Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Féin-aonrú (fan i do sheomra)

Úasdátú deireannach:12 Samhain ag 10.05

Is ionann é agus fanacht sa bhaile i gcónaí, gan aon teagmháil le daoine eile agus daoine i do theach an oiread agus is féidir. Má tá cónaí ort le daoine eile, fan asat féin i do sheomra agus oscail an fhuinneog más féidir.

Cathain a ba chóir duit fanacht asat féin

Beidh ort fanacht asat féin má tá baol ann go bhféadfá an víreas a scaipeadh ar dhaoine eile:

Fan asat féin:

  • má tá comharthaí tinnis COVID-19 ort
  • má tá tú ag fanacht ar choinne tástála agus ar do thorthaí tástála.má tá comharthaí COVID-19 ort
  • Má fhaigheann tú toradh dearfach ar an tástáil, fiú má tá comharthaí tinnis éadrom ort nó mura bhfuil aon chomhartha ort

Beidh ar dhaoine a thagann go hÉirinn ó thír nach bhfuil ar an liosta glas srian a chur lena ngluaiseachtaí. Ní gá dóibh fanacht astu féin mura bhfuil comharthaí COVID-19 orthu.

Mura gá duit féin-aonrú roimh an tástáil

Má tá tástáil á déanamh ort mar ghartheagmhálaí agus nach bhfuil aon chomhartha COVID-19 ort féin, ba chóir duit srian a chur le do ghluaiseachtaí. Ní bheidh ort fanacht asat féin ach amháin má thagann comharthaí COVID-19 ort.

An difríocht idir féin-aonrú agus srian a chur le do ghluaiseachtaí.

Má thagann tú go hÉirinn

Ní gá féin-aonrú má thagann tú go hÉirinn agus nach bhfuil aon chomhartha ort. Ach b’fhéidir go mbeadh ort srian a chur le do ghluaiseachtaí

Tá comhairle faoi thaisteal ar gov.ie

Conas féin-aonrú

Déan

Fan sa teach i seomra leis an fhuinneog oscailte.

Fan amach ó dhaoine eile go mór mhór ó dhaoine aosta agus daoine a bhfuil tinneas fadthéarmach orthu

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh chun comhairle a fháil maidir le tástáil don choróinvíreas

Más féidir, ná húsáid an seomra folctha céanna leis an chuid eile den líon tí

Clúdaigh do chasacht agus do shraothartach le ciarsúir pháipéir – glan do lámha mar is ceart ansin.

Abair le do chairde, clann nó tiománaithe seachadta bia nó earraí a fhágáil ag do theach – beidh tú ábalta caint leo má sheasann siad siar ón doras.

Nigh do lámha mar is ceart agus go minic

Úsáid do thuáille féin – ná lig d’éinne eile é a úsáid.

Glan do sheomra gach lá le glantóir nó díghalráin tí.

Ná Déan

Ná téigh amach mura bhfuil d’áit féin agat taobh amuigh le haer úr a fháil

Ná téigh ag obair, ar scoil, chuig seirbhís eaglasta nó áiteanna poiblí.

Ná roinn aon rud le daoine eile. Mar shampla: bia, soithí, gloiní óil nó nithe tí eile

Ná húsáid córas iompar poiblí ná tacsaithe.

Ná tabhair cuireadh chun tí do dhaoine eile.

Bí ag faire amach d’aon chomhartha go bhfuil tú ag éirí níos measa

Má éiríonn tú níos measa glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh. Go háirithe má thagann athrú ar d’análú nó má bhíonn deacracht agat ag análú, nó má éiríonn do chasacht níos measa.

Má bhíonn an giorra anála go dona agus mura féidir leat teacht ar aon duine, glaoigh ar na seirbhísí éigeandála ag 222 nó 999.

Ábhar Gaolmhar

The difference between self-isolating and restricted movements

Treat COVID-19 symptoms at home

Minding your mental health during the COVID-19 pandemi

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 30/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 30/07/2023