Skip to main content

Faigh cúnamh leighis má bhíonn comharthaí tinnis neamhghnácha ort nach mbaineann le COVID -19

Uasdátaithe: 10 Feabhra 2021

Tá Dochtúirí Teaghlaigh, ospidéil agus seirbhísí sláinte eile oscailte agus ag cur cúram ar fáil d’othair. Is féidir leat cabhair leighis agus oidis a fháil ar líne nó ar an bhfón.

Tá réamhchúraimí i bhfeidhm ag gach seirbhís sláinte chun srian a chur le scaipeadh COVID-19 (coróinvíreas). B’fhéidir go mbeidh athruithe ar choinní agus seirbhísí de bharr na gcéimeanna atá á dtógáil againn chun gach duine a choinneáil slán.

Ach ba chóir duit cóir leighis a fháil má theastaíonn sé uait.

Iarr cúnamh leighis láithreach má bhíonn comharthaí tinnis neamhghnácha ort

Mura n-airíonn tú go maith

Pléigh do chuid comharthaí tinnis le do dhochtúir teaghlaigh ar an bhfón. B’fhéidir go bhfaighfeá comhairle ar an bhfón nó go socróidh sé/sí coinne leat.

Cúnamh leighis a bhfuil práinn leis

Mura bhfuil tú ag aireachtáil go maith agus má tá cúnamh uait go práinneach glaoigh ar 112 nó 999 chun otharcharr a fháil. Is féidir leat dul go dtí do rannóg éigeandála áitiúil freisin.

Comharthaí taom tinnis croí

 • Tá do chliabhrach teann nó trom .
 • Tá pian ort atá ag scaipeadh go dtí do lámha, droim, muinéal agus giall
 • Tá tú ag aireachtáil tinn nó ag cur amach .

Má mheasann tú gur taom croí atá ann, glaoigh ar 999 nó 112 láithreach agus cuir fios ar otharcharr.

Is cás leighis práinneach atá i dtaom croí . Ná bí buartha mura bhfuil tú cinnte. Is fearr leis an bhfoireann otharchairr beatha duine a shábháil i gcónaí.

Comharthaí Stróc - FAST

Is cás leighis práinneach atá i stróc. Má fhaigheann duine cóir leighis do stróc in am is ea is lú dochair a dhéanfar.

Ullmhaíodh an t-acrainm FAST chun cabhrú leat smaoineamh ar na príomhchomharthaí rabhaidh a bhaineann le stróc. Má fheiceann tú iad glaoigh ar 112 nó 999 láithreach seasann FAST do :

Aghaidh (Face)- An bhfuil aghaidh an duine ag titim ar thaobh amháin. An féidir leis gáire a dhéanamh?

Sciatháin (Arms)- An féidir leis a dhá lámh a thógáil agus iad a choinneáil suas

Urlabhra (Speech)– an bhfuil a chuid cainte tachta?

Am (Time~) – Glaoigh ar 112 nó 999 má fheiceann tú aon chomhartha díobh seo

Comharthaí Ailse

Bíonn toradh níos fearr ar chóir leighis d’ailse má aimsítear in am é. Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh má thugann tú faoi deara aon cheann acu :

 • cnapán nó meall nua
 • cnapán nó meall a bhfuil athrú tagtha air
 • cur fola neamhghnáth
 • athruithe ar do chraiceann
 • ag cailleadh meáchain gan chúis
 • tuirse ort seasta

Bí ullamh

Ullmhaigh do na míonna amach romhainn:

 • coinnigh súil ar do chógais
 • faigh d’oideas in am
 • bíodh a fhios agat conas teacht ar aon seirbhís sláinte a theastaíonn uait

Oidis agus ag bailiú cógais

Oidis agus ag bailiú cógais

Ciallaíonn na hathruithe sealadacha atá déanta le linn ráig COVID-19 gur féidir le do dhochtúir teaghlaigh d’oideas a sheoladh chuig do chógaslannaí. Níl cóip páipéir ag teastáil. B’fhéidir go mbeadh moill ghearr ann nuair a bheadh an t-oideas á sheoladh chuig an chógaslann. B’fhéidir go seolfaí é níos déanaí sa lá. Glaoigh ar an gcógaslann chun a chinntiú go bhfuil sé réidh le bailiú sula bhfágann tú an teach.

Ná téigh chuig an chógaslann

 • má tá COVID-19 ort
 • má tá comharthaí COVID-19 ort
 • má tá tú ag fanacht ar thástáil nó ar thorthaí tástála COVID-19
 • más gartheagmhálaí le cás COVID-19
 • má tá tú ag cur srian le do ghluaiseachtaí

Glaoigh ar do chógaslannaí agus abair le duine de do chlann an t-oideas a bhailiú.

Soláthairtí leighis

Níl aon chur isteach ar sholáthar cógais. Ní gá níos mó cógais a ordú ná mar a theastaíonn uait. Má dhéanann tú é seo, beidh tionchar aige ar sholáthar cógais do dhaoine eile.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 21/08/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 21/08/2023