Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Faigh cúnamh leighis má bhíonn comharthaí tinnis neamhghnácha ortnach mbaineann leis an gcoróinvíreas

Uasdátaithe: 5 Meitheamh 2020 ag 5.00in

Is féidir leis a bheith deacair fios a bheith agat céard le déanamh má airíonn tú tinn le linn ráig an choróinvíris.

Ach ba chóir duit cóir leighis a fháil má theastaíonn sé uait.

Iarr cúnamh leighis láithreach má bhíonn comharthaí tinnis neamhghnácha ort

Is féidir le hothair dul chuig dochtúirí teaghlaigh, ospidéil agus seirbhísí sláinte eile i gcomhair gnáthsheirbhísí nó seirbhísí éigeandála.

Tá beartais chosanta i bhfeidhm ag gach seirbhís sláinte chun daoine a chosaint i gcoinne an choróinvíris.

Is féidir an chóir leighis agus oidis a fháil ar líne nó ar an bhfón

Mura n-airíonn tú go maith

Pléigh do chuid comharthaí tinnis le do dhochtúir teaghlaigh ar an bhfón. B’fhéidir go bhfaighfeá comhairle ar an bhfón nó go socróidh sé/sí coinne leat.

Cúnamh leighis a bhfuil práinn leis

Mura bhfuil tú ag aireachtáil go maith agus má tá cúnamh uait go práinneach glaoigh ar 112 nó 999 chun otharcharr a fháil. Is féidir leat dul go dtí do rannóg éigeandála áitiúil freisin.

Comharthaí tinnis croí

 • Tá do chliabhrach teann nó trom .
 • Tá pian ort atá ag scaipeadh go dtí do lámha, droim, muinéal agus giall
 • Tá tú ag aireachtáil tinn nó ag cur amach .

Má mheasann tú gur taom croí atá ann, glaoigh ar 999 nó 112 láithreach agus cuir fios ar otharcharr.

Is cás leighis práinneach atá i dtaom croí . Ná bí buartha mura bhfuil tú cinnte. Is fearr leis an bhfoireann otharchairr beatha duine a shábháil i gcónaí.

Comharthaí Stróc - FAST

Is cás leighis práinneach atá i stróc. Má fhaigheann duine cóir leighis do stróc in am is ea is lú dochair a dhéanfar.

Ullmhaíodh an t-acrainm FAST chun cabhrú leat smaoineamh ar na príomhchomharthaí rabhaidh a bhaineann le stróc. Má fheiceann tú iad glaoigh ar 112 nó 999 láithreach seasann FAST do :

Aghaidh (Face)- An bhfuil aghaidh an duine ag titim ar thaobh amháin. An féidir leis gáire a dhéanamh?

Sciatháin (Arms)- An féidir leis a dhá lámh a thógáil agus iad a choinneáil suas

Urlabhra (Speech)– an bhfuil a chuid cainte tachta?

Am (Time~) – Glaoigh ar 112 nó 999 má fheiceann tú aon chomhartha díobh seo

Comharthaí Ailse

Bíonn toradh nios fearr ar chóir leighis d’ailse má aimsítear in am é. Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh má thugann tú faoi deara aon cheann acu :

 • cnapán nó meall nua
 • cnapán nó meall a bhfuil athrú tagtha air
 • cur fola neamhghnáth
 • athruithe ar do chraiceann
 • ag cailleadh meáchain gan chúis
 • tuirse ort seasta

Oidis agus ag bailiú cógais

De bharr na socruithe sealadacha nua chun cabhrú leat fanacht sa bhaile :

 • beidh do dhochtúir teaghlaigh ábalta d’oideas a chur go dtí do chógaslannaí – ní bheidh cóip páipéir ag teastáil uait
 • mairfidh roinnt oidis ar feadh 9 mí- beidh do dhochtúir teaghlaigh nó do chógaslannaí in ann é a rá leat ar an bhfón
 • B’fhéidir go bhféadfá oideas a athnuachan gan ordú cógais dochtúra – pléigh é seo leis an gcógaslannaí

Má tá comharthaí an choróinvíris nó deacrachtaí riospráide agat ná bailigh do chuid cógais tú féin

Glaoigh ar do chógaslannaí agus abair le duine de do chlann an t-oideas a bhailiú.

Soláthairtí leighis

Níl aon chur isteach ar sholáthar cógais. Ní gá níos mó cógais a ordú ná mar a theastaíonn uait. Má dhéanann tú é seo, beidh tionchar aige ar sholáthar cógais do dhaoine eile.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 21/08/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 21/08/2023