Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Déan cóireáil ar chomharthaí an choróinvíris sa bhaile

Níl cóireáil ar leith ann don choróinvíreas ach is féidir cóireáil a dhéanamh ar roinnt chomharthaí den choróinvíris a chóireáil sa bhaile.

Tiocfaidh biseach ar 80% de na daoine sa bhaile – ní bheidh orthu dul go dtí an ospidéal.

Má tá tú aclaí agus sláintiúil agus nach bhfuil ach comharthaí séimh ort, inseoidh do dhochtúir teaghlaigh duit fanacht asat féin féin-aonrú.

Is é an rud is tábhachtaí gur féidir leat a dhéanamh ná a chinntiú nach scaipeann tú an choróinvíreas ar dhaoine eile. Tá sé thar a bheith tábhachtach chun daoine sa bhaol is mó a chosaint.

Ba chóir duit:

 • Fanacht asat féin féin-aonrú
 • Neart codladh a dhéanamh
 • Ól do dhothain uisce chun díhíodráitiú a sheachaint. Ba chóir go mbeadh dath do mhún buí éadrom nó glan
 • Ith go sláintiúil
 • Ná bí ag caitheamh tobac
 • Coimead te
 • Bí ag coinneáil súil ar agus ag cóireáil do chomharthaí

Má éiríonn do chomharthaí níos measa

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh mura dtagann feabhas ort.

Má tá tú os cionn 60 bliain nó go bhfuil riocht ort a chiallaíonn go bhfuil baol níos mó ann duit ón gcoróinvíreas, coinnigh súil gear ar do chomharthaí. Glaoigh ar an dochtúir teaghlaigh láithreach ná éiríonn siad níos measa.

Léigh faoi cén uair gur chóir duit cabhair leighis a fháil.

Cógais leighis chun comharthaí tinnis a chóireáil

Beidh na cógais a úsáidtear ag brath ar:

 • Na comharthaí tinnis
 • Riocht leighis eile atá ort
 • Aon chógais eile atá á thógáil agat

Cabhróidh Paraicéiteamól nó iobúproifein chun do theocht a ísliú agus cóireáil a dhéanamh ar do phianta. Is paraicéiteamól an phríomh chógais a moltar mar chóireáil leighis d’fhormhór na ndaoine.

Sula dtógann tú aon chógais, bí cinnte an t-eolas ar an mbileog a thagann leis a léamh. Lean an chomhairle a chuireann gairmí sláinte ort.

Antaibheathaigh

Ní mharaíonn antaibheathaigh an coróinvíreas ná aon víreas eile. Ní chabhróidh siad le do chomharthaí tinnis agus ní bhrostóidh siad do théarnamh.

Is víreas atá sa Choróinvíreas agus ní féidir le hantaibheathaigh víris a chóireáil.

Iobúproifein

Tá sé ceart go leor iobúproifein nó drugaí frith-athlastacha(NSAID)eile a thógáil má tá an choróinvíreas ort. Níl aon fhianaise ann nach bhfuil siad sábháilte.

Ná tóg ach aon cheann amháin de na drugaí frith-athlastacha ag an am. Tá sé ceart go leor paraicéiteamól agus druga frith-athlastach a thógáil ag an am céanna.

Áirítear na drugaí frith-athlastacha:

 • iobúproifein – ainmneacha branda: Nurofen, Actiprofen, Advil, Brufen, Brupro, Buplex, Easofen, and Fenopine. Tugtar Nurofen, Melfen, Phorpain, Ibugel agus Ibuleve ar glóthach iobúproifein
 • naproxen – ainm branda: Naprosyn
 • diclofenac – ainm branda: Voltarol, Diclo, Diclac, Cataflam, Difene agus Flector

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 26/06/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 26/06/2023