Skip to main content

Deacrachtaí slogadh agus fadhbanna gutha tar éis an an choróinvíris

D’fhéadfadh deacrachtaí ithe agus ól a bheith ag roinnt daoine a raibh an choróinvíreas orthu. Is féidir leis sin tionchar a bheith ar do ghuth agus ar do chumarsáid. D’fhéadfá a bheith ag éirí tuirseach go héasca nó d’fhéadfadh sé go mbeadh giorra anála ort anois is arís.

Deacrachtaí slogadh

Coinníonn tú d’anáil go nádúrtha nuair a shlogann tú. Stopann sé sin bia nó deoch ag dul isteach sna scamhóga.

Nuair a bhíonn deacrachtaí análaithe agat, d’fhéadfadh sé go mbeadh deacracht an t-anáil agus an slogadh a chomhordú.

Tá rudaí gur féidir leat a dhéanamh dul i ngleic le sin sa mbaile.

Conas ithe nó ól go compordach

Chun cabhrú le deacrachtaí slogadh:

 • suigh suas díreach sa gcathair nuair a bhíonn tú ag ithe nó ag ól
 • tóg blogam beag nó plaic bheag
 • ith nó ól go mall
 • stop agus lig do scíth má tá thagann giorra anála ort nó má éiríonn tú tuirseach
 • ith rud beag agus ith go minic – moltar 3 bhéile beag agus 3 sneaic gach lá
 • bain triail as bia níos boige nach bhfuil mórán cogaint uaidh
 • ná bí ag caint agus tú ag ithe mar go bhfhéadfadh sé cur as do d’análú

Léigh níos mó faoi ithe go maith agus tú ag teacht ón gcoróinvíreas

Cén uair ar chóir cabhair a iarraidh

Tagann roinnt daoine acu féin go tapa agus ní bhíonn mórán tacaíochtaí uathu. Ach beidh daoine ann a bhfuil níos mó ama agus cabhrach ag teastáil uathu.

Má tá cabhair bhreise uait, labhair le Teiripeoir Urlabhra agus Teanga (TUT). D’fhéadfadh TUT athshlanú a mholadh chun feabhas a chur ar do scileanna slogtha, gutha agus cumarsáide.

Mura bhfuil tú ag fáil do dhóthain beatha mar gheall ar fhadhbanna slogadh, is féidir le diaitéiteach cabhrú leat. D’fhéadfadh do théarnamh agus do ghluaisteacht a bheith thíos leis gan beathú maith.

Chun coinne a fháil le TUT nó le diaitéiteach labhair le d’fhoireann cúraim sláinte san ospidéal. Má tá tú ag teacht chugat fhéin sa bhaile, iarr ar do dhochtúir teaghlaigh coinne a dhéanamh.

Má tá tú san ospidéal

Inis do dhochtúir nó d’altra má thagann giorra anála ort linn do bhéile nó ag deireadh na béile.

Má bhí tiúb agat chun cabhrú leat d’anáil a tharraing b’fhéidir go mbeidh deacrachtaí slogadh agat nuair a thagann an tiúb amach. D’fhéadfadh sé seo dul ar aghaidh ar feadh 3 seachtainí ach de ghnáth áiríonn daoine níos fearr i bhfad níos luaithe ná sin.

Má tá tú ag teacht chugat fhéin sa mbaile

Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh chun comhairle a fháil má tá:

 • deacrachtaí slogadh fós agat tar éis na comhairle i dtaobh ithe nó ól go compordach a leanacht
 • tú ag casacht nó ag tachtadh agus tú ag ithe nó ag ól
 • glór fliuch nó gugach agat tar éis slogadh
 • tú ag aireachtáil go bhfuil rud éigin sáite i do scornach nuair atá tú ag ithe nó ag ól
 • ionfhabhtuithe nua i d’ucht go minic

Aire a thabhairt do do bhéal

Nuair a bhí tú tinn leis an gcoróinvíreas, b’fhéidir go raibh:

 • do bhéal tirim nó tinn
 • do bheola gearrtha
 • drochanáil agat

Tá cúram béil tábhachtach mar is féidir leis triomacht agus ionfhabhtuithe sa todhchaí a cheansú. Tá sé thar a bheith tábhachtach aire a thabhairt dod’ bhéal go háirithe má d’úsáid tú masc análaithe san ospidéal toisc gur féidir le sin do bhéal a thriomú amach.

Conas aire a thabhairt do do bhéal

Chun aire a thabhairt do do bhéal, ba chóir duit:

 • do chuid fiacla a scuabadh i ndiaidh gach béile ag baint úsáid as taos fiacla
 • bí ag ól neart deochanna – tóg súimíní beaga go rialta
 • úsáid balmán liopa má tá do liopaí tirim

Má chaitheann tú fiacla bréige, bain amach iad agus glan na fiacla agus do bhéal faoi dhó sa ló. Tóg amach do chuid fiacla bréige i gcónaí san oíche.

Fadhbanna gutha tar éis an choróinvíris

D’fhéadfadh sé a bheith níos deacra duit labhairt má tá giorra anála ort. D’fhéadfadh do ghuth a bheith lag, ciúin, garbh nó slóthach. B’fhéidir go mbeadh scornach tinn ort má bhí tú ag casachta go leor nó má bhí tiúb análaithe ag teastáil uait san ospidéal.

B’fhéidir go mbraitheann tú go bhfuil do ghuth lag agus nach bhfuil do chuid cainte chomh soiléir agus a bhí. Ba chóir go bhfeabhsódh sé seo de réir mar a thagann biseach ar do chuid comharthaí.

Is féidir le fadhbanna a bheith agat le do ghuth suas go 6-8 seachtainí. Mura bhfuil do ghuth ar ais mar is gnách faoin am seo, déan teagmháil le do dhochtúir.

Conas aire a thabhairt do do ghlór agus labhairt go soiléir

Chun cabhrú le do ghlór a theacht aige féin arís, ba chóir duit fanacht hiodráitithe trí neart uisce a ól.

Ba chóir duit freisin na nithe seo a sheachaint:

 • béicíl nó do ghlór a bhrú amach
 • a bheith go síoraí ag glanadh do scornach – bain triail as uisce a ól nó casacht mór amháin
 • sioscarnach d’aon ghnó – ní chuidíonn sé le do ghlór, is amhlaigh a chuireann sé brú ar an laraing
 • ag ól an iomarca caife agus alcóil
 • caitheamh tobac nó vápáil
 • losainséir nó gargraisigh a bhfuil leigheas iontu - d'fhéadfadh sé go gcuirfeadh tú níos mó brú ar do ghlór tar éis dó faoiseamh fháil
 • aer te nó tirim
 • timpeallachtaí lán dusta

Conas labhairt níos soiléire

Chun cabhrú le daoine tú a chloisteáil níos fearr, is féidir leat triail a bhaint as:

 • suí suas díreach agus d’anáil a tharraingt roimh labhairt
 • an torann sa gcúlra a laghdú agus tú ag caint le daoine eile
 • stopadh, scíth a thógáil agus iarracht a dhéanamh níos déanaí má airíonn do ghlór tuirseach

Má tá do ghuth lag nó má tá slócht ort, ná labhair ar an teileafón nó trí fhíscheamara. Déan iarracht úsáid a bhaint as roghanna atá bunaithe ar téacs.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 16/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 16/09/2023