Skip to main content

Faigh cúnamh leighis láithreach má bhíonn do pháiste tinn

Uasdátaithe: 15 Eanáir 2021

Cathain ar chóir cúnamh éigeandála a fháil

Glaoigh ar 112 nó 999 nó téigh go dtí an rannóg éigeandála is cóngaraí má :

 • tá do pháiste faoi thrí mhí d’aois agus teocht de 38 céim Celsius nó níos mór air, nó má cheapann tú go bhfuil fiabhras air
 • tá gríos air nach n-imíonn nuair a bhrúnn tú é le gloine (déan an tástáil le gloine)
 • tá dath bán, baslcóideach, gorm nó liath ar a chraiceann
 • airíonn sé an-fhuar má leagann tú do lámh air
 • bhíonn stad ina anáil, patrúin neamhrialta análaithe nó má thosaíonn sé ag gnúsachtaí
 • bhíonn an-deacracht aige análú
 • bhíonn sé trína chéile nó gan a a bheith ag tabhairt aon aird ort
 • bhíonn dath gorm thart ar a liopaí
 • bhíonn taom aige den chéad uair (ag crith gan stad )
 • tá sé trína chéile go mór ( ag caoineadh gan stad) nó mearbhall air
 • tá sé codlatach agus deacair a dhúiseacht nó mearbhall air

Má bhíonn do pháiste tinn faigh comhairle leighis dó láithreach. Is cuma cén tinneas atá ar do pháiste, beidh seans níos fearr aige biseach a fháil má fheiceann dochtúir é go sciobtha.

Ní dócha go bhfuil COVID-19 ar do pháiste

D’fhéadfadh do pháiste éirí tinn go gasta ar go leor cúiseanna.

I measc na dtinneas a bhíonn ar páistí bíonn:

 • meiningíteas agus seipticéime
 • slaghdáin, casacht agus ionfhabhtuithe víreasacha eile
 • fliú

Ní bhíonn droch thinneas ar pháistí de gnáth de bharr an COVID-19 (coróinvíreas) ach bíonn uaireanta. Sin an fáth go mbeadh ar do dhochtúir an coróinvíreas a chur as an áireamh.

Céard a tharlóidh ansin

Déanfaidh gairmithe cúraim sláinte measúnú ar do pháiste chun a fháil amach an COVID-19 nó rud éigin eile atá air.

Cuirfidh siad na ceisteanna seo ort:

 • an bhfuil aon duine a chónaíonn le do pháiste tinn
 • an raibh do pháiste i dteagmháil le haon duine a fuair toradh dearfach ar thástáil an COVID-19

Mura féidir leo a rá go cinnte cad atá contráilte le do pháiste, d’fhéadfadh tástáil don COVID-19 a bheith ag teastáil uaidh.

Beidh ar do pháiste fanacht amach ó dhaoine eile go dtí go mbeidh a fhios go cinnte nach bhfuil an COVID-19 air trí:

 • diagnóis dhifriúil nó
 • toradh diúltach ar an tástáil

Is ionann fanacht amach ó dhaoine eile agus do pháiste a choinneáil sa bhaile agus scartha amach ó dhaoine eile. Ná lig aon chuairteoir isteach .

Déan cinnte go leanann do pháiste air ag ní a lámha mar is ceart agus go rialta agus lean an chomhairle maidir le casacht agus sraothartach.

Lean an chomhairle seo má bhí do pháiste i dteagmháil le duine a fuair toradh dearfach don tástáil COVID-19 .

