Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: advice to stop the spread. Extra restrictions are in place for Kildare, Laois and Offaly

Daoine atá i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas

Tá srianta breise i bhfeidhm i gCill Dara, Laois agus Uíbh Fhailí.

Lean an chomhairle seo má tá tú i do chónaí in aon chontae díobh seo.

Is féidir leis an choróinvíreas (COVID-19) daoine áirithe a dhéanamh an-tinn. Ach tá cuid de na daoine i mbaol níos mó uaidh.

Tá 2 ghrúpa i mbaol níos mó uaidh :

 • baol an-mhór (an-leochaileach)
 • baol mór

Tá comhairle éagsúil á tabhairt don dá ghrúpa seo:

Cad ba chóir don dá ghrúpa a dhéanamh

Daoine atá i mbaol an-mhór

Daoine atá i mbaol mór<

Ní mór duit cocúnú.

Fan sa bhaile i gcónaí. Seachain teagmháil le daoine eile. Laghdaigh gach teagmháil nach gá le baill eile den líon tí.

Léigh níos mó faoi chocúnú

Bí níos cúramaí agus seachain an coróinvíreas.

Cloí go dlúth le comhairle maidir le conas tú féin a chosaint ón gcoróinvíreas

Grúpaí ata i mbaol an-mhór (thar a bheith leochaileach)

I measc na ndaoine sna grúpa atá i mbaol an-mhór tá:

 • Daoine atá os cionn 70 – fiú daoine atá aclaí agus folláin
 • Daoine a fuair aistriú orgáin
 • Daoine atá ag fáil ceimiteiripe d’[ailse] cancer
 • Daoine ag fáil radaiteiripe radacach d’ailse scamhóg
 • Daoine atá ag fáil cóir leighis do chéimeanna éagsúla d’ailse fola nó smeara amhail leoicéime, liomfóma nó mialóma
 • Daoine a bhfuil imdhíon-teiripe nó aon chóireáil antasubstainte eile ailse á fháil acu
 • Daoine a bhfuil cóireail d’ailse á fháil acu ar féidir leis cur isteach ar an gcóras imdhíonach amhail coscaire um chionáis phróitéin nó coscairí PARP
 • Daoine a fuair smior cnáimhe nó gaschealla le 6 mhí anuas, nó atá ag tógáil drugaí imdhíon-sochta
 • Daoine le galair riospráide thromchúiseacha ar nós fiobróis chisteach, asma agus galar scamhóige toirmeascach ainsealach tromchúiseach COPD
 • Daoine le galair neamhchoitianta a d’fhéadfadh cur go mór leis an mbaol ionfhabhtuithe (amhail Comheaspa Imdhíonachta Throm (SCID) agus corrancheallach homaisgeach)
 • Daoine atá ag fáil teiripe imdhíon-sochta a d’fhéadfadh cur leis an mbaol ionfhabhtuithe
 • Daoine atá torrach agus a bhfuil galar suntasach croí orthu

Cad ba chóir duit a dhéanamh má tá tú i mbaol an-ard (thar a bheith leochaileach)

Má tá tú i mbaol mór, ní mór duit cocúnú.

Léigh ár treoir faoi chonas cocúnú

Grúpaí Ard-Riosca

Áirítear sa ghrúpa seo na daoine atá i mbaol ard mar:

