Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

Stay at home – level 5 restrictions are in place nationwide. Get the latest advice about COVID-19

Faigh cúnamh leighis láithreach má bhíonn do pháiste tinn

Uasdátaithe: 15 Eanáir 2021

Cathain ar chóir cúnamh éigeandála a fháil

Glaoigh ar 112 nó 999 nó téigh go dtí an rannóg éigeandála is cóngaraí má :

 • tá do pháiste faoi thrí mhí d’aois agus teocht de 38 céim Celsius nó níos mór air, nó má cheapann tú go bhfuil fiabhras air
 • tá gríos air nach n-imíonn nuair a bhrúnn tú é le gloine (déan an tástáil le gloine)
 • tá dath bán, baslcóideach, gorm nó liath ar a chraiceann
 • airíonn sé an-fhuar má leagann tú do lámh air
 • bhíonn stad ina anáil, patrúin neamhrialta análaithe nó má thosaíonn sé ag gnúsachtaí
 • bhíonn an-deacracht aige análú
 • bhíonn sé trína chéile nó gan a a bheith ag tabhairt aon aird ort
 • bhíonn dath gorm thart ar a liopaí
 • bhíonn taom aige den chéad uair (ag crith gan stad )
 • tá sé trína chéile go mór ( ag caoineadh gan stad) nó mearbhall air
 • tá sé codlatach agus deacair a dhúiseacht nó mearbhall air

Má bhíonn do pháiste tinn faigh comhairle leighis dó láithreach. Is cuma cén tinneas atá ar do pháiste, beidh seans níos fearr aige biseach a fháil má fheiceann dochtúir é go sciobtha.

Ní dócha go bhfuil COVID-19 ar do pháiste

D’fhéadfadh do pháiste éirí tinn go gasta ar go leor cúiseanna.

I measc na dtinneas a bhíonn ar páistí bíonn:

 • meiningíteas agus seipticéime
 • slaghdáin, casacht agus ionfhabhtuithe víreasacha eile
 • fliú

Ní bhíonn droch thinneas ar pháistí de gnáth de bharr an COVID-19 (coróinvíreas) ach bíonn uaireanta. Sin an fáth go mbeadh ar do dhochtúir an coróinvíreas a chur as an áireamh.

Céard a tharlóidh ansin

Déanfaidh gairmithe cúraim sláinte measúnú ar do pháiste chun a fháil amach an COVID-19 nó rud éigin eile atá air.

Cuirfidh siad na ceisteanna seo ort:

 • an bhfuil aon duine a chónaíonn le do pháiste tinn
 • an raibh do pháiste i dteagmháil le haon duine a fuair toradh dearfach ar thástáil an COVID-19

Mura féidir leo a rá go cinnte cad atá contráilte le do pháiste, d’fhéadfadh tástáil don COVID-19 a bheith ag teastáil uaidh.

Beidh ar do pháiste fanacht amach ó dhaoine eile go dtí go mbeidh a fhios go cinnte nach bhfuil an COVID-19 air trí:

 • diagnóis dhifriúil nó
 • toradh diúltach ar an tástáil

Is ionann fanacht amach ó dhaoine eile agus do pháiste a choinneáil sa bhaile agus scartha amach ó dhaoine eile. Ná lig aon chuairteoir isteach . Read advice on how to care for a child who has to self-isolate.

Déan cinnte go leanann do pháiste air ag ní a lámha mar is ceart agus go rialta agus lean an chomhairle maidir le casacht agus sraothartach.

