacsaín COVID-19

Uasdátú deireanach: 9 Aibreán 2021

Vasaín COVID-19 Astra Zeneca

Imdhíonacht

Sábháilteacht

Fo-Iarmhairtí

D’fhéadfadh fo-iarmhairtí a bheith ag vacsaíní ar nós gach cógas leighis eile. Bíonn an chuid is mó díobh seo éadrom go measartha, ní mhaireann siad i bhfad agus ní fhaigheann gach duine iad.

D’fhéadfadh fo-iarmhairtí a bheith ag vacsaíní ar nós gach cógas leighis eile. Bíonn an chuid is mó díobh seo éadrom go measartha, ní mhaireann siad i bhfad agus ní fhaigheann gach duine iad.

Má bhíonn tú buartha, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Na fo-iarmhairtí is coitianta tar éis vacsaín COVID-19

Ní fheictear na fo-iarmhairtí is coitianta chomh minic céanna i ndaoine atá 65 bliain d’aois nó níos sine tar éis vacsaín COVID-19.

D’fhéadfadh de bhreis ar dhuine as gach 10 fo-iarmhairtí mar seo a fháil tar éis vacsaín COVID-19 AstraZeneca :

 • ag aireachtáil tuirseach
 • Pian éadrom, at agus/ nó deirge san áit ar cuireadh snáthaid na vacsaíne isteach sa lámh
 • tinneas cinn
 • pian sna matáin
 • pianta sna hailt
 • fonn múisce
 • fiabhras (teocht 38 céim Celsius nó níos airde

Feictear gnáth fho-iarmhairtí na vacsaíne Astra Zeneca go hiondúil tar éis an chéad dháileog den vacsaín.

D’fhéadfadh deirge nó at a bheith san áit ar cuireadh an tsnáthaid isteach ar níos mó ná duine as gach 100.

Fo-iarmhairtí neamhchoitianta

D’fhéadfaí na fo-iarmhairtí seo a fheiceáil in níos mó ná 1 as gach 1,000 duine tar éis vacsaín COVID-19 AstraZeneca a fháil:

 • easpa goile
 • mearbhall
 • easpa codlata
 • ag cur allais
 • faireog limfe ataithe
 • gríos

Aimsíodh fíorbheagán cásanna de théachtáin fola neamhghnácha mar aon le leibhéil ísle de phláitíní fola i níos lú ná 1 as 100,000 duine tar éis dóibh an vacsaín COVID-19 AstraZeneca a fháil.

Ba chóir go mbeadh na comharthaí a bhaineann leis ar eolas agat.

Fáigh cóir leighis éigeandála má thagann aon cheann de na comharthaí seo ort sna seachtainí tar éis duit vacsaín COVID-19 Astra Zeneca a fháil.

 • easpa anála
 • pian sa chliabhrach nó sa bholg
 • cos ag at
 • tinneas cinn an dona nó atá ag éirí níos measa nó amharc doiléir
 • ag cur fola an t-am ar fad, faoin gcraiceann áit nach raibh aon ghortú ort roimhe seo
 • ballbhrúnna beaga , spotaí dearga nó corcra, nó
 • spuaiceanna fola faoin gcraiceann

Níl aon gá aspairín a thógáil

Ní gá duit aspairín a thógáil roimh na vacsaíne ná ina dhiaidh. Is fo-iarmhairtí fíor-annamh atá sna riochtanna de théachtadh fola agus níl aon tairbhe le fáil as aspairín a thógáil.

Fo-iarmhairtí tromhcúiseacha

Ní fheictear fo-iarmhairtí tromchúiseacha de bharr na vacsaíne ach go hannamh, ar nós, frithghníomhú ailléirgeach.

Feictear fo-iarmhairtí tromhcúiseacha tar éis vacsaín AstraZeneca i dtimpeall 1 duine as gach 100,000 duine

Tá oiliúint faighte ag do vacsaíneoir conas frithghníomhú ailléirgeach tromchúiseach a láimhseáil.