 • Go bhfuil siad os cionn 60 bliain d’aois
 • Go bhfuil míschumas foghlama acu
 • Go bhfuil riocht scamógach orthu (amhail asma, Galar Scamhóige Toirmeascadh Ainsealach COPD, eimfiséime nó broincíteas)
 • Go bhfuil galar croí orthu (amhail teip croí)
 • Go bhfuil Brú Fola Ard orthu
 • Go bhfuil diaibéiteas orthu
 • Go bhfuil Galar Ainsealach Dúáin orthu
 • Go bhfuil Galar Ae (amhail heipitíteas) orthu
 • Go bhfuil riocht leighis orthu a ghoileann ar analú
 • Go bhfuil ailse orthu
 • Go bhfuil córas imdhíonta lag (imdhíon-sochta) acu
 • Go bhfuil galar ceirbreashoithíoch orthu
 • Go bhfuil riocht orthu a chuireann isteach ar an incinn nó na néaróga (amhail Galar Parkinson, galar néarón luadrach, scléaróis iolrach, nó pairilis cheireabrach)
 • Go bhfuil fadhb leis an splín orthu nó gur baineadh amach an splín
 • Go bhfuil riocht orthu a chiallaíonn go bhfuil baol ard ann go bhfaighidis ionfhabhtuithe (amhail VEID, such as HIV, lúpas nó scléirideirm)
 • Go bhfuil siad ag tógáil cógais a chuireann isteach ar an gcóras imdhíonta (amhail dáileoga íseal stéaróidigh)
 • Go bhfuil otracht orthu
 • Go bhfuil cónaí orthu i dtithe altranais agus ionaid fadtéarmacha eile
 • Go bhfuil siad faoi chúram speisialta do dhaoine faoi mhíchumais agus go bhfuil siad os cionn 50 bliain d’aois nó go bhfuil fadhb sláinte bunúsach acu

Cad ba chóir do dhaoine atá sna grúpaí atá i mbaol ard a dhéanamh

Bí an-chúramach agus cloí leis an gcomhairle faoi conas tú féin a chosaint ón choróinvíreas.

Ciallaíonn seo:

 • fan sa mbaile
 • aonrú sóisialta
 • na lámha a ní go rialta agus i gceart

Ní gá duit féin-aonrú ach amháin má bhíonn comharthaí an choróinvíreas ort.

Má chuireann tú seirbhís riachtanach ar fáil, is féidir leat taisteal chun na hoibre. Bí an-chúramach faoi aonrú sóisialta.

Iarr ar na daoine i do shaol a bheith níos cúramaí fút chun tú a chosaint ón choróinvíreas.

Má tá tú ag tabhairt aire do dhuine atá i mbaol ard ón gcoróinvíreas, tá sé an-tábhachtach cloí leis an gcomhairle faoi chonas tú féin a chosaint ón gcoróinvíreas. Bí cinnte go dtuigeann siad ce chomh tábhachtach agus atá sé iad féin a chosaint.

Má thagann fiabhras nó aon chomhartha riospráide ort glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh nó HSELive ag 1850 24 1850.

Caitheamh Tobac

D’fhéadfá a bheith i mbaol níos mó ionfhabhtú tromchúiseach a fháil ón choróinvíreas má chaitheann tú tobac.

Cuireann caitheamh tobac isteach ar an gcóras imdhíonta sna haerbhealaí, fíochán na scámhóg agus an cholainn iomlán. Laghdaíonn seo an chosaint nádúrtha in aghaidh ionfhabhtaithe, ar nós an choróinvíris.

Quit smoking during the coronavirus outbreak

Tacaíocht do dhaoine atá i mbaol mór

Tá tacaíochtaí pobail ar fáil do dhaoine atá i mbaol mór ón choróinvíreas. I measc na dtacaíochtaí seo tá cabhair chun nithe mar seo a bhailiú:

 • Earraí grosaera
 • Cógais
 • Nithe riachtanacha eile

Rinneadh athruithe freisin chun go mbeadh sé níos éasca duit do chógais leighis a fháil.

Léigh nios mó faoi chonas gur féidir leis na hÚdaráis Áitiúla cúnamh a thabhairt duit le linn ráig an choróinvíreas.

Toircheas agus an coróinvíreas

Ón méid eolais atá againn anois, níl tusa ná do naonán i mbaol ón choróinvíreas de bharr go bhfuil tú torrach.

Léigh níos mó faoi toircheas agus coróinvíreas

Ábhair bainteach leis seo

How to get tested for coronavirus

Minding your mental health during the coronavirus pandemic

Exercise at home

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 13/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 13/05/2023