Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Be responsible. Be safe

Health information and advice to stop the spread of coronavirus

Daoine atá i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas

Uasdátaithe: 25 Meitheamh at 12.55i.n.

Is féidir leis an choróinvíreas (COVID-19) daoine áirithe a dhéanamh an-tinn. Ach tá cuid de na daoine i mbaol níos mó uaidh.

Tá 2 ghrúpa i mbaol níos mó uaidh :

Tá comhairle éagsúil á tabhairt don dá ghrúpa seo:

Cad ba chóir don dá ghrúpa a dhéanamh

Daoine atá i mbaol an-mhór

Daoine atá i mbaol mór

Ní mór duit cocúnú.

Fan sa bhaile i gcónaí. Seachain teagmháil le daoine eile. Laghdaigh gach teagmháil nach gá le baill eile den líon tí.

[Léigh níos mó faoi chocúnú]Read more about cocooning

Bí níos cúramaí agus seachain an coróinvíreas.

Lean [comhairle maidir le conas tú féin a chosaint ón choróinvíreas]advice on how to protect yourself from coronavirus

Grúpaí ata i mbaol an-mhór (thar a bheith leochaileach)

I measc na ndaoine sna grúpa atá i mbaol an-mhór tá:

 • Daoine atá os cionn 70 – fiú daoine atá aclaí agus folláin
 • Daoine a fuair aistriú orgáin
 • Daoine atá ag fáil ceimiteiripe d’[ailse] cancer
 • Daoine ag fáil radaiteiripe radacach d’ailse scamhóg
 • Daoine atá ag fáil cóir leighis do chéimeanna éagsúla d’ailse fola nó smeara amhail leoicéime, liomfóma nó mialóma
 • Daoine a bhfuil imdhíon-teiripe nó aon chóireáil antasubstainte eile ailse á fháil acu
 • Daoine a bhfuil cóireail d’ailse á fháil acu ar féidir leis cur isteach ar an gcóras imdhíonach amhail coscaire um chionáis phróitéin nó coscairí PARP
 • Daoine a fuair smior cnáimhe nó gaschealla le 6 mhí anuas, nó atá ag tógáil drugaí imdhíon-sochta
 • Daoine le galair riospráide thromchúiseacha ar nós fiobróis chisteach, [asma] asthma agus galar scamhóige toirmeascach ainsealach tromchúiseach COPD
 • Daoine le galair neamhchoitianta a d’fhéadfadh cur go mór leis an mbaol ionfhabhtuithe (amhail Comheaspa Imdhíonachta Throm (SCID) agus corrancheallach homaisgeach)
 • Daoine atá ag fáil teiripe imdhíon-sochta a d’fhéadfadh cur leis an mbaol ionfhabhtuithe
 • Daoine atá torrach agus a bhfuil galar suntasach croí orthu

Cad ba chóir duit a dhéanamh má tá tú i mbaol mór

Má tá tú i mbaol mór, ní mór duit cocúnú.

[Léigh ár treoir faoi chonas cocúnú]Read our guide on how to cocoon

Grúpaí atá i mBaol

I measc na ngrúpaí seo tá:

 • Daoine atá os cionn os cionn 60
 • Daoine a bhfuil míchumas foghlama orthu
 • Daoine a bhfuil tinneas scamhóg orthu (amhail [asma] asthma, Galar Scamhóige Toirmeascach Ainsealach COPD, eimfiséime nó broincíteas)
 • Daoine a bhfuil galar croí orthu (amhail teip croí)
 • Daoine bhfuil [Brú Fola Ard] high blood pressure (hypertension) orthu
 • Daoine bhfuil [diaibéiteas] diabetes orthu
 • Daoine a bhfuil Galar Ainsealach Duán orthu
 • Daoine a bhfuil Galar Ae (m.sh heipitíteas) orthu
 • Daoine a bhfuil fadhbanna sláinte fadthéarmacha acu a ghoileann ar análú
 • Daoine a bhfuil ailse orthu
 • Daoine a bhfuil [córas imdhíonta lag (imdhíon-sochta)] weak immune system (immunosuppressed) acu
 • Daoine a bhfuil galar ceirbreashoithíoch orthu
 • Daoine a bhfuil tinneas orthu a chuireann isteach ar an intinn nó ar na néaróga (amhail Galar Parkinson, galar néarón luadrach, scléaróis iolrach, nó pairilis cheireabrach)
 • Daoine a bhfuil fadhb acu leis an splín nó ar baineadh amach an splín
 • Daoine a bhfuil galair ar nós VEID, lúpas nó scléirideirm orthu a d’fhéadfadh cur leis an mbaol ionfhabhtaithe
 • Daoine atá ag [tógáil cógais a chuireann isteach ar an gcóras imdhíonta (m.sh. dáileoga ísle stéaróidigh)] taking medicine that can affect your immune system (such as low doses of steroids)
 • Daoine a bhfuil otracht orthu
 • Cónaitheoirí tithe altranais agus ionaid fadchónaithe eile
 • Daoine os cionn 50 bliain d’aois laistigh de na sainseirbhísí sláinte mhíchumais nó a bhfuil fadhb bhunúsach sláinte acu