Cén uair ar chóir glaoch láithreach a chur ar do dhochtúir teaghlaigh

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh láithreach má tá:

 • do pháiste idir 3 agus 6 mhí d’aois agus teocht de 38 céim Celsius nó níos airde aige, nó má cheapann tú go bhfuil fiabhras air
 • deacrachtaí análaithe aige agus é ag tarraingt a bhoilg isteach faoi na heasnacha, má bhreathnaíonn sé go bhfuil matáin a mhuinéil ag bogadh nuair a tharraingíonn sé anáil nó go bhfuil a chloigeann ag bogadh suas agus síos agus é ag análú
 • do pháiste díhiodráidithe - – clúidín nach bhfuil ró-fhliuch, súile báite ina cheann, béal tirim nó gan aon deor ina shúile agus é ag caoineadh
 • do pháiste tuirseach (an-tuirseach) nó cantalach agus ní féidir é a chiúnú le bréagáin, bia, teilifís nó má thógann tú suas é- agus go háirithe má tharlaíonn sé seo tar éis dá theocht ísliú
 • do pháiste ag crith go dona nó ag gearán faoi phianta sna matáin
 • do pháiste ag cur amach de shíor nó drochphian ina bholg seasta

D’fhéadfaí an Tástáil don COVID-19 a dhéanamh ar do pháiste

Is iomaí cúis a d’fhéadfadh a bheith le tinneas teacht go tobann ar do pháiste.

Ní bhíonn droch thinneas ar pháistí de gnáth de bharr an COVID-19 ach bíonn uaireanta. Sin an fáth go mbeadh ar do dhochtúir an COVID-19 a chur as an áireamh.

Iarrfaidh do dhochtúir teaghlaigh tástáil an COVID-19 do do pháiste má bhí sé i dteagmháil le duine a fuair duine a fuair toradh diúltach.

Read advice on what to do if your child has been in contact with someone who has tested positive for coronavirus

D’fhéadfadh tástáil don COVID-19 a bheidh ag teastáil ó do pháiste freisin sna cásanna seo:

 • mura bhfuil do dhochtúir teaghlaigh cinnte cén tinneas atá ar do pháiste
 • tá duine eile sa teach tinn ach nach fios cén fáth

Read advice on bringing your child for a coronavirus test

Cén chéad rud eile a tharlóidh

Déanfaidh do dhochtúir teaghlaigh measúnú ar do pháiste agus molfaidh sé cóir leighis dá chomharthaí tinnis. Iarrfar ort súil a choinneáil ar do pháiste ar eagla go n-éireodh sé níos measa.

Beidh ar do pháiste fanacht amach ó dhaoine eile go dtí go mbeidh a fhios go cinnte nach bhfuil an COVID-19 air trí:

Read advice on how to care for a child who has to self-isolate.

Déan cinnte go leanann do pháiste air ag ní a lámha mar is ceart agus go rialta agus lean an chomhairle maidir le casacht agus sraothartach wash their hands properly and regularly and follow hygiene advice around coughing and sneezing.

Mura dtástáiltear do pháiste agus mura a bhfuil a fhios ag do dhochtúir cén tinneas atá air, caithfear leis amhail agus go bhfuil an COVID-19 air. Léigh an chomhairle maidir leis na nithe a ba chóir duitse agus do do pháiste a dhéanamh.

Ba chóir go mbeadh gach duine a bhí i dteagmháil le do pháiste ar an eolas faoi chomharthaí an COVID-19 ar eagla go dtiocfadh na comharthaí orthu.

Siondróm ilchóras athlastach péidiatraice (PIMS)

Bhí ar líon beag páistí a raibh coróinvíreas orthu cóir leighis ospidéil a fháil le haghaidh siondróm athlastach ar a dtugtar siondróm ilchóras athlastach péidiatraiceach (PIMS).

Is neamhord é PIMS a d’fhéadfadh beatha duine a chur i mbaol. Tarlaíonn sé de bharr freagra neamhghnách a thugann córas imdhíonachta an choirp ar ionfhabhtú . Tá sé cosúil leis an ngalar Kawasaki nó siondróm suaite thocsainigh agus tá sé neamh-choitianta.

Níl a fhios againn an bhfuair na leanaí seo PIMS toisc go raibh COVID-19 orthu. Tá sé ró-luath a fháil amach an bhfuil aon cheangal ann.

Tá leanaí a dteastaíonn cóir leighisl ospidéil uathu anois le haghaidh PIMS á dtástáil don víreas. Is réamhchúram é seo.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 01/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 01/09/2023