Skip to main content

Déan cóireáil ar chomharthaí an choróinvíris sa bhaile

Níl cóireáil ar leith ann do COVID-19 ach is féidir cóireáil a dhéanamh ar roinnt chomharthaí COVID-19 a chóireáil sa bhaile.

Tiocfaidh biseach ar 80% de na daoine sa bhaile – ní bheidh orthu dul go dtí an ospidéal.

Beidh na vacsaíní á sheachadadh i gcéimeanna agus dá bhrí sin tógfaidh sé tamall chun an daonra iomlán a vacsaíniú. Léigh níos mó faoi Vacsaíní COVID-19

Má thagann comharthaí tinnis ort, ba chóir duit féin-aonrú chun cosc a chur ar scaipeadh COVID-19. Glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh nó Dochtúir Teaghlaigh lasmuigh de ghnáthuaireanta, chun do chomharthaí tinnis a phlé agus fáil amach an bhfuil gá le tástáil COVID-19.

Is é an rud is tábhachtaí gur féidir leat a dhéanamh ná a chinntiú nach scaipeann tú an choróinvíreas ar dhaoine eile. Tá sé thar a bheith tábhachtach chun daoine sa bhaol is mó a chosaint.

Ba chóir duit:

 • Fanacht asat féin féin-aonrú
 • Neart codladh a dhéanamh
 • Ól do dhothain uisce chun díhíodráitiú a sheachaint. Ba chóir go mbeadh dath do mhún buí éadrom nó glan
 • Ith go sláintiúil
 • Ná bí ag caitheamh tobac
 • Coimead te
 • Bí ag coinneáil súil ar agus ag cóireáil do chomharthaí

Léigh níos mó faoi:

 • Fiabhras
 • casacht – casacht ar bith ní casacht thirim amháin
 • Giorra anála
 • Boladh athraithe nó caillte

Má éiríonn do chomharthaí níos measa

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh mura dtagann feabhas ort.

Má tá tú os cionn 60 bliain nó go bhfuil riocht ort a chiallaíonn go bhfuil baol níos mó ann duit ón gcoróinvíreas, coinnigh súil gear ar do chomharthaí. Glaoigh ar an dochtúir teaghlaigh láithreach ná éiríonn siad níos measa.

Léigh faoi cén uair gur chóir duit cabhair leighis a fháil.

Cógais leighis chun comharthaí tinnis a chóireáil

Beidh na cógais a úsáidtear ag brath ar:

 • Na comharthaí tinnis
 • Riocht leighis eile atá ort
 • Aon chógais eile atá á thógáil agat

Cabhróidh Paraicéiteamól nó iobúproifein chun do theocht a ísliú agus cóireáil a dhéanamh ar do phianta. Is paraicéiteamól an phríomh chógais a moltar mar chóireáil leighis d’fhormhór na ndaoine.

Sula dtógann tú aon chógais, bí cinnte an t-eolas ar an mbileog a thagann leis a léamh. Lean an chomhairle a chuireann gairmí sláinte ort.

Antaibheathaigh

Ní mharaíonn antaibheathaigh an coróinvíreas ná aon víreas eile. Ní chabhróidh siad le do chomharthaí tinnis agus ní bhrostóidh siad do théarnamh.

Is víreas atá sa Choróinvíreas agus ní féidir le hantaibheathaigh víris a chóireáil.

Iobúproifein

Tá sé ceart go leor iobúproifein nó drugaí frith-athlastacha(NSAID)eile a thógáil má tá an choróinvíreas ort. Níl aon fhianaise ann nach bhfuil siad sábháilte.

Ná tóg ach aon cheann amháin de na drugaí frith-athlastacha ag an am. Tá sé ceart go leor paraicéiteamól agus druga frith-athlastach a thógáil ag an am céanna.

Áirítear na drugaí frith-athlastacha:

 • iobúproifein – ainmneacha branda: Nurofen, Actiprofen, Advil, Brufen, Brupro, Buplex, Easofen, and Fenopine. Tugtar Nurofen, Melfen, Phorpain, Ibugel agus Ibuleve ar glóthach iobúproifein
 • naproxen – ainm branda: Naprosyn
 • diclofenac – ainm branda: Voltarol, Diclo, Diclac, Cataflam, Difene agus Flector

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 26/06/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 26/06/2023