Cad ba chóir do dhaoine atá sna grúpaí atá i mbaol mór a dhéanamh

Bí an-chúramach agus cloí leis an gcomhairle faoi conas tú féin a chosaint ón choróinvíreas.

Ciallaíonn seo:

 • fanacht sa bhaile an oiread agus is féidir
 • scaradh sóisialta
 • na lámha a ní go rialta agus i gceart

Ní gá duit féin-aonrú ach amháin má bhíonn [comharthaí an choróinvíris] ort.

Ba chóir duit oibriú as an mbaile má tá tú i mbaol mór ón choróinvíreas. Mura féidir leat é seo a dhéanamh agus má chaitheann tú dul go dtí do láthair oibre, bí fíorchúramach agus:

 • lean den scaradh sóisialta an oiread agus is féidir
 • nigh do lámha go rialta agus i gceart

Abair leis na daoine in aice leat níos mó aire a thabhairt duit chun tú [a chosaint ón choróinvíreas] protect you from coronavirus.

Má thagann fiabhras nó aon chomhartha riospráide ort [glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh] contact your GP nó HSELive ag 1850 24 1850.

Ag tabhairt aire do dhuine atá i mbaol mór ón gcoróinvíreas

Má tá tú ag tabhairt aire do dhuine atá i mbaol mór ón gcoróinvíreas, tá sé an-tábhachtach cloí leis an gcomhairle faoi conas tú féin a chosaint ón gcoróinvíreas Déan cinnte go dtuigeann siad cé chomh tábhachtach agus atá sé iad féin a chosaint.

Má thagann fiabhras nó aon chomhartha riospráide ort glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh nó HSELive ag 1850 24 1850.

Caitheamh Tobac

D’fhéadfá a bheith i mbaol níos mó ionfhabhtú tromchúiseach a fháil ón choróinvíreas má chaitheann tú tobac.

Cuireann caitheamh tobac isteach ar an gcóras imdhíonta sna haerbhealaí, fíochán na scámhóg agus an cholainn iomlán. Laghdaíonn seo an chosaint nádúrtha in aghaidh ionfhabhtaithe, ar nós an choróinvíris.

Stop ag caitheamh tobac le linn ráig an Choróinvíris

Tacaíocht Phobail

Tá tacaíochtaí pobail ar fáil do dhaoine atá i mbaol mór ón choróinvíreas. I measc na dtacaíochtaí seo tá cabhair chun nithe mar seo a bhailiú:

 • Earraí grosaera
 • Cógais
 • Nithe riachtanacha eile

Rinneadh athruithe freisin chun go mbeadh sé níos éasca duit do chógais leighis a fháil

Léigh níos mó faoi conas ar féidir leis na hÚdaráis Áitiúla cúnamh a thabhairt duit le linn ráig an choróinvíris

Toircheas agus an coróinvíreas

Ón méid eolais atá againn anois, níl tusa ná do naonán i mbaol ón choróinvíreas de bharr go bhfuil tú torrach.

Léigh níos mó faoi thoircheas agus coróinvíreas

Ábhair Ghaolmhara

Conas tástáil a fháil don choróinvíreas

Ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris

Aclaíocht sa bhaile

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 17/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 17/07/2023