Skip to main content

Fiobróis Chisteach agus Coróinvíreas

Má tá Fiobróis Chisteach ort agus go dtolgann tú coróinvíreas, tá an baol ann go mbeidh ionfhabhtú tromchúiseach ort. D’fhormhór na ndaoine bíonn an baol go bhfaighdís ionfhabhtú tromchúiseach mar a chéile le haon víreas eile, amhail fliú. Ach do roinnt daoine tá an baol níos airde.

Fiobróis Chisteach atá cobhsaí nó éagobhsaí

Má tá fiobróis chisteach ort atá éagobhsaí nó tromchúiseach, tá tú i mbaol an-mhór ón gcoróinvíreas. Ba chóir duit an chomhairle maidir le cocúnú a leanacht. I measc na ndaoine a bhfuil fiobróis chisteach thromchúiseach orthu tá daoine atá ag fanacht le haghaidh trasphlandú. Féadann d’fhoireann fíobróis chisteach a rá leat an bhfuil do ghalar cobhsaí nó éagobhsaí.

Má tá fiobróis chisteach ort atá cobhsaí, tá tú i mbaol mhór ón gcoróinvíreas. Ní gá duit cocúnú ach ba chóir duit an chomhairle maidir le conas tú féin a chosaint ón gcoróinvíreas a leanacht.

  • Fan sa mbaile an oiread agus is féidir
  • Scaradh sóisialta
  • Coinnigh do ghníomhaíochtaí teoranta do líonra beag daoine agus tréimhsí gearra ama
  • Nigh do lámha go rialta agus i gceart

Má tholgann tú coróinvíreas

Coinnigh ort ag tógáil do chuid cógais agus chóireáil. Áirítear leis seo na cóireáil cothaitheacha. Má stopann tú ag tógáil na cóireáil, méadófar an baol go bhfaighfidh tú ionfhábhrú tromchúiseach.

Coinnigh na hoidis dochtúra chun dáta.

Déan na cóireáil chun na haerbhealaí a ghlanadh agus na cóireáil néalaitheora go rialto, mar a mholann do dhochtúir duit. Déan iad seo i seomra atá aeraithe go maith, scartha amach ó dhaoine eile, más féidir.

Déan aclaíocht sa bhaile nó i do ghairdín, más féidir. Coinnigh amach ó dhaoine eile nuair a dhéanann tú aclaíocht. B’fhéidir go mbeidh d’fhoireann fiobróis chisteach in ann do chlár aclaíochta a athrú. .

Má éiríonn tú tinn ar fáth ar bith

Glaoigh ar nó seol ríomhphost chuig d’ionad fiobróis chisteach chun coinne a eagrú. Ná téigh chuig an t-ionad ach amháin má bhíonn coinne agat.

Sa chás go n-éiríonn tú an-tinn, téigh chuig an ospidéal is gaire duit.

Má tá coinne ospidéil agat

  • Téigh ann ag an am chuí – ná bí luath nó mall. Laghdaítear an riosca go mbuailfidh tú le daoine eile san ospidéal ar an gcaoi seo..
  • Caith masc aghaidhe nuair atá tú san ospidéal.
  • Lean comhairle agus treoir d’fhoireann fiobróis chisteach.

Ionaid Fiobróis Chisteach

Tá na hionaid Fiobróis Chisteach oscailte agus is féidir le hothair coinne a dhéanamh linn.

Tá roinnt ionaid ag tairiscint coinní agus seirbhísí eile ar an bhfón nó ar nasc físe. Áirítear leis seo tacaíocht síceolaíoch nó obair shóisialta. Glaoigh ar d’ionad áitiúil má theastaíonn siad uait.

Má éiríonn tú tinn déanfar na gnáth tástálacha ort. Má bhíonn gá le cóireáil ospidéil beidh ort dul isteach san ospidéal.

Ag tabhairt aire do do Mheabhairshláinte

Tá sé deacair ort maireachtáil le fiobróis chisteach le linn ráig an choróinvíris. Léigh an chomhairle maidir le aire a thabhairt dod’ mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris.

Ábhair ghaolmhara

Conas a scaiptear coróinvíreas

Cosain tú féin agus daoine eile ón gcoróinavíreas

Conas do lámha a ghlanadh

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 21/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 21/09/2023