Cén uair ar chóir glaoch láithreach a chur ar do dhochtúir teaghlaigh

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh láithreach má tá:

 • do pháiste idir 3 agus 6 mhí d’aois agus teocht de 38 céim Celsius nó níos airde aige, nó má cheapann tú go bhfuil fiabhras air
 • deacrachtaí análaithe aige agus é ag tarraingt a bhoilg isteach faoi na heasnacha, má bhreathnaíonn sé go bhfuil matáin a mhuinéil ag bogadh nuair a tharraingíonn sé anáil nó go bhfuil a chloigeann ag bogadh suas agus síos agus é ag análú
 • do pháiste díhiodráidithe - – clúidín nach bhfuil ró-fhliuch, súile báite ina cheann, béal tirim nó gan aon deor ina shúile agus é ag caoineadh
 • do pháiste tuirseach (an-tuirseach) nó cantalach agus ní féidir é a chiúnú le bréagáin, bia, teilifís nó má thógann tú suas é- agus go háirithe má tharlaíonn sé seo tar éis dá theocht ísliú
 • do pháiste ag crith go dona nó ag gearán faoi phianta sna matáin
 • do pháiste ag cur amach de shíor nó drochphian ina bholg seasta

D’fhéadfaí an Tástáil don COVID-19 a dhéanamh ar do pháiste

Is iomaí cúis a d’fhéadfadh a bheith le tinneas teacht go tobann ar do pháiste.

Ní bhíonn droch thinneas ar pháistí de gnáth de bharr an COVID-19 ach bíonn uaireanta. Sin an fáth go mbeadh ar do dhochtúir an COVID-19 a chur as an áireamh.

Iarrfaidh do dhochtúir teaghlaigh tástáil an COVID-19 do do pháiste má bhí sé i dteagmháil le duine a fuair duine a fuair toradh diúltach.

D’fhéadfadh tástáil don COVID-19 a bheidh ag teastáil ó do pháiste freisin sna cásanna seo:

 • mura bhfuil do dhochtúir teaghlaigh cinnte cén tinneas atá ar do pháiste
 • tá duine eile sa teach tinn ach nach fios cén fáth

Cén chéad rud eile a tharlóidh

Déanfaidh do dhochtúir teaghlaigh measúnú ar do pháiste agus molfaidh sé cóir leighis dá chomharthaí tinnis. Iarrfar ort súil a choinneáil ar do pháiste ar eagla go n-éireodh sé níos measa.

Beidh ar do pháiste fanacht amach ó dhaoine eile go dtí go mbeidh a fhios go cinnte nach bhfuil an COVID-19 air trí:

 • diagnóis dhifriúil nó
 • toradh diúltach ar an tástáil
 • Is ionann fanacht amach ó dhaoine eile agus do pháiste a choinneáil sa bhaile agus scartha amach ó dhaoine eile. Ná lig aon chuairteoir isteach

Déan cinnte go leanann do pháiste air ag ní a lámha mar is ceart agus go rialta agus lean an chomhairle maidir le casacht agus sraothartach.

Mura dtástáiltear do pháiste agus mura a bhfuil a fhios ag do dhochtúir cén tinneas atá air, caithfear leis amhail agus go bhfuil an COVID-19 air. Léigh an chomhairle maidir leis na nithe a ba chóir duitse agus do do pháiste a dhéanamh.

Ba chóir go mbeadh gach duine a bhí i dteagmháil le do pháiste ar an eolas faoi chomharthaí an COVID-19 ar eagla go dtiocfadh na comharthaí orthu.

Siondróm ilchóras athlastach péidiatraice (PIMS)

Bhí ar líon beag páistí a raibh coróinvíreas orthu cóir leighis ospidéil a fháil le haghaidh siondróm athlastach ar a dtugtar siondróm ilchóras athlastach péidiatraiceach (PIMS).

Is neamhord é PIMS a d’fhéadfadh beatha duine a chur i mbaol. Tarlaíonn sé de bharr freagra neamhghnách a thugann córas imdhíonachta an choirp ar ionfhabhtú . Tá sé cosúil leis an ngalar Kawasaki nó siondróm suaite thocsainigh agus tá sé neamh-choitianta.

Níl a fhios againn an bhfuair na leanaí seo PIMS toisc go raibh COVID-19 orthu. Tá sé ró-luath a fháil amach an bhfuil aon cheangal ann.

Tá leanaí a dteastaíonn cóir leighisl ospidéil uathu anois le haghaidh PIMS á dtástáil don víreas. Is réamhchúram é seo.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 01/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 01/09/2023