Fiabhras i ndiaidh na vacsaíne COVID-19

Tagann fiabhras ar dhaoine go minic tar éis vaicsaíniú. Tarlaíonn sé seo de ghnáth laistigh de dhá lá (48 uair an chloig) tar éis an vacsaín a fháil agus imíonn sé laistigh de dhá lá.

D’fhéadfadh fiabhras teacht ort tar éis an dara dáileog den vacsaín.

Má airíonn tú mí-chompordach tóg paraicéiteamól nó iobúpróifrein de réir na dtreoracha ar an mbosca nó ar an mbileog eolais.

Má thagann fiabhras ort 2 lá tar éis na vacsaine nó má mhaireann sé níos mó ná 2 lá, ba chóir duit fanacht asat féin (fan i do sheomra). Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh chun tástáil COVID-19 a shocrú duit.

An scéal is úire faoi fho-iarmhairtí na vacsaíne COVID-19

Rinneadh na trialacha cliniciúla agus seiceáileacha sábháilteachta céanna agus a déantar ar gach vacsaín atá ceadúnaithe ach is vacsaín nua í agus níl ach eolas teoranta ar fáil faoi fho-iarmhairtí fadtéarmacha.

D’fhéadfadh níos mó eolais a bheith ar fáil faoi fho-iarmhairtí de réir mar a fhaigheann níos mó daoine in Éirinn agus ar fud na cruinne an vacsaín.

Cuirfidh muid an t-eolas is déanaí ar an leathanach seo go rialta.

Má thagann comharthaí COVID-19 ort tar éis na vacsaíne COVID-19

Ní féidir COVID-19 a fháil ón vacsaín COVD-19.

D’fhéadfadh sé go mbeadh COVID-19 ort sula bhfuair tú an vacsaín agus nach raibh a fhios agat go raibh comharthaí ort roimh do choinne vaicsaínithe.

Má thagann comharthaí ort tar éis an chéad dáileog den vacsaín Covid-19, beidh ort an dara dáileog a fháil chun an chosaint is fearr a fháil ón víreas.

Má thagann fiabhras ort, fan asat féin agus iarr ar do dhochtúir teaghlaigh coinne do thástáil COVID-19 a shocrú duit:

 • má thagann fiabhras ort níos mó ná dhá lá tar éis duit an vacsaín a fháil
 • má mhaireann sé níos mó ná 2 lá tar éis duit an vacsaín a fháil

Má tá gnáth chomharthaí COVID-19 ort ba chóir duit fanacht asat féin (fan i do sheomra) agus tástáil a fháil saor in aisce chun a fháil amach an bhfuil COVID-19 ort.

Read about what happens during the COVID-19 test.

Conas a thuairisceoidh mé fo-iarmhairtí?

Is féidir leat aon fho-iarmhairt amhrasta a thuaisiciú chuig an Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA).

Tá dhá bhealach ann chun fo-iarmhairt amhrasta ó vacsain COVID-19 a thuairisciú:

Ba cheart an oiread eolais agus a aimsítear a chur ar fáil, chomh maith le baiscuimhir na vacsaíne. Tá sé ar do chárta taifid vaicsaíne .

Féadfaidh tú iarraidh freisin ar do dhochtúir nó ar dhuine den teaghlach na fo-iarmhairtí seo a thuairisciú duit.

Ní féidir leis an HPRA comhairle chliniciúil a chur ar fáil i gcásanna aonair. Ba chóir don phobal teagmháil a dhéanamh lena ngairmí cúram sláinte (a ndochtúir nó a gcógaiseoir) faoi aon údar imní sláinte atá orthu

Read more about reporting vaccine side effects to the HPRA.

Scrúdaigh saineolaithe vaicsaíne atá ag obair in Éirinn an t-ábhar seo

Ábhar Gaolmhar

Getting the COVID-19 vaccine

Immunity after the COVID-19 vaccine

Side effects of the COVID-19 vaccine

Suíomhanna gréasáin eile

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaccine – European Medicines Agency

COVID-19 Vaccine Moderna – European Medicines Agency

COVID-19 vaccination strategy and implementation plan – gov.ie

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/01/2024